Virksomheder

Dansk Center for Mindfulness' forskning på arbejdspladser viser, at mental sundhed kan forbedres i organisationer og skabe større psykologisk sikkerhed og bedre samarbejde. WHO's guideline til mental sundhed på arbejdet anbefaler mindfulness-baserede interventioner for at fremme mental sundhed, reducere stress samt øge arbejdseffektiviteten.

Mental sundhed i arbejdslivet

Dansk Center for Mindfulness tilbyder foredrag, workshops eller kurser i mindfulness og compassion til private og offentlige virksomheder.

Alle kan have gavn af mental træning, ligesom det er godt for alle at dyrke motion. Vi kender allerede Sundshedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters motion om dagen. Med hvad med den mentale motionstræning? Ifølge de seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021, så scorer 17,4% voksne danskere lavt på den mentale sundhed.


Performance

Mindfulness og compassion træning kan forbedre præstation. Mental træning kan bringe vores adfærd og præstationer i overensstemmelse med vores mål og værdier. Opmærksomheden er ofte et andet sted end der, hvor man fysisk befinder sig. Når man ikke er mentalt til stede, så præsterer man dårligere.

Formålet med mindfulness og compassion træning er en fysisk og mentalt tilstedeværende krop med et klart sind og et åbent hjerte, der er i stand til at handle til gavn for sig selv og andre.

Dette formål ligger tæt på WHO's definition på mental sundhed, som den danske sundhedsstyrelse tager udgangspunkt i, hvor mental sundhed opfattes som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.

Træn mental sundhed

Hvordan arbejder I med mental sundhed på din arbejdsplads?

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Forskning viser, at systematisk træning med MBSR kan

 • Øge glæde og performance
 • Forbedre energi og søvn
 • Bedre koncentration og arbejdshukommelse
 • Reducere tankemylder og stress
 • Forbedre samarbejde og psykologisk sikkerhed i en organisation

Træning i compassion (TIC)

Forskning viser, at systematisk træning i compassion kan

 • Styrke mental sundhed
 • Forbedre opmærksomhed 
 • Øge venlighed og medfølelse
 • Give større følelse af forbundethed
 • Målrette dine værdier til aktiv handling
 • Nedsætte symptomer på stress og udmattelse

SamarbejdspartnerForedrag


Vi tilbyder foredrag om mindfulness og compassion

Vi forsker i træning af mental sundhed, stress og performance. Bliv opdateret på den nyeste viden om, hvordan vi styrker mental sundhed, både individuelt og organisatorisk.

Eksempler på foredragsemner

 • Vi skal træne mental sundhed for at forebygge stress
 • Vores ledere skal blive endnu bedre til at træffe gode beslutninger
 • Sundhedspersonale og pårørende skal kunne deltage i forebyggelse af stress
 • Vi skal også kunne forebygge og behandle uden medicin
 • Hjerne og hjerte kan og skal trænes
 • Vores børn og unge skal i bedre mental form

Centerleder Lone Fjorback om mindfulness

Specifikke ønsker?

Skriv eller ring til os for en uforpligtende snak om foredragsemner målrettet jeres arbejdsplads.


WorkshopVi tilbyder workshops i mindfulness og compassion

Vi forsker i træning af mental sundhed, stress og performance. Book en workshop inden for et selvvalgt emne og få en oplevelsesbaseret erfaring med fx

 • at bruge åndedrættet som anker i en stressende tid
 • at få opmærksomheden tilbage i kroppen i stedet for i tankerne
 • at lægge mærke til følelser for at kunne handle mere konstruktivt

Via øvelser med afsæt i mindfulness og compassion kan I blive introduceret for, hvordan man kan bringe mere nærvær ind i arbejsdagen.


Specifikke ønsker?

Skriv eller ring til os for en uforpligtende snak om en workshop målrettet jeres arbejdsplads.KurserMindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

MBSR på arbejdspladsen

Der er mulighed for at Dansk Center for Mindfulness stiller en MBSR-lærer til rådighed på jeres arbejdsplads. I sørger for et stort lokale og rekruttering af medarbejdere. Alternativt live-online format.

 • Mulighed 1: Standard 8 ugers MBSR-kursus á 2,5 time, inkl. 1 times informationsmøde forinden samt heldagssession i stilhed
 • Mulighed 2: Virksomhedstilpasset version af MBSR på 10 uger á 1,5 time, inkl. 2 timers informationsmøde forinden (mulighed for tilkøb af 2 timers workshop mhp. implementering efterfølgende)
 • Målgruppe: Kurset er for alle, medarbejdere og ledere. Eller to separate kurser, efter jeres ønske.
 • Antal: Vi anbefaler 10-20 personer til et MBSR-kursus.
 • Tidspunkt: Formiddag/eftermiddag/aften

Undervisning i MBSR

 • Evidensbaseret program
 • Intensiv træning i mindfulness
 • Gruppeundervisning, meditation og yoga
 • Hjemmearbejde med mindfulness-træning

Forskning viser, at systematisk træning med MBSR kan

 • Øge glæde og performance
 • Forbedre energi og søvn
 • Bedre koncentration og arbejdshukommelse
 • Reducere tankemylder og stress
 • Forbedre samarbejde og psykologisk sikkerhed i en organisation
Magasin: Tilpasset mindfulness-baseret intervention i små og mellemstore private virksomheder


Træning i compassion (TIC)

TIC på arbejdspladsen

Der er mulighed for at Dansk Center for Mindfulness stiller en TIC-lærer til rådighed på jeres arbejdsplads. I sørger for et stort lokale og rekruttering af medarbejdere. Alternativt live-online format.

 • 8 ugers TIC-kursus á 2 timer
 • Målgruppe: Kurset er for alle, medarbejdere og ledere. Eller to separate kurser, efter jeres ønske.
 • Antal: Vi anbefaler 10-20 personer til et TIC-kursus
 • Tidspunkt: Formiddag/eftermiddag/aften

Undervisning i TIC

 • Evidensbaseret program
 • Intensiv træning i compassion
 • Undervisning, diskussion og små gruppeøvelser
 • Hjemmearbejde med compassion-træning

Forskning viser, at systematisk træning i compassion kan

 • Styrke mental sundhed
 • Forbedre opmærksomhed 
 • Øge venlighed og medfølelse
 • Give større følelse af forbundethed
 • Målrette dine værdier til aktiv handling
 • Nedsætte symptomer på stress og udmattelse

Passer TIC til os?

Hvis I ønsker at blive bedre klædt på til at arbejde med lidelse eller forbedre jeres relationskompetencer, så er svaret ja.

 • Ledelse
 • Den svære samtale
 • Belastede børn/unge/voksne
 • Følelsesmæssig lidelse
 • Samarbejdsevner
 • Regulere sig selv
 • m.fl.

Hvad er compassion? Psykolog og ph.d. Nanja Holland Hansen