RessourcerFilm#1 Hvad er mindfulness? Session 1 ud af i alt 10 små animationsfilm (varighed ca. 1 minut)

10 små animationsfilm

#2 Opmærksomhed
#3 Perception
#4 Glæden i nuet
#5 At være under pres
#6 Stress kan reduceres
#7 Kommunikation
#8 Fordybelse
#9 Forandring
#10 Fortsættelse

Læs mere om Styr på det hele

Ungdommen har aldrig været mere stresset i følge medierne, forskellige undersøgelser og forskning. Vi har skabt et samfund og en kultur, hvor unge har blikket stift rettet mod fremtiden og det er med til at skabe en masse stress. 

Filmen “Styr på det hele” handler om unge, stress og mental sundhed. Vi møder en gruppe unge mennesker i alderen 15-20 år, der er på et 8 ugers mindfulnesskursus hos Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. Deres underviser; overlæge Lone Overby Fjorback, er Danmarks førende mindfulnessforsker og har praktiseret yoga og meditation i 30 år. 

Filmen kan gøre dig klogere på hvad stress er, og hvordan vi skal forstå det. Hvordan hjernen og dine tanker virker. Professor i børnepsykiatri og hjerneforsker Daniel Siegel, der har skrevet bogen “Brainstorm”, beskriver i filmen udviklingen i teenage-hjerner. Han siger bl.a., at man i ungdomsårene kan gøre hjernen stærkere ved at træne mindfulness. 

Som ung har din hjerne et stort potentiale, og træning af din mentale sundhed er en god færdighed at opdyrke i netop den periode af dit liv. Det er år hvor der sker en masse forandringer og der stilles en masse krav. Derfor er det sundt for krop, sind og hjerte at øve sig i at være tilstede i nuet og i øjeblikke give slip på forsøget på, at have styr på det hele.

“Styr på det hele” er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Tilrettelæggelse: Mette Bahnsen og Michael Staal Dinesen. Se flere film om mindfulness på http://www.personafilm.dk/mindfulness/ om eksempelvis mindfulness for børn og voksne. Persona Film har siden 2001 produceret undervisningsfilm, dokumentarfilm, og etnografiske film til bl.a. museer, hospitaler, skoler og universiteter.

Undervisningsvejledning

Filmen kan bruges i studievejledning, psykologiundervisning, idræt og samfundsfag. Den kan evt. deles op i to visninger, hvor første del stopper efter 3. kapitel “Stress?” a 30 minutter. Vi anbefaler at lave en mindfulness-øvelse før visning. Det kan enten være 15 minutters mindfulnessmeditation (siddende på stol el gulv) eller 15 minutters body scan (siddende). Der er øvelser tilgængelige her på siden, så det er muligt at starte en mindfulness-praksis. Før dette anbefales det at læse menupunktet “Kom igang” og se filmen “Styr på det hele”.

Styr på det hele En film om unge, der deltager i et mindfulness-baseret stressreduktionskursus (MBSR). Hvordan oplever de unge pres fra studier, omgivelser og dem selv? Og hvordan mærker de effekten af det otte uger lange MBSR-kursus?

Læs mere om Styr på det hele

Ungdommen har aldrig været mere stresset i følge medierne, forskellige undersøgelser og forskning. Vi har skabt et samfund og en kultur, hvor unge har blikket stift rettet mod fremtiden og det er med til at skabe en masse stress. 

Filmen “Styr på det hele” handler om unge, stress og mental sundhed. Vi møder en gruppe unge mennesker i alderen 15-20 år, der er på et 8 ugers mindfulnesskursus hos Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. Deres underviser; overlæge Lone Overby Fjorback, er Danmarks førende mindfulnessforsker og har praktiseret yoga og meditation i 30 år. 

Filmen kan gøre dig klogere på hvad stress er, og hvordan vi skal forstå det. Hvordan hjernen og dine tanker virker. Professor i børnepsykiatri og hjerneforsker Daniel Siegel, der har skrevet bogen “Brainstorm”, beskriver i filmen udviklingen i teenage-hjerner. Han siger bl.a., at man i ungdomsårene kan gøre hjernen stærkere ved at træne mindfulness. 

Som ung har din hjerne et stort potentiale, og træning af din mentale sundhed er en god færdighed at opdyrke i netop den periode af dit liv. Det er år hvor der sker en masse forandringer og der stilles en masse krav. Derfor er det sundt for krop, sind og hjerte at øve sig i at være tilstede i nuet og i øjeblikke give slip på forsøget på, at have styr på det hele.

“Styr på det hele” er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Tilrettelæggelse: Mette Bahnsen og Michael Staal Dinesen. Se flere film om mindfulness på http://www.personafilm.dk/mindfulness/ om eksempelvis mindfulness for børn og voksne. Persona Film har siden 2001 produceret undervisningsfilm, dokumentarfilm, og etnografiske film til bl.a. museer, hospitaler, skoler og universiteter.

Undervisningsvejledning

Filmen kan bruges i studievejledning, psykologiundervisning, idræt og samfundsfag. Den kan evt. deles op i to visninger, hvor første del stopper efter 3. kapitel “Stress?” a 30 minutter. Vi anbefaler at lave en mindfulness-øvelse før visning. Det kan enten være 15 minutters mindfulnessmeditation (siddende på stol el gulv) eller 15 minutters body scan (siddende). Der er øvelser tilgængelige her på siden, så det er muligt at starte en mindfulness-praksis. Før dette anbefales det at læse menupunktet “Kom igang” og se filmen “Styr på det hele”.

Mindful medicin Filmen giver indblik i, hvad der foregår på et mindfulness-baseret stressreduktionshold (MBSR) og udbyttet for deltagerne. Deltagerne har forskellige baggrunde og årsager til at deltage. Vi følger Rikke, David og Marlene, der i løbet af kurset opdager nye sider af sig selv.

Læs mere om Mindful Medicin

Omfattende forskning viser, at mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er en effektiv metode over for symptomer på stress, angst og depression – blandt syge såvel som raske. Mange oplever desuden, at metoden fører til forbedret livskvalitet og velvære. ”Mindful Medicin” følger et MBSR hold over otte uger. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage.

Vi følger især tre deltagere – Rikke, Marlene og David. Rikke har BDS – bodily distress syndrome og døjer især med træthed og depressioner. Marlene har stress samt migræne, og David vil gerne hvile mere i sig selv. I løbet af kurset opdager de tre deltagere nye sider af sig selv, og vi får et indblik i, at meditation er hårdt arbejde – og nogle gange kan være frustrerende. Men også at metoden åbner en måske skjult vej ind i fællesskab, samhørighed med andre og en mulighed for at rumme modstridende følelser.

Lone Fjorback er underviser på forløbet. Da filmen blev optaget, var hun overlæge på Aarhus Universitetshospital, drev forskning og behandling i mindfulness og var leder af uddannelse ved Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitetshospital. I dag er hun centerleder for Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet.

I filmen er der interview med grundlægger af MBSR-programmet og professor i medicin Jon Kabat-Zinn samt hjerneforsker og grundlægger af Center for Investigating Healthy Minds at the Waisman Center, Richard J Davidson.

Filmen henvender sig bredt til alle der har interesse i mindfulness og henvender sig især til dem, som overvejer at deltage i et MBSR-forløb eller ønsker at bruge det i behandling.

”Mindful Medicin” er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film, med støtte fra Trygfonden. Se flere film om mindfulness på personafilm.dk.


Healthy Habits of Mind Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene, når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed. Børnene er rigtig gode til at fordybe sig i øvelserne.

Læs mere om Healthy Habits

Mindfulness og skolestart

Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene, når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed. Børnene er rigtig gode til at fordybe sig i øvelserne.

Et af resultaterne af, at børnene træner mindfulness som en fast del af undervisningen, er, at de har nemmere ved at fastholde fokus på opgaver. Førende hjerneforsker Richard Davidson forklarer i filmen, at glæde og velvære skal ses som en evne, der kan trænes og opøves. Det er godt at starte tidligt i livet, og det kan forebygge problemer for eksempel i puberteten.

I filmen bliver Megan Cowan, der er direktør for Mindful Schools i Californien, interviewet om, hvordan mindfulness formidles til børn. Det er afgørende, at vi som voksne har erfaring med at ”tune” os ind på nuet, når vi beder børn om at gøre det.

Stærk ryg, åbent hjerte Filmen bygger på viden fra forskningsprojektet "Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle der arbejder med døende", hvor mindfulness (MBSR) er brugt systematisk af sundhedsprofessionelle på tre udvalgte hospice.

Læs mere om Stærk ryg, åbent hjerte

Træning af nærvær og medfølelse for hospicemedarbejdere

Mennesker, der arbejder med døende, er udsat for følelsesmæssige belastninger. Både fordi de yder omsorg og pleje for den døende og dennes nærmeste, som oftest er i krise. Men også fordi de som mennesker og fagprofessionelle bestræber sig på at gøre deres bedste, hvilket kan være svært, hvis de samtidigt har travlt med praktiske opgaver eller skal tage sig af andre patienter.   

Filmen ”Stærk ryg, åbent hjerte” følger en gruppe sundhedsprofessionelle, som arbejder på et hospice, hvor de modtager træning i nærvær og medfølelse. Træning foregår i forbindelse med et forskningsprojekt, der undersøger om MBSR-programmet (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) samt enkelte komponenter fra CCT (Compassion Cultivation Training) kan medvirke til at forebygge det, man kalder compassion fatigue. Man ved fra andre undersøgelser, at denne type arbejde, som hospicemedarbejdere udfører, kan føre til stress og følelsesmæssig udbrændthed.

Filmen giver indblik i, hvordan deltagerne oplever, at træningen har hjulpet dem til at forblive nærværende, når de står i svære situationer med de døende og deres pårørende. Forskeren Hanne Bess Boelsbjerg fortæller om de effekter, som det samlede antal deltagere rapporterer omkring og giver eksempler på, hvordan træningen kan styrke den enkeltes stresshåndtering.

“Stærk ryg, åbent hjerte” er titlen på en af de meditationer, som ligger i den værktøjskasse af de indtalte meditationer, der er gjort gratis tilgængelige i forbindelse med forskningsprojektet. Filmen er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film med støtte fra Vellivforeningen. Tilrettelæggelse: Mette Bahnsen og Jakob Pagel Andersen. Se flere film om mindfulness på http://www.personafilm.dk/mindfulness/ om eksempelvis mindfulness for børn og voksne. Persona Film har siden 2001 produceret undervisningsfilm, dokumentarfilm, og etnografiske film til bl.a. museer, hospitaler, skoler og universiteter. Jakob Pagel Andersen arbejder bl.a. for Besyv og har siden 2014 arbejdet med dokumentarer og undervisningsfilm.

Undervisningsvejledning

Filmen kan bruges som undervisningsmateriale på sundhedsfaglige uddannelser eller efteruddannelseskurser, hvor man ønsker at tilegne sig en forståelse for de arbejdsvilkår, der gør sig gældende for hospicemedarbejdere, samt hvordan stress og følelsesmæssig udbrændthed kan forebygges gennem nærvær- og compassiontræning. Filmen kan med fordel kombineres med at lytte til en af de indtalte meditationer før eller efter filmen, så de studerende selv opnår en fornemmelse af, hvilken type træning hospicemedarbejderne har været igennem. Det anbefales at anvende en af de kortere meditationer, fx den korte bodyscan på 15 min. eller en kort åndedrætsmeditation.

Meditationerne findes her: https://mindfulness-paa-hospice.naervaeromkringdoende.dk/

English version: https://youtu.be/-5dlqMYjEkc

Centerleder Lone Fjorback om Mindfulness


ForedragHelle Jensen | Relationskompetencer og empati for fagfolk, der arbejder med børn og unge (2024) Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler
Charlotte Bech Lau fra SocialRespons | Evaluering af ”Stressfri hverdag for børn og unge” (2024) Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler
Lise Juul | Forskningen i projekt Stressfri hverdag for børn og unge (2024) Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler
Katinka Gøtzsche og Heidi Berg | Hand-in-Hand Empowering Teachers (2024) Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler
Lone Fjorback | Forskningen i projekt Stressfri hverdag for børn og unge (2024) Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler
Selma Quist-Møller | Mindfulness og traumer (2024) Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler
Mary Helen Immordino-Yang om læring (2024) Mary Helen Immordino-Yang er hjerneforsker og forsker i, hvordan vores følelser, selvbevidsthed og kultur har indflydelse på læring og udvikling
Lone Fjorback - Mindfulness and Mental Health: What Does the Scientific Evidence Say? (2023) Foredrag for Dharma Alliance, Genève (start v. 9:40 min.)
Opening session by Lone Overby Fjorback (2021) Opening session at the 4th International Conference on Mindfulness by Lone Overby Fjorback, Director, Associate Professor, Psychiatrist, PhD.
Keynote af Jamie Bristow (2021) Keynote ved den 4 Internationale Konference om Mindfulness af Direktør Jamie Bristow, The Mindfulness Initiative, Storbritanien. Optaget d. 6 july, 2021, af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
Keynote af Willem Kuyken (2021) Keynote ved den 4 Internationale Konference om Mindfulness af Professor Willem Kuyken, Oxford University, Storbritanien. Optaget d. 7 july, 2021, af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
Keynote af Rhonda Magee (2021) Keynote ved den 4 Internationale Konference om Mindfulness af Professor Rhonda Magee, University of San Francisco, USA. Optaget d. 5. juli, 2021, af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
Keynote af Anne Speckens (2021) Keynote ved den 4 Internationale Konference om Mindfulness af Professor Anne Speckens, Radboud University Medical Centre, Holland. Optaget d. 8 juli, 2021, af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
Keynote af Florence Meleo-Meyer (2021) Keynote ved den 4 Internationale Konference om Mindfulness af Direktør Florence Meleo-Meyer, Brown University, USA. Optaget d. 8 juli, 2021, af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
Thupten Jinpa – Compassion as a strength in daily life (2019) Thupten Jinpa visited the Danish Center for Mindfulness in September 2019 and held a public talk in Tivoli Congress Center, Copenhagen.
Thupten Jinpa – Q&A (2019) Thupten Jinpa visited the Danish Center for Mindfulness in September 2019 and held a public talk: "Compassion as a Strength in Daily Life" in Tivoli Congress Center, Copenhagen.
Lone Fjorback – Mental health strategic planning (2019) I 2019 var vi vært for Director of Mindfulness Center Brown University, Eric B. Loucks, til et møde om, hvordan vi bedst investerer i mental sundhed.
Karen Johanne Pallesen – Stress in a neurobiological perspective (2019) I 2019 var vi vært for Director of Mindfulness Center Brown University, Eric B. Loucks, til et møde om, hvordan vi bedst investerer i mental sundhed.
Lise Juul – Professional public health management of stress (2019) I 2019 var vi vært for Director of Mindfulness Center Brown University, Eric B. Loucks, til et møde om, hvordan vi bedst investerer i mental sundhed.
Eric Loucks – How do we best invest in mental health? Aarhus (2019) I 2019 var vi vært for Director of Mindfulness Center Brown University, Eric B. Loucks, til et møde om, hvordan vi bedst investerer i mental sundhed.
Erick Loucks & Lone Fjorback in Aarhus (2019) I 2019 var vi vært for Director of Mindfulness Center Brown University, Eric B. Loucks, til et møde om, hvordan vi bedst investerer i mental sundhed.
Debat om implementering på Mental Health Conference (2017) Debat om implementering af mindfulness som et behandlingstilbud ved Mental Health Conference – Mindfulness, politik og forskning på Aarhus Universitet i 2017.
Debat om mindfulness på Mental Health Conference Aarhus Universitet (2017) Debat om mindfulness ved Mental Health Conference – Mindfulness, politik og forskning på Aarhus Universitet i 2017.
Karen Johanne Pallesen om stress (2017) Karen Johanne Pallesen, stressforsker, taler ved Mental Health Conference – Mindfulness, politik og forskning på Aarhus Universitet i 2017.
Lise Juul om sundhedsfremmende interventioner (2017) Lise Juul, ekspert i sundhedsfremmende interventioner, taler ved Mental Health Conference – Mindfulness, politik og forskning på Aarhus Universitet i 2017.
Lone O. Fjorback om børn og mental sundhed (2017) Lone O. Fjorback, centerleder hos Dansk Center for Mindfulness, taler om børn og mental sundhed ved Mental Health Conference på Aarhus Universitet i 2017.
Chris Ruane at Aarhus University (2017) (extended) Chris Ruane, Member of Parliament (MP) in the UK, participated at the Mental Health Conference (Mindfulness, education and research) at Aarhus University in 2017.
Chris Ruane at Aarhus University (2017) Chris Ruane, Member of Parliament (MP) in the UK, participated at the Mental Health Conference (Mindfulness, education and research) at Aarhus University in 2017.
Jon Kabat-Zinn i Det Ny Teater (2016) Dansk Center for Mindfulness inviterede grundlægger af MBSR (Mindfulness-baseret stressreduktion) Jon Kabat-Zinn til at holde foredrag i Det Ny Teater, 20. april 2016.
Jon Kabat-Zinn i KBH (2014) Mindfulness-konference – Mindfulness, uddannelse og forskning i Bella Center Copenhagen i 2014.
Jacob Piet i København (2014) Mindfulness-konference – Mindfulness, uddannelse og forskning i Bella Center Copenhagen i 2014.
Saki Santorelli i København (2014) Mindfulness-konference – Mindfulness, uddannelse og forskning i Bella Center Copenhagen i 2014.
Q&A med Jon og Saki i København (2014) Mindfulness-konference – Mindfulness, uddannelse og forskning i Bella Center Copenhagen i 2014.

Lone Overby Fjorback Danskernes akademi DR2Podcast
Brinkmanns briks | Find selv meningen med livet


Jeg har hele mit liv læst om, hvad der gør os mennesker til mennesker. Hvad driver os? Hvad gør os glade og triste? Og hvad giver livet mening? Et sted, jeg aldrig for alvor har kigget hen efter svar er østen. I de kommende to programmer af Brinkmanns Briks vil jeg begynde med buddhismen og tankerne derfra, måske gemmer buddha på svarene og så behøver jeg jo ikke lede længere.

Vært: Svend Brinkmann.

Gæster: Marie Kronquist, buddhistisk lærer, og Lone Fjorback

Tilrettelægger: Christoffer Heide Høyer.

Hør podcasten her.


Brinkmanns briks | Mindfulness for begyndere


Mindfulness har opnået en kolossal popularitet, som har gjort mig skeptisk. Hvorfor det behov for at sidde og være til stede i nuet? Men i dag åbner jeg mit sind i et langt øjeblik på en time for at forstå, hvorfor den ældgamle disciplin er rykket ind på universiteter, arbejdspladser, skoler og på psykologernes brikse i Danmark.

Vært: Svend Brinkmann.

Gæster: overlæge, lektor og centerchef i Dansk Center for Mindfulness Lone Fjorback og foredragsholder og coach i Zenbusiness Frank Poulsen.

Tilrettelægger: Christoffer Heide Høyer.

Hør podcasten her.


Kort fortalt: Compassion


Compassion er en måde at reagere på i følelsesmæssige situationer. Det er en metode til at kunne være med følelserne uden at tage dem på dig - og dermed en metode til at forebygge omsorgstræthed.

Compassion er at blive opmærksom på sin egen eller andres lidelse eller smerte – og mærke et ønske eller en motivation til at lindre den lidelse.

Medvirkende: Nanja Holland Hansen, psykolog og ph.d.

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede, Kontekst&Lyd

Hør podcasten her.


Mindfulness – forskning og praksis


Centerleder Lone Fjordback, Dansk Center for Mindfulness og antropolog Jeanette Lykkegård giver os en grundig indføring i potentialet og forskningen indenfor mindfulness. Vi folder begrebet ud og ser nærmere på hvordan redskabet eller tilgangen blandt andet kan bruges til at lære os selv bedre at kende, prioritere vores tid og engagere os i verden.

"Hvor skal vi hen?" er en podcast med Theis Scherfig, der tager stilling til det samfund og de værdier, vi lever efter. Hvilke tendenser skal vi dyrke og udvikle, og hvilke skal vi væk fra og finde alternativer til? Vi er blevet materielt rigere og mere produktive, men hvilke konsekvenser har vores nuværende livsførelse, og hvad skal vi rette os hen imod?

Hør podcasten her.


Mindfulness som medicin og fællesskab


Mindfulness er i dag alment udbredt—ikke desto mindre er der stadigvæk flere uklarheder knyttet til fænomenet. For hvad består mindfulness helt præcist i? Hvordan anvendes mindfulness terapeutisk? Og hvilke aspekter af mindfulness er afgørende at belyse i fremtidens forskning?

I denne udsendelse taler vi med Lone Fjorback, der er lektor i klinisk medicin og leder af Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet. Lone har publiceret en lang række af forskningsartikler om mindfulness—mange af dem med henblik på psykiatrisk praksis. Foruden har Lone forfattet to bøger, nemlig udgivelserne Mindfulness og Må jeg Hjælpe dig?

Hør podcasten her.


Gør livet lettere


I dagens udgave af Missionen skal værterne Amalie Bremer og Tony Scott gøre livet lettere.

I en kold og mørk januartid har både de og lytterne brug for at komme igennem dagen nemmest muligt.

Reporter-Pernille er på besøg hos YouTuber Signe Kragh, som er vant til at dele sine gode lifehacks med sine følgere.

Dagens gæster:

Lone Fjorback Centerleder på Dansk Center for Mindfulness, Kogebogsforfatter Thomas Alcayaga, Erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Filosof Pia Laurtizen

Journalist Mads Lorenzen.

Hør podcasten her.


Den mindfulle hjerne


Mindfulness kommer fra en buddhistisk tradition, men er de seneste mange år blevet taget ind i den videnskabelige verden og undersøgt.

Resultaterne viser os at mindfulness måske kan hjælpe os med at overkomme nogle af de voldsomme sundhedsmæssige udfordringer vi står med. Og samtidig måske hjælpe også ikke syge med at få en bedre livskvalitet.

Kraniebrud på Radio4 giver hver dag overraskende og tankevækkende vinkler på alverdens fænomener fra forskellige videnskabsgrene og kommer bagom, ind i og rundt om dagens emne.

Medvirkende: Lone Overby Fjorback og Karen Johanne Pallesen.

Hør podcasten her.


Apokalypsen


I dagens liveudsendelse taler vi med horrorforsker Mathias Clasen om apokalypsen. Hvordan har litteraturen og kunsten forholdt sig til apokalypsen, hvorfor er det spændende at fantasere om, hvordan verden går under, og hvordan kan det gavne os, når vi pludselig står overfor den verdensomspændende covid-19?

Kraniebrud på Radio4 giver hver dag overraskende og tankevækkende vinkler på alverdens fænomener fra forskellige videnskabsgrene.

Medvirkende: Mathias Clasen, lektor i engelsk, og Felix Riede, professor i arkæologi ved Aarhus Universitet. Vært Maja Jensen.

Medvirkende: Helge Kragh, Lone Fjordback, Jens Johansen Vært: Mikkel Krause

Hør podcasten her.


Åndernes verden


Overnaturlige fænomener som telepati, telekinese, og spiritisme eller uforklarlige hændelser sætter vores forståelse af verden på en prøve.

Anerkendte videnskabsfolk har søgt at forklare fænomenerne naturvidenskabeligt. Oprindelig var der en slags arbejdsdeling mellem den stærke kirke - og videnskabens område, men i dag er handler det ikke længere om at holde videnskaben ude af Guds domæne.

Til gengæld bliver det sværere og sværere at tro på, at overnaturlige fænomener og en åndernes verden er virkelige.

Medvirkende: Helge Kragh, Lone Overby Fjordback (Dansk Center for Mindfulness), Jens Johansen Vært: Mikkel Krause

Hør podcasten her.


Compassion at træne sin kærlighed


#15 - Samtale med Nanja Holland Hansen, compassion at træne sin kærlighed (fra Den forbudte skole).

Hør podcasten her.


Hygiene and Infection Prevention Network


Nanja H. Hansen fortæller om, hvordan compassion kan gøre en forskel i mødet med andre mennesker.

Hør podcasten her.


Meditation og øget bevidsthed ændrer hjernen


Samtale med psykolog og ph.d. Jacob Piet om, hvordan meditation kan skabe fysiske forandringer i flere områder af hjernen.

(Tænketankens Podcast, Vid & Sans, Julie Melgaard Harboe)

Hør podcasten her.


Sådan kommer du fri af depression, stress og angst


Vi åbner op for psykiater og forsker Lone Fjorbacks værktøjskasse, og i den finder du: Medicin, kærlighed og mindfulness. For når vi har det dårligt, så kan det virke uoverkommeligt at rejse os eller kigge indad. Men du kan få det bedre. Det her afsnit er altså - som Lone skriver i sin bog - “til dig, der på en eller anden måde sidder fast, hvad enten det er i stress, krise eller depression." Medvirkende: Psykiater og Ph.D. Lone Fjorback - der er lektor og centerleder ved Dansk Center for Mindfullness på Aarhus Universitet. Vært: Emma Elisabeth Holtet

Hør podcasten her.


Mindfulness på arbejdspladsen - Emilie Hasager Bonde


”…vi er faktisk kun opmærksomme, altså bevidst til stede i nuet i hvad vi laver, cirka halvdelen af vores vågne tid”

  • Hvorfor kan vi få gavn af at træne mindfulness på arbejdspladsen?
  • Hvad er mindfulness?
  • Hvordan kan vi agere mere mindfuldt på arbejdspladsen ifølge forskningen? 

Mindfulness er mentaltræning og handler om bevidst opmærksomhed i nuet med en venlig og nysgerrig indstilling over for sig selv og andre.

Hør podcasten her.


Træn compassion - nedsætter stress, angst og depression - Nanja Holland Hansen


I denne podcast stiller vi skarpt på compassion, og hvordan du kan træne det, så du bliver bedre til at give omsorg og håndtere de svære følelser, uden at tage dem med hjem.
Begrebet compassion bliver ofte defineret som den følelse, der opstår, når vi bliver opmærksomme på andres lidelse og mærker et ønske om at ville lindre deres lidelse. Problemet opstår bare, når vi kommer til at tage den andens følelser og lidelser på os og bliver påvirket af dem.

Hør podcasten her.Presse