Om os

Dansk Center for Mindfulness

Dansk Center for Mindfulness er forankret som et selvstændigt forskningscenter under Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet. Vi forsker i træning af mental sundhed, der fremmer mindfulness og compassion.

Træning af mental sundhed kan øge trivsel, reducere stress, forebygge depression og nedsætte risikoen for sygdomme. Og mental træning kan trænes, ligesom vi træner fysisk sundhed. 

Dansk Center for Mindfulness arbejder for at øge samfundets ambitioner inden for sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN’s verdensmål. Vi mener, at vi kan nå det mål ved at indføre veldokumenterede metoder til mentaltræning i uddannelsessystemet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

  • Første bølge af mindfulnessforskning har dokumenteret, at stress kan reduceres.
  • Anden bølge viste, at mindfulness kan anvendes i behandling af sygdomme.
  • Tredje bølge er i gang med at undersøge, hvordan træning i mindfulness og compassion kan anvendes til at skabe lighed i sundhed, social retfærdighed, lige muligheder til alle og stoppe diskrimination.  

Centret afholder evidensbaserede kurser i mindfulness og compassion og forløb for professionelle der ønsker at undervise i mindfulness og compassion med evidens. Vi har forskningsprojekter med gravide, børn og unge, virksomheder, ældre, pårørende og patienter med stress, angst, depression og PTSD.

Dansk Center for Mindfulness blev etableret i 2013 af centerchef, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d. Lone Overby Fjorback. Vi er en tværfaglig forskningsgruppe inden for folkesundhed, neurovidenskab, psykologi og medicin.