Forskning

Vores mål


Vi arbejder for at sikre, at anvendelsen af programmer til træning af mental sundhed har højeste grad af evidens. Anvendelsen skal følge en systematisk forskningstilgang (jf. Medical Research Counsil, MRC) i forhold til udvikling, pilottestning, effekt-, virknings- og implementeringsevaluering.

Vi har adgang til state-of-the-art forskningsmetoder og samarbejder med førende forskningsinstitutioner inden for mindfulness, compassion, mental sundhed, stress og depression. Forskningen er bl.a. støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, TrygFonden, Østifterne, Velliv Foreningen.

Vores forskningsområder


Mindfulness

Talrige videnskabelige publikationer dokumenterer, at mindfulness-programmerne Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) kan forbedre mental sundhed.

MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom, nedsætte symptomer på stress, angst, depression og kroniske smerter, og MBKT er en effektiv behandling til forebyggelse af tilbagevendende depression. Vi forsker i virkningsmekanismer og implementering, dvs. hvordan disse evidensbaserede programmer (MBSR og MBKT) virker og bliver tilgængelige som en naturlig del af det danske sundhedssystem, uddannelsessystem, forsvar og beskæftigelsessystem. 

Hjernen ændrer sig efter MBSR. De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i områder, som står for regulering af stress. Vi har i denne oversigtsartikel set på hjernescanningstudier målt med fMRI før og efter MBSR og MBKT, og vi har et fMRI-studie, der undersøger virkningsmekanismer for MBKT i den forebyggende behandling af tilbagevende depression.

Compassion

Træning i compassion er den nyeste udvikling inden for videnskabeligt dokumenterede metoder til forbedring af mental sundhed.

Compassion er defineret som en følelse af omsorg, som opstår, når vi er konfronteret med en andens lidelse og føler os motiveret til at lindre denne lidelse.

Forskning viser, at compassion-træning reducerer symptomer på depression, stress og udbrændthed og øger trivsel og robusthed. Dansk Center for Mindfulness har forsket i programmet Compassion Cultivation Training til pårørende til patienter med psykiske lidelser.

Stress

Vi undersøger de psykologiske og fysiologiske mekanismer for stress og stressreduktion, så vi som samfund kan blive klogere på, hvordan vi bedst fremmer den mentale sundhed. Stress er, på den ene side, en nødvendig kropslig reaktion på udfordringer, som gør det muligt for os at præstere vores ypperste. På den anden side har voldsom og langvarig stress negative konsekvenser for helbredet.

Stress handler i udpræget grad om, hvordan vi hver især er rustet til at håndtere svære situationer. Det niveau af stress, som vi hver især oplever, har en betydning for vores helbred, og hvor længe vi lever. Denne indsigt understreger behovet for at forske i stressmekanismer og for at implementere veldokumenterede strategier til at mindske stress.

Depression

Stress er en risikofaktor for depression. WHO angiver, at depression på verdensplan er den mest invaliderende og omkostningstunge lidelse, vi har. Der er flere, der dør på grund af selvmord, end folk, der dør i krig, i trafikken, eller som bliver myrdet. I Danmark er der i gennemsnit to personer om dagen, der tager deres eget liv.

Flere og flere får depression, og depression starter tidligere og tidligere. Således får 50 % første episode i teenageårene. Siden 1997 har vi i Danmark år for år kunnet konstatere, at flere og flere især unge har det dårligt.

Der er 440.000 danskere på antidepresiv medicin, og 20 % af alle mennesker vil på et tidspunkt få en depression. Har man haft en depression, er der 50 % risiko for at få tilbagefald. Har man haft to episoder, er risikoen 70 %. Medicin hjælper bestemt ikke alle, og der er risiko for bivirkninger. Derfor er der brug for nytænkning.