Seminardage

Kursusbeskrivelse

Forskningsfeltet indenfor mindfulness og compassion er bredt og i konstant udvikling. Hvad er resultaterne? Hvordan forstås og formidles disse? Vi vil med kurset forsøge at give en dybere indsigt i forskningen og hvilke forskningsmæssige spørgsmål, der opstår i forlængelse af de indikationer forskningen giver. Dette kobles sammen med teori, empiri og perspektiv på praktisk anvendelse af mindfulness-baserede interventioner (MBI).

Dansk Center for Mindfulness holder årligt 4 x 2-dages seminarer, hvor eksperter inden for mindfulness og compassion holder oplæg.

Formål

Kurset har til formål at give indsigt i den forskningsmæssige, historiske, teoretiske og praktiske baggrund for mindfulness-baserede interventioner. Deltagerne bliver bekendt med den nyeste forskning inden for det aktuelle emneområde. Deltagerne får desuden en mulighed for at øve sig i formidling af pågældende emne i relation til MBI.

 

Målgruppe

Seminardagene henvender sig til alle, der har interesse i at arbejde professionelt med mindfulness og compassion.

Undervisningsform

Emnet formidles hovedsageligt som forskningsmæssige præsentationer kombineret med gruppediskussioner baseret på kursusdeltagernes egne erfaringer. Inden dagene sendes der materiale ud som kursusdeltagerne kan læse på forhånd. Efter dagene kan der følges op med supplerende materiale til egen videre fordybelse i emnet.

Underviser(e)

Der inviteres ofte en ekstern med-underviser med speciale i det aktuelle emne dagene omhandler. Af egne undervisere benyttes ph.d.-studerende og medarbejdere på adjunkt- og lektor-niveau.

Kursusbevis

Ved fremmøde begge dage udstedes kursusbevis, når seminardagene er afsluttet.

Fakta

 • Kurset udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.
 • Dato og tidspunkt: Kurserne afholdes 4 gange årligt, pr. kvartal. Torsdag kl. 10.30-17.00, fredag kl. 9.00-16.00.
 • Varighed: 2 sammenhængende dage
 • Sted: Aarhus, København og online. Tilbydes dagene online oplyses dette ved tilmelding.
 • Pris: kr. 3.465 kr. ex moms inkl. materiale, ekskl. forplejning og evt. overnatning.
 • Deltagerantal: Maks. 40 deltagere
 • Tilmeldingsfrist: 10 dage før afholdelse
 • Sprog: Dansk

Vi holder løbende seminardage om følgende emner


 • Videnskab om mindfulness
 • Videnskab om compassion
 • Grundlæggende stress-fysiologi
 • Anvendelse af anekdoter, metaforer og poesi i MBI
 • Erfaringsbaseret læring
 • Forståelse for gruppedynamikker 
 • Interpersonel mindfulness
 • Buddhistisk psykologi
 • Basal psykiatri
 • Yoga
 • Etik
 • Mindfulness i arbejdslivet
 • Inquiry