Kurser

Dansk Center for Mindfulness udbyder en række kurser og retreats. Alle undervisere er uddannede efter internationalt anerkendte standarder.

I venstremenuen kan du læse om de forskellige kurser og tilmelde dig. 

Du er velkommen til at kontakte os ved spørgsmål eller kommentarer.

Evidensbaserede kurser i mindfulness

Der findes to manualiserede, veldokumenterede og omkostnings-effektive mindfulness-programmer til stressreduktion og forebyggelse af tilbagevendende depression:

  1. Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR)
  2. Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT)

Over 100 videnskabelige lodtrækningsforsøg (RCT) dokumenterer, at MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom og reducerer symptomer på stress, angst, depression og smerter, og at MBKT kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin.

MBSR og MBKT kan anvendes til raske personer og til patienter med psykiatriske diagnoser (Goldberg, 2017 Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis). Programmerne har højeste grad af videnskabelig evidens, fordi de er undersøgt mange gange, og resultaterne er samlet i systematiske oversigtsartikler og meta-analyser.