MBSR-kursus

Hvorfor MBSR?

MBSR er et videnskabeligt dokumenteret program til at styrke trivsel og reducere symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Programmet anvender intensiv træning i mindfulness.

Tilmelding

Meld dig til et MBSR-kursus i kursusoversigten. Du kan også melde dig til et gratis orienteringsmøde inden kursusopstart.

Målgruppe

Alle kan have gavn af MBSR-programmet, uanset om man er syg eller rask. 

Tid og sted

Kurserne afholdes løbende i Aarhus, København og online.

Varighed

Otte ugentlige mødegange

Pris

kr. 4.594,- (standard)
kr. 3.887,- (studerende, ledige, pensionister)

Det er muligt at opdele betalingen i afdrag. Kontakt os, hvis du ønsker en afbetalingsordning.

Kursets opbygning

Gruppen mødes 2,5 - 3,5 time en gang ugentligt plus én heldag (28 undervisningstimer i alt).

Mellem hver undervisningsgang er der hjemmearbejde a 45-60 minutters mindfulness-træning seks dage om ugen.

Ved fremmøde 6 ud af 8 mødegange inkl. heldagen udstedes der kursusbevis, når kurset er afsluttet.

Undervisning

Kurset foregår i en gruppe på mellem 20-30 deltagere og er en blanding af gruppeundervisning, meditation og yoga.
Formålet med MBSR-kurset


At håndtere stress i hverdagen

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Når du styrker opmærksomheden, opnår du større balance og bedre overblik. Du bliver desuden bedre til at prioritere dit nærvær i hverdagen. 

Mere specifikt træner du evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Du arbejder med kropsbevidsthed og regulering af følelser. De dokumenterede effekter af kurset tæller blandt andet: Mere energi, større tilfredshed, bedre koncentration og hukommelse, mindre stress og færre smerter.

Mærk, hvad der sker i kroppen

Helt konkret opdager og træner du evnen til bevidst nærvær gennem en række praktiske mindfulness-øvelser. For eksempel liggende kropsscanning, simple yoga-øvelser og siddende meditationer, hvor du træner det at være stille og mærke, hvad der sker i kroppen. Det er lige så simpelt, som det er svært.

I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, opfattelse og kommunikation. Desuden er der guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der viser sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress. 

Mindfulness kan forbedre din livskvalitet

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan forbedre livskvalitet, øge trivsel, humør, empati og opmærksomhed samt nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter. De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres i områder, som står for regulering af stress. 

Ofte er vores tanker om både smerter og vanskelige følelser meget negative, fordi de udspringer af frygt. Tanker som ”Jeg kan ikke holde det ud”, ”Jeg vil ikke være på den måde”, ”Hvor længe skal det stå på?” eller ”Jeg får det aldrig bedre”, forværrer situationen.

At forholde sig til sine tanker

Gennem meditation bliver vi i stand til at adskille vores tanker fra de fysiske fornemmelser og til at forholde os til vores negative tanker på en anden måde. I stedet for at lade os opsluge af dem, kan vi nøjes med at registrere, at de er der - velvidende, at de før eller siden forsvinder igen. Derved kan vi ændre vores opfattelse af smerter og lidelser drastisk, og vi kan rette energien mod noget, der bidrager til vores livskvalitet, frem for at bruge den på ønsketænkning, vrede eller bekymring.Om mindfulness og MBSR-programmetSindet kan trænes ligesom kroppen

Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at MBSR kan bruges som teknik. Det er afgørende, at det gøres på et seriøst fundament.

Derfor er det udelukkende fagfolk, der lever op til de internationale standarder for MBSR-undervisning, som står for MBSR-kurserne hos Dansk Center for Mindfulness. 

Mindfulness-baseret stressreduktion er grundlagt af den amerikanske biolog Jon Kabat-Zin, der i 1979 åbnede den første stressklinik på University of Massachusetts Medical Center. I 1981 grundlagde Kabat-Zin og Saki Santorili, der har gæstet Dansk Center for Mindfulness for at guide retreats flere gange, Center for Mindfulness ved UMASS, hvor utallige patienter siden har gennemført et MBSR-program, og hvor mange MBSR-lærere er uddannet, heriblandt Lone Fjorback og Jacob Piet fra Dansk Center for Mindfulness.

I Danmark har centerleder hos Dansk Center for Mindfulness Lone Overby Fjorback blandt andet anvendt MBSR-programmet i sit arbejde med patienter med funktionelle lidelser med meget gode resultater. De har færre smerter, mere energi, bedre koncentration. Og så har de nemmere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

MBSR-programmet henvender sig ikke til nogen bestemt gruppe mennesker - alle kan derimod have gavn af programmet. Intentionen har fra starten været at fokusere på det alment menneskelige: At vi har tanker og følelser, der kan løbe af med os. Det, at vi kan føle skyld, skam, glæde, mindreværd, misundelse og smerte.

Sådan foregår det


Gruppeundervisning, meditation og yoga

Kurset er en blanding af gruppeundervisning, meditation og yoga. Undervisningen foregår i en gruppe på mellem 20-30 deltagere, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over otte uger, plus én hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til cirka 45-60 minutters daglig mindfulness-træning seks dage om ugen. Du kan finde alle øvelserne fra MBSR-kurset gratis på vores hjemmeside.

Der er vigtigt for udbyttet, at du er motiveret for at gennemføre hele forløbet. Det vil sige så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis du ikke kan dedikere dig til forløbet lige nu, er det bedre at vente med at deltage.

Det kan være hårdt arbejde at meditere, og du kan undervejs bliver konfronteret med tanker og følelser, som kan være svære at håndtere. Men du behøver ikke at kunne lide at meditere eller have nogen forhåndserfaring med meditation for at deltage. Du behøver bare at gøre det. Så kan Mindfulness til gengæld blive en måde at være til stede på, som du kan bruge aktivt i hverdagen – resten af livet.

Træning af opmærksomhed

I programmet træner du i at forholde dig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Også selv om det er tanker, du egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan du træne dig selv i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet. Samtidig med, at du arbejder med dine reaktionsmønstre og din vanetænkning. 

I MBSR-programmet er meditationsteknikker og simple fysiske yoga-øvelser taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til mennesker i en vestlig kultur. I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness er MBSR-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

Visninger
Hvad er et MBSR-kursus


Gruppeundervisning

En vigtig pointe for programmet er, at du gør det sammen med andre. Kurset adskiller sig fra almindelig yoga og meditation ved, at du undervejs i forløbet taler med andre om, hvordan meditationen, hjemmearbejdet eller yogaøvelserne er forløbet.

Der er ligeledes forskellige kommunikationsøvelser undervejs. Det hjælper dig til at se, at du ikke er ene om for eksempel at føle smerte, kede dig, skamme dig eller være angst.

Du bestemmer selv, hvor meget du deler. Men de fleste oplever, at det kan være rart at betro sig til andre, der deltager på samme vilkår som dem. Uanset hvilken baggrund de har, eller hvilken motivation de har for at deltage.

Meditation

Meditation indebærer, at du bevidst koncentrerer dig uden at gøre noget som helst. Men meditation handler i MBSR-sammenhæng ikke om, at du skal tømme hovedet for tanker. I meditationen mærker du det, der er. Alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser er tilladte – der er ikke noget, som kan være forkert.

Det er også umuligt at være dårlig til at meditere. Hvis tankerne flyver, registrerer du blot det og forsøger at bringe dem tilbage til åndedrættet. Bliver du fyldt af negative eller fordømmende tanker, snurrer det i knæene eller keder du dig. Så er det det, du registrerer.

Meditationen kan være centreret om åndedrættet, men du kan også meditere over positive og negative oplevelser. En central del af programmet er desuden bodyscan, hvor du bliver guidet igennem at mærke hele kroppen. På den måde øver du dig i at være til stede fysisk og mærke, hvordan du egentlig har det.

Yoga

Yoga i MBSR er øvelser, hvor du ved hjælp af åndedrættet og opmærksomheden, koncentreret mærker din krop, mens du bevæger den.

Du lærer at respektere kroppens grænser og løsne muskelspændinger. Det er smidighed, balance og styrketræning på én gang. Du prøver også at undersøge og acceptere tanker og følelser undervejs. For eksempel frustration over, hvad kroppen ikke kan eller din tendens til at presse den for meget.

Ved regelmæssig træning oplever de fleste, at de bliver stærkere og mere fleksible.Testimonials"Det er uden sammenligning det største, der er sket for mig i mange år - måske nogensinde. Det er trods alt stort at vælge livet til igen. Fra første body scan oplevede jeg evnen til at finde ro i egen krop. Jeg husker, at jeg efterfølgende var meget ked af det, men for første gang i mit liv kunne jeg samtidig nyde den kropslige følelse af sorg igennem sorgen. Det var stort.

Efterfølgende har den øgede opmærksomhed på egen krop fået mig til at kunne holde livet ud, ført til en kraftig reduktion af mit alkohol- og cigaretforbrug og gjort mig gladere og mindre sorgfuld."

– Morten, MBSR-kursist

"Daglig mindfulness/meditation har fået mine tankemønstre til at være normale igen. Da stressen var på sit højeste, kørte tanker og bekymringer rundt i hovedet hele tiden.

Nu er jeg tilbage til en mere rolig hjerne, som ofte kan skelne ydre alvor fra indre bekymringer, som kører i spiral. Ikke en lalleglad hjerne, men en balanceret hjerne. En hjerne, som også kan tillade sig at slappe af."

– Lasse, MBSR-kursist

Kurser og tilmeldingKurser på Sjælland

Få besked om kurser i København

Er der ingen ledige kurser i København, eller kan du ikke finde et, der passer til dig?

Så skriv dig op til at få direkte besked i din indbakke: Ja tak, giv mig besked om kommende MBSR-kurser.

Kom med til gratis orienteringsmøde

Er du interesseret i MBSR-kurset?

Så tag med til orienteringsmødet inden kursusstart.

Orienteringsmødet er gratis, og vi anbefaler, at du møder op, også selvom du ved, at du gerne vil deltage og kender til kurset.

Find datoerne for orienteringsmøderne i kursusoversigten.

På orienteringsmødet har du mulighed for:

  • At lære om stressreduktionsprogrammet og afprøve, om det er noget for dig
  • At møde holdets undervisere
  • At få et førstehåndsindtryk af de mindfulnessmetoder, du kommer til at arbejde med i MBSR.
  • At bekræfte deltagelse.

Ja tak, jeg vil gerne have besked om kommende MBSR-kurser


Er der ingen kurser i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) i kalenderen? Eller kan du ikke finde et, der passer til dig?

Så skriv dig op til at få direkte besked om kommende MBSR-kurser herunder. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og melde dig af mailinglisten.

OBS tilmelding kræver samtykke af funktionelle cookies (og ikke blot nødvendige cookies).

Når du har skrevet dig op, modtager du en e-mail, der beder dig om at bekræfte din e-mailadresse. Når du har gjort det, er du tilmeldt mailinglisten.

Du er også velkommen til at følge os på sociale medier eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Her annoncerer vi også for kommende kurser.  

Kurser online

Tag et online kursus i dit eget tempo

Centerleder Lone Fjorback har sammen med Mind Online udviklet et online forløb, som du kan tage i dit eget tempo. 

Læs mere på Mind Online.