”Mange vænner sig til at have det skidt”

Testimonial | Mindfulness på Københavns Universitet


I foråret 2018 tilbød Københavns Universitet alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) gratis kursus i det videnskabelige mindfulness-program Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Medicinerrådet havde lagt grundstenene for mindfulness allerede i 2016, hvor tilbuddet kun gjaldt de medicinstuderende. Nu har en studievejleder taget over og udvidet MBSR-kurset til alle studieretningerne.

Jacob Sander Bojsen mener, at de studerende, han selv, studievejledningen og KU bidrager til en kulturforandring. En forandring, der går langt ud over den enkelte, når de studerende lærer redskaber til stresshåndtering som en del af deres studie.

Hvorfor skal stresshåndtering være en del af uddannelserne?

Det handler om mental sundhed. De studerende kan bruge energien på at lære i stedet for alle mulige andre ting, der fylder. Jeg oplever, at studerende tit kommer ind til studievejledningen for at få svar på praktiske spørgsmål. Men de ender ofte med at tale om, hvordan de har det. At de er ensomme, stressede, at de ikke er med i en studiegruppe, at de sover dårligt. At de måske har haft det dårligt i årevis. Rigtig mange vænner sig til at have det skidt og tror, at det er normalt. Er du stresset, kan du ikke tage læring ind.


"Rigtig mange vænner sig til at have det skidt og tror, at det er normalt. Er du stresset, kan du ikke tage læring ind. Universitet fokuserer mere på det psykosociale miljø på uddannelserne end tidligere. Uddannelserne er derfor mere og mere optagede af, at de studerende får en god studiestart."


Universitet fokuserer mere på det psykosociale miljø på uddannelserne end tidligere. Uddannelserne er derfor mere og mere optagede af, at de studerende får en god studiestart. Hvordan danner de grupper? Hvordan opøver de en god studieteknik og så videre. Tidligere antog man, at de studerende selv fandt ud af håndtere disse ting. Ligesom de selv skulle lære at styre deres stress. Men har du ikke en viden om stress og dine kropslige reaktioner, hvordan skal du så kunne det? Det er nødt til at være en del af de studerendes skema frem for blot at være et frivilligt tilbud. Ellers bliver det ofte valgt fra af den enkelte studerende. Det rækker langt ud over det enkelte individ.


Om MBSR

MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion. Det er et 8-ugers meditations- og yogaprogram udviklet for 40 år siden i USA. Det er siden blevet testet i mere end 100 studier og er dermed det mest veldokumenteret program inden for stressforebyggelse.

Træningen består af gruppesessioner 2,5 timer om ugen i otte uger plus en heldag mellem uge 6 og 7. Derudover er der hjemmetræning i mellem 15-45 minutter dagligt.

Effekterne er blandt andet reduceret stressniveau, færre symptomer på angst og depression, større opmærksomhed og koncentrationsevne, bedre relationer og samarbejdsevner samt øget venlighed over for dig selv og andre.

Hvordan det – det er vel den enkelte, der er stresset?

I MBSR lærer du at blive opmærksom på den kritiske stemme. At være venligere over for den. Du skal ikke gøre noget ved den. Du skal bare vide, at den er der – og at det bare er en stemme og ikke nødvendigvis sandheden. Det bliver tydeligt for dem, når de tænker: ”Han er også meget bedre end mig”, ”jeg kan heller ikke finde ud af noget” og så videre. Og når de sidder i en gruppe, finder de ud af, at alle andre har det præcis, som dem.
 

"De studerende lever i en nulfejls-kultur. Der er ikke plads til ”dumme” spørgsmål og det er ofte skamfuldt at dumpe til eksamen. I gruppen på MBSR-kurset bliver de opmærksomme på, at sådan er det da ikke rimeligt, det skal være."


De studerende lever i en nulfejls-kultur. Der er ikke plads til ”dumme” spørgsmål og det er ofte skamfuldt at dumpe til eksamen. I gruppen på MBSR-kurset bliver de opmærksomme på, at sådan er det da ikke rimeligt, det skal være. Det bliver derfor et kollektivt projekt, og de – og vi – er derfor sammen om at lave en kulturforandring. Lavede vi kun behandling af den enkelte, ville problemerne blive hos den enkelte. MBSR er et videnskabeligt program, hvor vi kender effekterne for både den enkelte og gruppen, og derfor er det vigtigt, at vi tager programmet alvorligt. Men det tager tid, det koster penge, det er krævende, og der skal være en uddannet lærer.  

Er der opbakning til det?

Ja, det er der. Med sådanne ting kræver det ofte en slags græsrodsbevægelse. Det startede hos de studerende, og nu har jeg og studievejledningen overtaget. Jeg tager uddannelsen til MBSR-underviser på Aarhus Universitet og får den delvist betalt af KU og SUND (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Red.), men bruger også min egen tid og egne penge på det. Men jeg ser, at det rykker noget for de studerende, der deltager. De studerende efterspørger det. Der kom næsten 100 studerende første gang, og jeg var nødt til at afvise ca. 40 deltagere.

Deltagerne har gode effekter, og de taler videre om det med deres medstuderende. Så det spreder sig som ringe i vandet. Jeg møder kolleger rundt omkring på de andre universiteter, der er meget imponeret over, at KU har så omfattende et program som en del af studievejledningen. Det er ikke set før. Organisationen er også begyndt at få øjnene op for det, MBSR kan. Jeg drømmer om, at MBSR bliver et fast tilbud på KU til både medarbejdere og studerende. Det er nok en proces. Men jeg tror, at det er realistisk.