Vision


Vi ønsker en bevægelse fra individ til global bevidsthed, der afspejler en direkte oplevelse af at være levende i fælleskab med natur og mennesker.

Vi ønsker at styrke mental sundhed og forebygge depression med evidens gennem hele livet, fordi hver enkelt borgers sundhed og trivsel har afgørende betydning for alle.

Styrk mental sundhed

Helt i lighed med fysisk sundhed kan og skal mental sundhed trænes. Tidligere var det besynderligt at dyrke motion. Men forskning har vist, at det er essentielt for kondition, muskelstyrke, humør, modstandskraft og forebyggelse af sygdomme.

Nu har forskning på samme måde vist, at træning af mental sundhed med videnskabeligt dokumenterede programmer forbedrer opmærksomhed, empati, humør, modstandskraft og forebygger sygdomme. Når flere og flere vågner op med stress, angst, depression og smerter, er det på tide, at vi ændrer kultur og i fælleskab skaber en bæredygtig fremtid med sundhed og trivsel for alle.

Forebyg depression

Depression kan slukke lyset for den enkelte, familien og samfundet. Vi har en fælles forpligtigelse til at formidle og implementere de bedst dokumenterede programmer, så Danmark kan blive et foregangsland.

Vi bør tilbyde alle unge programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og alle med depression programmet Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT). Det er videnskabeligt bevist, at netop disse programmer kan styrke mental sundhed, reducere stress og forebygge depression.

Hvert enkelt borgers sundhed og trivsel har betydning for os alle. Derfor skal MBSR og MBKT ikke kun være en ressource for dem, der selv kan betale. Ingen skal lades i stikken – "leave no one behind" – er et grundlæggende princip bag FN’s verdensmål, som vi bør leve op til. Dansk Center for Mindfulness har de kompetencer og samarbejdspartnere, der gør det muligt at forbedre den mentale sundhed i Danmark.

Mindful Nation Danmark

England, Holland og USA er langt fremme, når det gælder forskning og anvendelse af videnskabeligt dokumenterede programmer til at forebygge og behandle stress, angst og depression. I 2015 vedtog et samlet britisk parlament verdens mest ambitiøse plan for bedre mental sundhed – Mindful Nation UK. Her blev alle partierne enige om at anbefale mindfulness i uddannelsesystemet, virksomheder, kriminalforsorgen og sundhedsvæsnet.

Vi arbejder for Mindful Nation Danmark, der skal få børn, unge og voksne i bedre mental form. Vi bør give mulighed for at styrke mental sundhed med evidens samt forebygge og behandle stress, angst og depression uden medicin. 

Mission


Vores forskning skal sikre højeste grad af evidens for kurser og forløb for professionelle i mindfulness og compassion.

Vi arbejder for at fremme sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN's verdensmål gennem kurser, professionelle forløb, forskning og formidling. Vi har kur mod stress og depression – nu gælder det om at få teknikkerne ud.

Evidensbaserede kurser

Evidens betyder, at der er forskningsmæssigt belæg for det, vi laver. Når vi taler om effekt af et program, for eksempel MBSR, er højeste grader af evidens resultater fra lodtrækningsforsøg – kaldet randomiserede studier – og sammenfatninger af resultater fra randomiserede studier, der har undersøgt det samme program (en metaanalyse). For at vi må sige, at et program har en dokumenteret effekt, skal den samme ”pakke” have vist effekt i minimum to randomiserede studier af minimum to uafhængige forskningsgrupper.

MBSR-programmet har en helt særlig styrke. Indholdet i programmet, altså ”pakken”, er beskrevet meget tydeligt, og MBSR-programmet er blevet undersøgt i mere end 100 forsøg. Metaanalyser har konkluderet, at denne pakke har effekt på livskvalitet, stress og symptomer for angst og depression, uanset om du er syg eller rask.

Professionelle forløb

For os er det vigtigt, at vi står på et gennemtestet og veldokumenteret fundament, når vi formidler mindfulness til andre. Derfor følger vi internationale standarder for vores professionelle forløb.

Vi er en del af Global Mindfulness Collaborativ og vi er de eneste i Danmark, der er uddannede til at træne andre MBSR-lærere.

Mental sundhed og trivsel

Et af FN’s mål for 2030 er at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Dansk Center for Mindfulness arbejder for at øge Danmarks ambitioner inden for sundhed og trivsel, så vi når målene, blandt andet ved at indføre veldokumenterede metoder til mental træning i uddannelsesvæsnet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser. Vi læner os op ad WHO’s definition af mental sundhed, som den danske sundhedsstyrelse tager udgangspunkt i:

”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.”Fem forslag til forbedring af mental sundhed


 1. Vores børn og unge skal i bedre mental form
 2. Vi skal træne sunde mentale vaner for at forebygge stress
 3. Vi skal også kunne forebygge og behandle uden medicin
 4. Sundhedspersonale og pårørende skal kunne deltage i forebyggelse
 5. Vores ledere skal blive endnu bedre til at træffe gode beslutninger
Bæredygtighedsstrategi


Vision


Dansk Center for Mindfulness’ bæredygtighedsstrategi er inspireret af FN’s 17 verdensmål og er derfor et helhedsorienteret bidrag til skabe en verden i balance.

Vi har siden centrets begyndelse arbejdet for at fremme sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN's verdensmål. Denne vision er de senere år blevet en langt bredere og mere ambitiøs mission. I dag arbejder vi i flere internationale partnerskaber for handling for at informere og inspirere til indsatser for både større diversitet, ligestilling og social retfærdighed, mindre ulighed i forhold til sundheds-, uddannelses-, klima- og miljøindsatser.

Partnerskab for handling er det vigtigste paramenter, og derfor har vi en række tiltag til at fremme dialog både lokalt og globalt. Vi tror nemlig på, at løsningen er levende fælleskaber med levende mennesker. Samtidig bliver vi alle nødt til at blive mere bevidste, empatiske, inkluderende og bæredygtige. Her er træningen af mindfulness og compassion yderst relevant.

Mindfulness og compassion i krop og sind er ikke forskellig fra mindfulness og compassion for hinanden og miljøet. Træningen af mindfulness kan hjælpe mennesker til at blive mere bevidste om deres værdier og adfærd, mens træningen i compassion kan styrke menneskers følelse af empati og samhørighed. Når vi opdager den levende kraft i os selv, naturen og hinanden bliver bæredygtighed, diversitet og inklusion mere naturligt. Dette arbejde er der brug for, hvis vi sammen skal løse de globale og forskelligartede bæredygtighedsudfordringer, vi står over for. Arbejdet med ydre bæredygtighed må gå hånd i hånd med træningen af indre bæredygtighed.

Mission


For at kunne bidrage til en helhedsorienteret bæredygtig omstilling og opfylde Dansk Center for Mindfulness' fem bæredygtighedsmål arbejder vi med flere konkrete initiativer og samarbejder:

 • Konkret handling: Ansvarligt forbrug, affaldssortering, genbrugsmøbler, begrænset elektronikindkøb, minimalt engangsmateriale, fokus på brug af samkørsel og offentlig transport, vegetarisk kost.
 • Professionelle forløb og undervisning: Bæredygtighed er del af pensum på alle vores professionelle forløb og er med i manual og meditation til kurset Træning i compassion.
 • Politisk arbejde: Undervisning i mindfulness for politikere på Christiansborg, arbejde med diversitet og social ulighed i EU-projektet Hand in Handvalgkamp for mental sundhed 2017, vælgermøde om unges mentale sundhed 2022.
 • Nationale og internationale samarbejder: Mind & Lifeen organisation bestående af forskere og kontemplative traditioner er bannerførere for klimaet. The Mindfulness Initiative, der arbejder på at fremme mindfulness og compassion på nationalt plan, har i 2022 udgivet rapport om mindfulness og klima, hvor de konkluderer, at manglende vilje til forandring skyldes indre barrierer. En bæredygtig leder er en person, der kan igangsætte bevægelser, der fører til adfærdsændringer i befolkninger. Sadhguru, lederen af Conscious Planet, er en sådan person, og 2022 er året, hvor vi alle skal tale om Save Soil, da selve livet i overfladejorden er truet, hvilket betyder, at manglende handling nu kan føre til mangel på fødevarer.

Fem mål for at fremme bæredygtig udvikling i overensstemmelse med FN's verdensmål


 1. Bevare liv i jorden og reducere CO2, ressourceforbrug, affald og negativ miljøpåvirkning
 2. Bringe bæredygtighed og verdensmål med ind i vores undervisning og uddannelser
 3. Undervise politikere, ledere og beslutningstagere i mindfulness og compassion, så de bedre kan træffe langsigtede og bæredygtige beslutninger
 4. Prioritere tid og ressourcer i nationale såvel som internationale samarbejder, der arbejder med bæredygtighed og verdensmål
 5. Informere og inspirere til handling for mere diversitet, social retfærdighed og ligestilling i forhold til sundheds-, uddannelses-, klima- og miljøindsatser.

Konkrete ting, du kan gøre for at fremme bæredygtig udvikling


 1. Støt økologisk landbrug, spis mindre kød, støt bæredygtigt fiskeri, støt skove, køb miljøvenlige og bæredygtige produkter, køb ikke-truede arter, "reduce, reuse, recycle", spar på energi og vand. Se https://www.whatismissing.org/solutions/
 2. Tal med alle, du er i kontakt med, om bæredygtighed. Del information på sociale medier. Se Conscious Planet.
 3. Gå i dialog med politikere, ledere og beslutningstagere, så de bedre kan træffe langsigtede og bæredygtige beslutninger. Se video fra Dansk Center for Mindfulness' vælgermøde 2021 på Aarhus Rådhus
 4. Prioriter din tid og ressourcer i nationale såvel som internationale samarbejder. Bliv en del af nationale og globale bevægelser for bæredygtig fremtid. Se Conscious Planet, Mind & Life, Andelsgaarde.
 5. Informer og inspirer til handling for mere sundhed og trivsel, ligestilling, mindre ulighed, ansvarligt forbrug, del din historie og stemme. Når du søger, så brug søgemaskinen https://www.ecosia.org/, og plant et træ.