HAND IN HAND – social og emotionel læring samt mangfoldighedssopmærksomhed i skolerne

Forskningsprojekt


Dansk Center for Mindfulness er med som partner i Erasmus-projektet HAND IN HAND: Empowering teachers across Europe to deal with social, emotional and diversity related career challenges.

Projektet er et samarbejde mellem partnere fra seks forskellige europæiske lande og har som formål at støtte læreres udvikling af sociale og emotionelle kompetencer samt deres evne til at forstå arbejde med forskellighed og mangfoldighed. En kompetence, der har fået navnet mangfoldighedsopmærksomhed. Dette gøres for at styrke lærerne og give dem noget viden og nogle forholdemåder, der kan gøre det nemmere at møde den kompleksitet, der er mange læreres hverdag.

Mange har et arbejdsliv, der rummer stadig mere forskelligartede læringssituationer og klassesammensætninger, som kalder på andre kompetencer og evner til at håndtere nye udfordringer.


Formål


Målet for Hand in Hand er via udvikling og træning af sociale og emotionelle kompetencer samt mangfoldighedsopmærksomhed at ruste lærerne til at møde udfordringerne ved at undervise sammensatte, ikke-homogene grupper, forebygge, at lærere brænder ud og forlader faget før tid, og give dem mulighed for at planlægge deres egen karriere.

Metode


Projektet sætter lærernes trivsel i centrum. Egenomsorg er en vigtig komponent i arbejdet med andre mennesker. Det betyder, at lærerne kommer til at træne og udvikle deres egne sociale og følelsesmæssige kompetencer samt mangfoldighedsopmærksomhed for derigennem at kunne bringe det videre ud i klasserummene.

Resultater


Projektet er i gang, og der foreligger derfor ingen resultater endnu. 

Læs mere om projektet på dets officielle danske hjemmeside: https://handinhand.si/da/


Programmets indhold

Indholdet i programmet er:

  • sociale og emotionelle kompetencer, herunder mindfulness (lærernes evne til at fokusere og stabilisere opmærksomheden på det nuværende øjeblik og at være opmærksom på deres adfærdsmønstre og reaktioner, når de er under pres); 
  • mangfoldighedsopmærksomhed (fx empati, medfølelse og forståelse for hinanden, at være bevidst om sig selv, ens handlinger, reaktioner og adfærdsmønstre og anerkende forskellige sociale, økonomiske, kulturelle baggrunde);  
  • karriereudvikling (fx at kende ens motivation og evner, håndtering af stress, kommunikation og præstationspres); forbedre egen karriereudvikling, kommunikation med skoleledere, kolleger og forældre; 
  • at overveje og være opmærksom på elevernes stemmer (fx at finde måder at genkende elevernes behov, og hvordan man implementerer dem i lærernes praksis; hvordan man er opmærksom på elever med sociale udfordringer, sprogbarrierer, kulturelt forskellige baggrunde, traumatiske oplevelser).

Dansk Center for Mindfulness' rolle

Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet står i spidsen for udviklingen af ​​det nye indhold rettet mod sociale og emotionelle kompetencer med fokus på relationskompetence.

Dansk Center for Mindfulness har ekspertise i at udvikle uddannelser og lave læreruddannelser i forskellige formater og lave research på uddannelserne, ligesom vi har ekspertise inden for mental sundhed, kommunikation og relationskompetence. 

Dansk Center for Mindfulness er således ansvarlig for processen med at uddanne de undervisere, der skal undervise lærere i fem forskellige EU-lande. Dette gøres i samarbejde med vores svenske samarbejdspartnere fra Mitt Universitet. Dansk Center for Mindfulness har i samarbejde med Mitt Universitet udarbejdet en læringsmanual for forløbet. Dansk Center for Mindfulness skal derudover supervisere underviserne fra de fem forskellige lande, hvor programmet prøves af.

Læs mere

Projektets officielle danske hjemmeside: https://handinhand.si/da/.

Projektansvarlige


Katinka Gøtzsche

Underviser

.b-programmet, Børns Livskundskab, Hand in Hand

katinka@clin.au.dk

Heidi Berg Nielsen

Underviser, psykolog

Aut. psykolog, certificeret MBSR- og MBKT-lærer, ACT, IGP

heidi.berg@clin.au.dk

Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Anne Mette Kvist Vester

Centeradministrator

Koordinator, økonomi

annemette@clin.au.dk

Stina Svejbæk Eriksen

Grafik og administration

Design

stina@clin.au.dk