Forløb

Mindfulness- og compassion-baserede interventioner

Vil du undervise i mindfulness og compassion med evidens, så har vi forløb for professionelle.

Vi vil gerne dele vores viden med dig, der har en faglig interesse for mindfulness- og compassion-baserede interventioner.

Vi har sammensat forløb og kurser for fagpersoner, der alle er funderet i forskning. Både forløb og kurser giver mulighed for at få viden om, hvad træning af mental sundhed kan gøre for individ og fællesskab. Alle forløb og kurser udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.

For at vi kan mødes i dette fælles rum forudsætter det i mindre eller større grad, at du er indstillet på at arbejde med dig selv. Det er et stort ansvar, og det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte, angst, lidelse og sorg med opmærksomhed og medfølelse. Den faglige undervisning indeholder derfor både de nødvendige teoretiske og praktiske elementer for dig som deltager.