Retreats

Kom med på retreat

Dansk Center for Mindfulness afholder løbende retreats forskellige steder i Danmark. Vores undervisere er erfarne og anerkendte mindfulness- og meditationslærere, som lever op til kriterierne for de retreats, som vi udbyder. Retreat anbefales som supplement til forløb for professionelle i compassion (ledere) og er en obligatorisk del af forløb for professionelle i MBSR ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

At trække sig tilbage

Retreat er den engelske udgave af det, vi på dansk kender som "retræte". Det er blevet et låneord i det danske sprog som betegnelse for en begivenhed, hvor en eller flere personer i en periode trækker sig tilbage fra hverdagens normale liv for at fordybe sig i en aktivitet. Udtrykket har en latinsk rod, re-trahere, og betyder at trække (sig) tilbage.


Tidligere afholdte retreats


 • 5-dages City Retreat, Toldboden, Aarhus Universitet, 16.-21. juli 2023
 • 5-dages stilhedsretreat, mindfulness-meditation, 22-27. maj 2023
 • 5-dages City Retreat, Toldboden, Aarhus Universitet, 3.- 8. november 2022
 • 5-dages City Retreat, Toldboden, Aarhus Universitet, 31. juli - 5. august 2022
 • 5-dages stilhedsretreat, mindfulness-meditation, 8.-13. august 2021
 • 4-dages Mindfulness-retreat for unge 18-30 årige, Strandgården, 5.-8. august 2021
 • 5-dages stilhedsretreat, mindfulness-meditation, 11.-16. maj 2021

Ja tak, jeg vil gerne have besked om kommende retreats


Er der ingen retreats i kalenderen? Eller kan du ikke finde et, der passer til dig?

Så skriv dig op til at få direkte besked om kommende retreats herunder. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og melde dig af mailinglisten.

OBS tilmelding kræver samtykke af funktionelle cookies (og ikke blot nødvendige cookies).

Når du har skrevet dig op, modtager du en e-mail, der beder dig om at bekræfte din e-mailadresse. Når du har gjort det, er du tilmeldt mailinglisten.

Du er også velkommen til at følge os på sociale medier eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Her annoncerer vi også for kommende retreats.  Hvad er et retreat?


Et redskab til intensivering

At mennesker går i retreat for at intensivere deres kontemplative, indre praksis er kendt fra alle religiøse og spirituelle traditioner, men fænomenet kendes også i sekulære sammenhænge. Det er eksempelvis brugt af kunstnere, forfatter og forskere at trække sig tilbage fra den almindelige hverdag for at få overskud, ro og tid til at udfolde den kreative proces. I forhold til MBSR og mindfulness generelt er et eventuelt kreativt overskud en glimrende sideeffekt ved et meditationsretreat, men det er ikke målet i sig selv. Vi opfatter retreat som et meget vigtigt redskab til at intensivere den meditative praksis og erfaring i sin egen ret.

Alene eller sammen

Der findes flere måder at kategorisere retreat på. En af de mest nærliggende er at skelne mellem på den ene side retreat-kurser, hvor grupper af mennesker trækker sig tilbage sammen og modtager undervisning af en lærer, og på den anden side ene-retreat, hvor man trækker sig tilbage – som regel enkeltvis – og følger en rytme og en pædagogik efter eget valg. Ved Dansk Center for Mindfulness forholder vi os primært til førstnævnte, altså underviser-ledede retreat-kurser.

Hvorfor gå i retreat?

I meditation og mindfulness bruges retreat, når man vil afsætte mere tid og give mere fokus til meditation og eksempelvis yoga end dagligdagen normalt tillader. Målet er at intensivere, fordybe og udforske den kontemplative praksis. Nogle gange beskrives retreat misvisende som at trække sig tilbage fra verden og kan dermed fejlagtigt ses som en virkelighedsflugt.

Selvom retreat naturligvis kan misforstås og misbruges til at kultivere selvoptagethed og flugt fra mødet med virkeligheden, så er hensigten og effekten det modsatte, hvis det gøres sobert, vågent og korrekt. Retreat giver ligesom daglig mindfulness-meditation øget opmærksomhed over for andre, større overskud og robusthed, forbedret (selv)indsigt samt mere empati og generøsitet. Disse kvaliteter kan komme både én selv, men først og fremmest andre mennesker til gode, når et retreat er forbi. I sidste ende skal effekten af et retreat primært afgøres ved de indsigter og adfærdsændringer, man tager med sig i hverdagen.

Afgrænsning

På et praktisk niveau er startpunktet for et meditationsretreat at forpligte sig på en afgrænsning fra kontakten med omverdenen og en forenkling af dagens rutiner og aktiviteter. Denne (midlertidige) afgrænsning har som sagt ikke til formål at støde verden fra sig, men at give ro, fokus og energi til den meditative praksis samt at værne om den åbenhed og sårbarhed, der ofte følger.

En sådan afgrænsning og forenkling bør besluttes, inden retreatet startes, og kan bestå i ét eller flere af følgende elementer.


Afgrænsningselementer


 • En tidsmæssig afgrænsning. For at fordybelsen overhovedet kan nå at indfinde sig, opfattes fem dage ofte som et minimum, mens nogle spirituelle traditioner opfatter flere måneder, eller ligefrem år, som den korteste tidsenhed for et retreat. Man kan næppe sætte sammenhængen mellem længde og udbytte på en simpel formel, men generelt gælder det for retreat som med så meget andet, at jo mere tid og dedikation, man kan afsætte, jo større er udbyttet – alt andet lige.
 • En afgrænsning ved diæt. Dette er for at fjerne eller reducere de stimulanser, der i dagligdagen tilføres kroppen, sådan at klarheden og intensiteten gives bedre betingelser. Mange fødevarer har en beroligende, opkvikkende eller humørregulerende effekt, som man gerne vil nedtone, sådan at retreat-erfaringen fremstår i en renere form. Desuden udfordres og blotlægges vores længsler efter stimuli, hvilket i sig selv er et glimrende emne for den meditative nærværstræning. Det anbefales, at man som minimum holder sig fra tobak og alkohol under et retreat, men ofte anbefales det desuden at spise rent vegetarisk og at drosle ned for indtaget af kaffe, sukker og fede sager.
 • En fysisk afgrænsning. Inden påbegyndelsen af et retreat er det fornuftigt at afklare, hvor man vil opholde sig rent geografisk i det aktuelle område. Man beslutter sig som regel også for ikke at cykle eller køre bil under et retreat, og det kan være en gode idé at afgøre, hvor i et område man går ture og opholde sig udendørs. Hvis man holder ene-retreat, kan det være fornuftigt at gøre det i et (sommer)hus eller lignende med et minimum af bekvemmeligheder og distraktioner.
 • En begrænsning i kommunikationen og informationsforbruget. I MBSR-regi afholdes de fleste retreat-kurser eksempelvis som stilhedsretreat, hvor deltagerne anmodes om at undgå kommunikation med hinanden. En almindelig anbefaling ved retreat – og et krav ved MBSR-retreat – er desuden, at man afstår fra radiolytning, tv-sening, telefonsamtaler, sms, e-mail og i det hele taget alle former for interaktion via moderne digitale apparater og platforme. Dette er – især de første dage af et retreat – en stor udfordring og provokation for mange mennesker, hvilket både siger noget om afhængigheden af disse medier og om det opmærksomhedspotentiale, der ligger i at respektere afgræsningen.

Retreat er ikke ferie

Længden af et retreat og 'radikaliteten' af afgrænsningen afhænger af ens motivation, ønsker og muligheder. Mange oplever øget livskvalitet, intensiveret nærvær, empatiske følelser og forstærket klarhed omkring livsvigtige prioriteter under og efter et retreat, men erfaringen viser også, at det kan være udfordrende og konfronterende. Et retreat kan blotlægge biografiske spor og eksistentielle vilkår – man i en almindelig hverdag normalt ikke bliver konfronteret med – når man møder sindet, kroppen og emotionerne med nærvær, øget intensitet og ærlighed. Derfor anbefaler vi, at man altid starter med et underviser-ledet retreat-kursus, inden man eventuelt går i ene-retreat.

Godkendte MBSR-retreat

Mens retreat kan være gavnligt for alle mindfulness-praktiserende, som er motiverede og parate, så er deltagelse i flere retreat (to til fire) et krav, hvis man ønsker at kunne kalde sig MBSR-lærer, med mulighed for certificering. Fordi en grundig udforskning af og erfaringer med sindets og emotionernes natur er afgørende for MBSR-lærere, er det vigtigt, at man har en dyb og omfattende forankring i en mindfulness-meditationspraksis. Erfaringsdybden og -bredden styrkes ved at gå i retreat og praktisere særligt intensivt i disse perioder. Kravene til et retreat, der kan godkendes under forløb for professoinelle i MBSR, er overordnet følgende.


Krav til retreats, der kan godkendes under forløb til professionelle i MBSR


 • Retreatet har primært fokus på mindfulness, nærværstræning og vidne-meditation.
 • Retreatet har rod i MBSR, Vipassana eller andre buddhistiske traditioner.
 • Retreatet er et stilhedsretreat med internatophold. Det vil sige et retreat, hvor alle bortset fra underviseren opretholder stilhed – inklusive stilhed på digitale platforme – under hele retreatet, og hvor man er samlet på et kursussted fra start til slut over fem, syv eller ni dage.
 • Retreatet ledes af en kompetent underviser med erfaring i undervisning i mindfulness-meditation.

Der findes en række udbydere af retreat, som kan godkendes i forbindelse med forløb til professionelle i MBSR. Dansk Center for Mindfulness afholder også jævnligt retreat, men de fleste muligheder findes hos selvstændige og af centeret uafhængige udbydere.

Se listen over godkendte eksterne retreat herunder – eller kontakt os for at få vurderet egnetheden af konkret retreat.