Mental sundhed

Forskningspakke om mental sundhed

  • Vil du gerne vide mere om, hvordan man styrker mental sundhed med mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)?
  • Er du interesseret i den videnskabelige dokumentation?

Dansk Center for Mindfulness har gjort det mere overskueligt og samlet en forskningspakke om mental sundhed.

Om mental sundhed

Dansk Center for Mindfulness læner sig op ad WHO’s definition af mental sundhed, som den danske Sundhedsstyrelse tager udgangspunkt i:

”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.”

Et af FN’s mål for 2030 er at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Dansk Center for Mindfulness arbejder for at øge Danmarks ambitioner inden for sundhed og trivsel, så vi når målene. Blandt andet ved at indføre veldokumenterede metoder til mental træning i uddannelsesvæsenet, sundhedssystemet, forsvaret, ledelse, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

Alle kan have gavn af træning, ligesom det er godt for alle at dyrke motion

Det er godt at løbe eller gå en tur, men træning af mental sundhed er mere, og det er forskningsmæssigt bevist, at vi aktivt kan træne evnen til at værdsætte livet, være glad, opmærksom og empatisk. Det fjerner ikke smerte, men det hjælper os til at leve med livets sorger og glæder. Alle kan blive mere bevidst til stede i livet både, når det går godt, og når det går skidt.

Problemet er, at vi ikke ved, hvornår vi ikke er bevidste, men bare lever på autopilot. Vi risikerer at leve vores liv uden at være til stede. Og når vi ikke er det, er det svært at være der for andre og for os selv.