KlimaklubKlimaklub

Træn mindfulness og compassion, bliv klogere på klimakrisen og vær med til at gøre en forskel.

Meditation giver dig overskud til at tage ansvar, vi kan gøre det sammen i klimaklub, online via Zoom.


Meditation øger bæredygtig adfærd

Der er ofte et action gap, så vi siger en ting og gør noget andet.

Stress kan gøre os ignorante, vrede, bange og handlingslammede. Mens meditation er glæden ved at forbinde tanke, ord og handling.

https://www.mindfulleader.org/blog/74719-how-can-inner-work-help-with-climate?fbclid=IwAR03ogDPNFVyYd4GwElitBBmPRP0fh8SnYRg45_sFaKof_C9zFnM1lyAung 

Forskning viser, at meditation øger bæredygtig adfærd (Meeting the climate crisis inside out)

https://www.themindfulnessinitiative.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=8d56bcb4-15a0-4b39-9236-064eb302ef99


Indre og ydre bæredygtighed skal tænkes sammen

Ifølge rapport fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er der ikke kun brug for ydre omstilling, men også "indre omstilling” for at løse de globale kriser. 50-75 % af unge er bange på grund af klimakrisen. Det kræver at vi øger bevidsthed, ændrer adfærd og holder vores ledere ansvarlige.

https://www.mindandlife.org/event/the-dalai-lama-with-greta-thunberg-and-leading-scientists-a-conversation-on-the-crisis-of-climate-feedback-loops/

Politikere oplever også modløshed, klimaangst og opgivelse, derfor skal mindfulness kursus “Inner green deal” hjælpe politikere med at takle klimakrisen.

https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/eu-bureaucrats-being-trained-meditate-help-fight-climate-crisisOplæg E2023


Klimaklub 2023 - efterår

Forandre og bliv forandret gennem dialog. Alle ønsker godt klima, få ønsker forandring. Det er svært at engagere mindfulnessfolk i klima og klimafolk i mindfulness. Klimaklub er en mulighed for bevidst adfærdsændring.

 • Indhold: Det er mere alvorligt end du tror, der er MEGET mere Vi kan gøre. Meditation og fællesskab om klima, biodiversitet og retfærdighed giver styrke og mod på det utopiske, det nødvendige og det rigtige. Kom med nu og find lokal og global inspiration
 • Gevinst: Reducer, genbrug, genanvend. Tab 10 pund, 10 ton CO2 og læg 10 år til vores liv
 • Litteratur: Retfærdig Naturbevarelse, Den Grønne Ungdomsbevægelse
 • Underviser: Lone Overby Fjorback
 • Oplægsholdere: Klimaorganisationer
 • Form: 30 min. klima-oplæg, 30 min. klima-meditation, 30 min. klima-dialog
 • Sted: Online via Zoom (GRATIS)
 • Tid: Mandage kl. 19.30-21.00 fra den 23/10 til den 11/12 2023

Litteratur til klimaklub

Retfærdig Naturbevarelse er et manifest for en brændende nødvendig biodiversitetspolitik i Danmark.
I denne bog præsenterer Den Grønne Ungdomsbevægelse 10 utopiske visioner for et samfund i harmoni med de planetære grænser, ny økologisk bevidsthed, og en række helhedsorienterede politiske krav, der skal bane vejen for en grøn retfærdig fremtid.

Datoplan og oplægsholdere

Mandage kl. 19.30-21.00 fra den 23/10 til den 11/12 2023

23/10: Arendse Marie Gulløv.
Tema
: Regenerativt jordbrug

Arendse er uddannet bonde fra den økologiske landbrugsskole i Norge, har læst miljøplanlægning på RUC og underviser i permakultur på Vestjyllands højskole. Hun brænder for grøn omstilling og social retfærdighed og har arbejdet med permakultur og regenerativt jordbrug i årevis. Hun har siddet i Permakultur Danmarks bestyrelse og er en aktiv del af foreningen Regenerativt Jordbrug.

30/10: Pil Christensen, Verdens skove.
Tema: Skov og klima.

Pil Christensen er cand.scient.soc. og arbejder som politisk medarbejder hos Verdens Skove med fokus på dansk natur, klima og biomasse. Pil har tidligere undervist på Globalt Fokus’ Grøn meningsdanneruddannelse.

6/11: Helene Gjerding, 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling.
Tema: Nature-based Solutions

Helene er uddannet cand.scient.polit. I 92-gruppen arbejder hun som policy rådgiver med at sikre rammer og lovgivning for, at virksomheder tager ansvar for menneskerettigheder og miljø i deres værdikæder - internationalt og i Danmark. Hun arbejder desuden med Naturbaserede Løsninger (Nature-based Solutions) som ramme for politisk nytænkning.

13/11: Lone Overby Fjorback, centerleder for Dansk Center for Mindfulness

Lone er optaget af de fællestræk, der er mellem personer, som interesserer sig for henholdsvis klima og mindfulness.

20/11: Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening.
Tema: Grundvand og klimakrise.

Walter er geolog og seniorrådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening. Han har gennem mere end 30 år arbejdet med vandets kredsløb og med transport og omsætning af naturlige og miljøfremmede stoffer i grundvandet.

27/11 Nikolaj Voldum Ahlburg.
Tema: Naturdannelse

Nikolaj er uddannet biolog og friluftsvejleder. Han formidler om naturen gennem sin musik, foredrag, bøger samt sin undervisning på Testrup højskole. Nikolajs beskriver sit mål som "at gen-forbinde natur og mennesker, og at få skabt en samlet bevægelse mod en mere bæredygtig verden”.

4/12 Rasmus Bille, Vildnis:
Tema: Biodiversitet og klimakrise

Rasmus er uddannet biolog fra Aarhus Universitet og har på kandidaten specialiseret sig i klima, biodiversitet og bynatur. Han arbejder som naturformidler og er medstifter af Vildnisset.com. Han har desuden været aktiv i Danmarks Naturfredningsforening som formand for ungdomsafdelingen.

11/12 Mads Falkenfleth, Wellbeing Economy Lab.
Tema: Post-vækst og wellbeing economy 

Mads er uddannet cand.polit. og er blandt andet optaget af økologisk økonomi, post-vækst og wellbeing economi. Han har for nyligt stiftet tænketanken Wellbeing Economy Lab samt er tidligere bestyrelsesformand i Rethinking Economics.

Klimaklub | uge 1 | E2023 Arendse Marie Gulløv | Tema: Regenerativt landbrug
Klimaklub | uge 2 | E2023 Pil Christensen | Tema: Skov og klima
Klimaklub | uge 4 | E2023 Lone Overby Fjorback | Tema: Klima og mental sundhed
Klimaklub | uge 5 | E2023 Walter Brüsch | Tema: Grundvand og klimakrise
Klimaklub | uge 6 | E2023 Nikolaj Voldum Ahlburg | Tema: Naturdannelse
Klimaklub | uge 7 | E2023 Rasmus Bille, Vildnis I Tema: Biodiversitet og klimakrise
Klimaklub | uge 8 | E2023 Mads Falkenfleth, Wellbeing Economy Lab. | Tema: Post-vækst og wellbeing economy

Oplæg F2023


Klimaklub 2023 - forår

Forandre og bliv forandret gennem dialog. Alle ønsker godt klima, få ønsker forandring. Det er svært at engagere mindfulnessfolk i klima og klimafolk i mindfulness. Klimaklub er en mulighed for bevidst adfærdsændring.

 • Gevinst: Reducer, genbrug, genanvend. Tab 10 pund, 10 ton CO2 og læg 10 år til vores liv
 • Form: 30 min. klima-oplæg, 30 min. klima-meditation, 30 min. klima-dialog
 • Indhold: Vi vil arbejde bevidst med kærlighed til natur og mennesker. Mindfulness er bevidsthed og Compassion er kærlighed. Meditation ændrer den indre tilstand, så vi får mod til at prioritere kærlighed over frygt og ikke bare sige det rigtige, men faktisk gøre det rigtige
 • Sted: Online via Zoom
 • Litteratur: Klimabogen, Greta Thunberg
 • Underviser: Lone Overby Fjorback

Klimabogen

Til hver Klimaklub er der koblet nogle kapitler fra Greta Thunbergs Klimabog på. Det anbefales at læse kapitlerne fra gang til gang. Oplægsholderne gennemgår ikke kapitlerne, men de fungerer som en form for baggrundslitteratur. Således er der en fælles forståelsesramme og viden. Nogle af oplæggene vil lægge sig tæt op af kapitlerne, mens andre blot vil fungere som en fælles referenceramme.

Datoplan og oplægsholdere

Mandage kl. 19.30-21.00 fra den 17. april til den 19. juni.

17/4: Lone Overby Fjorback

Centerleder ved Dansk center for mindfulness, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret senior MBSR-underviser

24/4: Jeppe Graugaard

Grønne højskoler. Jeppe har en MSc Climate Change og PhD i græsrodsinnovation. Han er underviser, forsker og foredragsholder. Han underviser til dagligt på Ry Højskoles horisontlinje, bl.a. i faget Kloden Kalder, der handler om global økologi og alternativerne til forbrugssamfundet. Han er medstifter af foreningen EarthWays, som arbejder med regeneration og naturbaseret dannelse. Kapitlerne til dette oplæg er 1.1-1.9.

1/5: Lone Overby Fjorback

Centerleder ved Dansk center for mindfulness, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret senior MBSR-underviser

8/5: Phie Ambo

Phie har lavet dokumentarfilm gennem de sidste 22 år og de seneste 11 år med fokus på klima- og biodiversitetskrisen. Phie startede med at meditere i mindfulness traditionen i 2005 som en del af processen med at lave filmen Free the Mind, men er sidenhen gået af den traditionelle tibetansk buddhistiske vej. En naturlig fortsættelse på denne rejse er arbejdet med den grønne omstilling både i praksis og på film. Phie har bl.a. været med-stifter af Den Grønne Friskole, der åbnede i 2014 og arbejder med kunstnerisk forskning på Den Danske Filmskole om nye narrativer. Kapitlerne til dette oplæg er 2.15-2.24. Kapitlerne sætter bl.a. fokus på biodiversitet, insekter, naturens kalender, livet i jorden, skove og permafrost.

15/5: Laurids Svenningsen

Mellemfolkeligt Samvirke. Laurids studerer matematik på Aarhus Universitet og har været en del af klimagruppen i Mellemfolkeligt Samvirke siden den startede op i januar 2022. Han er meget optaget af hvordan vi får mobiliseret nok mennesker til for alvor at gøre noget ved klimakrisen og er interesseret i hvad det er for nogle mekanismer og konstruktioner der gør, at vi indtil videre stort set har fortrængt problemet. Kapitlerne til dette oplæg er 3.8-3.20. Kapitlerne sætter bl.a. fokus på miljøracisme, klimaflygtninge, stigende havniveauet og små øer samt kampen for skovene.

22/5: John Nordbo

Care. John er uddannet cand.scient.pol. og arbejder som klimarådgiver i den grønne nødhjælps- og udvekslingsorganisation CARE. Arbejder for klimaambitioner og klimaretfærdighed. Følger de internationale klimaforhandlinger tæt. Kapitlerne til dette oplæg er 4.23-4.27. Kapitlerne sætter bl.a. fokus på udledninger og vækst, klimaretfærdighed, modvæksk samt ulige perspektiver.

5/6: Bent Mariager

Grønne nabofællesskaber og Omstilling Nu. Bent er uddannet Biokemiker og arbejdede i mange år med innovation indenfor fødevarer. Siden han var ung har han interesseret sig for miljø, siden også natur, klima, økologi, bæredygtighed. Og de seneste år for fællesskabernes superkræfter. I 2018 blev han “ramt af en IPCC rapport i hovedet og af Grete Thunberg i maven”, hvilket fik ham til at rejse sig fra sofaen. I marts 2020 startede han Grønne Nabofællesskaber, som nu er landsdækkende og består af +200 gruppe af selvstyrende lokale handle gruppe. Kapitlerne til dette oplæg er 5.1-5-7. Kapitlerne sætter bl.a. fokus på individuel handling, social forandring, overvind klimaapatien, ændring af kostvaner og lad naturen hele.

12/6: Esther Michelsen Kjeldahl

BA i filosofi og matematik fra Københavns Universitet, MSc Philosophy and Public Policy fra London School of Economics, samt kandidat i filosofi fra Københavns Universitet. I 2018 var Esther med til at tage initiativ til Den Grønne Ungdomsbevægelse, hun er forfatter til bogen Vi er sammen om at mærke det (Peoples 2020) og var i foråret 2022 vært på Ungdomsmagt (24syv), hvor hun sammen med Ungdomsbureauet undersøgte hvordan unge kan få mere magt i samfundet. Esther holder foredrag og workshops om klimaaktivisme overalt i danmark og deltager aktivt i den danske klimadebat. Kapitlerne til dette oplæg er 5.15-5.21. Kapitlerne sætter bl.a. fokus på en retfærdig omstilling, lighed, kvinderne i klimakrisen, klimaerstatning og “Vi må hele vores forhold til jorden”.

19/6: Aslaug Johnsen 

Aslaug har en baggrund som succesfuld tøjdesigner, transformativ kunster og holistisk behandler. Hun udforsker det mangerettede entreprenørskab, til at væve en ny fortælling om samskabelse og regenerativ praksis. I 2017 igangsatte hun Himmelbjerggården, Nordisk Inspirationscenter for bæredygtig udvikling, ud fra en vision om at skabe et samlingspunkt, til at udforske og implementerer regenerative løsninger ud fra et overordnet hensyn til mennesker, natur og miljø. I 2020 stiftede hun sammen med dedikerede samarbejdspartnere foreningen EarthWays - den almennyttige organisme der arbejder med Himmelbjerggårdens langsigtede udvikling. I juni 2023 kalder EarthWays ind til Naturens grundlovsmøde som tilbagevendende samling. Kapitlet til dette oplæg er 5.22. Kapitlet sætter bl.a. fokus på hvad vi kan gøre både individuelt, lokalt og kollektivt. 


Klimaklub | uge 1 | 2023 Lone Overby Fjorback
Klimaklub | uge 3 | 2023 Lone Overby Fjorback
Klimaklub | uge 4 | 2023 Phie Ambo
Klimaklub | uge 5 | 2023 Laurids Svenningsen
Klimaklub | uge 6 | 2023 John Nordbo
Klimaklub | uge 7 | 2023 Bent Mariager
Klimaklub | uge 8 | 2023 Esther Michelsen Kjeldahl

Oplæg 2022Klimaklub 2022

I klimaklub 2022 arbejdede vi med Thich Nhat Hanh’s bog ’Zen & the art of saving the planet’.

https://www.theguardian.com/sustainable-business/zen-master-thich-nhat-hanh-love-climate-change?fbclid=IwAR1N1DIDW0QSXKI-DhqaI3AkrAfmn23YZoUb8RoQ1aoIEHGhA10016RP0kg.

Meditation kan kultivere opmærksomhed, glæde, medfølelse og bæredygtig handling.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914001165.

Meditation kan ændre vores syn på verden, så vi forstår vores indbyrdes forbundenhed og tager handling for at beskytte liv på Jorden. Forskere som Timothy Morton og Bruno Latour minder os om, at vi er natur - naturen er os. For at kunne  løse de globale klima- og miljøkriser, er det nødvendigt at vi opdager og kultiverer forbundenhed igen og igen.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/menneskeheden-og-naturen-er-ikke-adskilte-for-at-loese-klimakrisen-maa-vi-se-dem-som-en-helhed/
Det er præcis det arbejde, der kultiveres gennem meditation.

Se vores youtube-videoer med meditationer og oplæg fra klimaklub 2022 herunder.


Klimaklub | uge 1
Klimaklub | uge 2
Klimaklub | uge 3
Klimaklub | uge 4
Klimaklub | uge 5
Klimaklub | uge 6
Klimaklub | uge 7
Klimaklub | uge 8


Bæredygtighedsstrategi


Vision


Dansk Center for Mindfulness’ bæredygtighedsstrategi er inspireret af FN’s 17 verdensmål og er derfor et helhedsorienteret bidrag til skabe en verden i balance.

Vi har siden centrets begyndelse arbejdet for at fremme sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN's verdensmål. Denne vision er de senere år blevet en langt bredere og mere ambitiøs mission. I dag arbejder vi i flere internationale partnerskaber for handling for at informere og inspirere til indsatser for både større diversitet, ligestilling og social retfærdighed, mindre ulighed i forhold til sundheds-, uddannelses-, klima- og miljøindsatser.

Partnerskab for handling er det vigtigste paramenter, og derfor har vi en række tiltag til at fremme dialog både lokalt og globalt. Vi tror nemlig på, at løsningen er levende fælleskaber med levende mennesker. Samtidig bliver vi alle nødt til at blive mere bevidste, empatiske, inkluderende og bæredygtige. Her er træningen af mindfulness og compassion yderst relevant.

Mindfulness og compassion i krop og sind er ikke forskellig fra mindfulness og compassion for hinanden og miljøet. Træningen af mindfulness kan hjælpe mennesker til at blive mere bevidste om deres værdier og adfærd, mens træningen i compassion kan styrke menneskers følelse af empati og samhørighed. Når vi opdager den levende kraft i os selv, naturen og hinanden bliver bæredygtighed, diversitet og inklusion mere naturligt. Dette arbejde er der brug for, hvis vi sammen skal løse de globale og forskelligartede bæredygtighedsudfordringer, vi står over for. Arbejdet med ydre bæredygtighed må gå hånd i hånd med træningen af indre bæredygtighed.

Mission


For at kunne bidrage til en helhedsorienteret bæredygtig omstilling og opfylde Dansk Center for Mindfulness' fem bæredygtighedsmål arbejder vi med flere konkrete initiativer og samarbejder:

 • Konkret handling: Ansvarligt forbrug, affaldssortering, genbrugsmøbler, begrænset elektronikindkøb, minimalt engangsmateriale, fokus på brug af samkørsel og offentlig transport, vegetarisk kost.
 • Professionelle forløb og undervisning: Bæredygtighed er del af pensum på alle vores professionelle forløb og er med i manual og meditation til kurset Træning i compassion.
 • Politisk arbejde: Undervisning i mindfulness for politikere på Christiansborg, arbejde med diversitet og social ulighed i EU-projektet Hand in Handvalgkamp for mental sundhed 2017, vælgermøde om unges mentale sundhed 2022.
 • Nationale og internationale samarbejder: Mind & Lifeen organisation bestående af forskere og kontemplative traditioner er bannerførere for klimaet. The Mindfulness Initiative, der arbejder på at fremme mindfulness og compassion på nationalt plan, har i 2022 udgivet rapport om mindfulness og klima, hvor de konkluderer, at manglende vilje til forandring skyldes indre barrierer. En bæredygtig leder er en person, der kan igangsætte bevægelser, der fører til adfærdsændringer i befolkninger. Sadhguru, lederen af Conscious Planet, er en sådan person, og 2022 er året, hvor vi alle skal tale om Save Soil, da selve livet i overfladejorden er truet, hvilket betyder, at manglende handling nu kan føre til mangel på fødevarer.


Mål


Fem mål for at fremme bæredygtig udvikling i overensstemmelse med FN's verdensmål:

 1. Bevare liv i jorden og reducere CO2, ressourceforbrug, affald og negativ miljøpåvirkning
 2. Bringe bæredygtighed og verdensmål med ind i vores undervisning og uddannelser
 3. Undervise politikere, ledere og beslutningstagere i mindfulness og compassion, så de bedre kan træffe langsigtede og bæredygtige beslutninger
 4. Prioritere tid og ressourcer i nationale såvel som internationale samarbejder, der arbejder med bæredygtighed og verdensmål
 5. Informere og inspirere til handling for mere diversitet, social retfærdighed og ligestilling i forhold til sundheds-, uddannelses-, klima- og miljøindsatser.


HandlingFem konkrete ting, du kan gøre for at fremme bæredygtig udvikling:

 1. Støt økologisk landbrug, spis mindre kød, støt bæredygtigt fiskeri, støt skove, køb miljøvenlige og bæredygtige produkter, køb ikke-truede arter, "reduce, reuse, recycle", spar på energi og vand. Se https://www.whatismissing.org/solutions/
 2. Tal med alle, du er i kontakt med, om bæredygtighed. Del information på sociale medier. Se Conscious Planet.
 3. Gå i dialog med politikere, ledere og beslutningstagere, så de bedre kan træffe langsigtede og bæredygtige beslutninger. Se video fra Dansk Center for Mindfulness' vælgermøde 2021 på Aarhus Rådhus
 4. Prioriter din tid og ressourcer i nationale såvel som internationale samarbejder. Bliv en del af nationale og globale bevægelser for bæredygtig fremtid. Se Conscious Planet, Mind & Life, Andelsgaarde.
 5. Informer og inspirer til handling for mere sundhed og trivsel, ligestilling, mindre ulighed, ansvarligt forbrug, del din historie og stemme. Når du søger, så brug søgemaskinen https://www.ecosia.org/, og plant et træ.