Mindfulness-baseret stressreduktion for professionelle

Vil du undervise i mindfulness med evidens?

Mindfulness-baseret stressreduktion for professionelle er en grundig indføring i mindfulness som intervention, den forskningsmæssige, psykologiske, etiske og filosofiske baggrund samt praktiske vinkler på at undervise i mindfulness bl.a. med udgangspunkt i den forskning, der er på området.

Forløbet i mindfulness-baseret stressreduktion forudsætter, at du er indstillet på at arbejde med dig selv. Det er et stort ansvar, og det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte og angst.

Forløbet er ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser. Forløbet udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er derfor ikke omfattet af en studieordning.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med mindfulness-baseret stressreduktion. 

Varighed

Forløbet kan gennemføres på 2 - 2½ år.
Du er ikke forpligtet til at følge hele forløbet og kan til enhver tid stoppe eller udsætte din deltagelse. Det falder betaling for hvert element. Betalingen kan ske på forhånd eller i umiddelbar forlængelse af afholdelse.

Undervisning

Hovedansvarlige er Lone Overby Fjorback (speciallæge og ph.d. i mindfulness), Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness) og Heidi Berg (psykolog).

Fakta

 • Dato og tidspunkt: Forløbet kan startes i februar eller november – se datoer i kalenderen herunder
 • Tilmeldingsfrist: Ca. en måned før startdato for MBSR modul 1
 • Varighed: 2 - 2½ år - må gerne strækkes over længere tid
 • Sted: Danmark
 • Pris: Se oplysninger under beskrivelse af hvert element.
 • Deltagerantal: 14 – 20 personer pr. modul
 • Sprog: Dansk

Ingen eksamen eller udprøvning.

Bemærk! Vil du med på forløbet, skal du gerne to måneder før MBSR modul 1 starter søge om en plads. Det gør du ved at udfylde følgende formular


Adgangskrav og opbygningDeltagerforudsætninger

 • Relevant professionel uddannelse. 
  Forløbet er åben for alle uanset faglig baggrund. Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder. Enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du på sigt at ansøge om MBSR-undervisercertificering gennem Global Mindfulness Collaborative, GMC, skal du være i besiddelse af en akademisk grad. Alternativt skal du via dit arbejdsliv kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring. 
   
 • Færdiggørelse af et 8-ugers MBSR kursus som deltager.
  Aktiv deltagelse i et 8-ugers MBSR kursus, der varetages af en godkendt/registreret MBSR lærer. Herigennem får du mulighed for at opleve og erfare MBSR-programmet direkte med begyndende forståelse for hvad det vil sige at være en MBSR deltager.  Hertil kommer muligheden for at lære fra de andre deltagere på holdet.

  MBSR-kursus findes bl.a. ved Dansk Center for Mindfulness se her for næste hold

  I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre et 8-ugers MBSR-kursus, kan kravet imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.  
   
 • Deltagelse i mindst et mindfulness meditationsretreat. 
  Gennemført ét eller flere 5-dages retreat. Dette skal varetages af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Disse retreats skal fortrinsvis foregå som internatophold.
  Dispensation for gennemført retreat inden start kan gives såfremt man har en mangeårig kontemplativ praksis.
  Klik her for mere information om deltagelse i retreat
   
 • En daglig mindfulness meditationspraksis på minimum et år.

MBSR-forløb niveau 1 - grundlæggende træning

MBSR-forløb for professionelle består overordnet af:
 

 • MBSR Modul 1 -  Afholdes som 4½ dages internat, typisk i februar eller november (2 gange årligt).
 • MBSR Modul 2 -  Afholdes som 4½ dages internat, typisk i august/september (1 gang om året).
 • MBSR Modul 3 -  Afholdes som 8 dages internat, typisk i marts (1 gang årligt).   
 • Seminardage - Minimum 6 x 2 dages seminar. Du bestemmer selv, hvornår i dit forløb.
 • Stilhedsretreat - Yderligere et 5-10 dages stilhedsretreat varetaget af en DCM-anerkendt underviser. 

Efter MBSR Modul 1 kan du holde oplæg eller workshop som introduktion til mindfulness.

Efter MBSR Modul 2 opfordrer vi deltagerne til at begynde at undervise i elementer af MBSR-programmet.

Efter fuldendt MBSR Modul 3 kan du påbegynde undervisning af det samlede 8-ugers MBSR-kursus og kalde dig MBSR-lærer niveau 1

Se mere info om tid og sted for hvert modul under Ansøgning.  


Detaljeret beskrivelse:
 

 • MBSR Modul 1 og Modul 2. Denne del af den professionelle træning giver mulighed for fordybelse i MBSR-programmet. Dette indebærer udforskning af centrale emner og spørgsmål, som opstår på baggrund af erfaring med MBSR-programmet og dets grundlæggende principper. MBSR Modul 1 vil primært være oplevelsesorienteret med fordybelse i de forskellige guidede mindfulness-øvelser og centrale temaer. På MBSR Modul 2 vil der være begyndende træning i guidning af formelle og uformelle mindfulnessøvelser. Der vil være gruppearbejde, hvor der diskuteres og præsenteres elementer fra MBSR-programmet. Du bliver desuden indført i perspektiver på menneskelig læring og udvikling.

  Begge moduler består af 4½ dage som internat (99 timer pr. modul inkl. forberedelse).
   
 • Seminarundervisning. Denne del af forløbet består af seks gange 2-dages holdundervisning med fokus på tilegnelse af teori, empiri og perspektiver på praktisk anvendelse. Seminarundervisningen er vigtig for at kunne formidle MBSR til andre, og forløbet indeholder minimum seks seminarer.

  Emner kan være:
   
  • Videnskab om mindfulness
  • Grundlæggende stress-fysiologi
  • Anvendelse af anekdoter, metaforer og poesi i undervisningen
  • Erfaringsbaseret læring
  • Forståelse for gruppedynamikker 
  • Interpersonel mindfulness
  • Buddhistisk psykologi
  • Basal psykiatri
  • Yoga
  • Etik
  • Mindfulness i arbejdslivet
  • Inquiry.
    
  Der er fokus på deltagernes egne processer og erfaringer samt træning og udvikling af specifikke MBSR-underviserfærdigheder. Du vælger selv, hvornår i forløbet, du deltager på seminarerne.
   
 • Fortløbende personlig og professionel udvikling. Denne del omfatter daglig mindfulness meditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidshedstræning. Det er den nødvendige personlige og professionelle integration af den form for mindfulnessmeditation, som ligger til grund for MBSR. Den daglige træning af krop og sind er det basale erfaringsgrundlag, som vi underviser ud fra i MBSR. Med andre ord har underviseren gennem egen træning fået kendskab til det landskab af erfaringer, som deltagerne bevæger sig ud i, når de påbegynder et MBSR-kursus. 

  Deltagerforudsætninger for at påbegynde MBSR Modul 3: To eller flere 5-7 dages mindfulnessmeditations-retreats i stilhed varetaget af en kompetent og DCM-anerkendt mindfulnessmeditationslærer samt egen erfaring med at undervise i elementer af MBSR-programmet.
   
 • MBSR Modul 3. Dette 8-dages forløb, der foregår som internat, har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder. Det vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem fokuseret indre arbejde og stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet, herunder elementer der vedrører præsentation og didaktisk formidling, guiding i meditation og yoga øvelser, enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse), gruppedynamik og forberedelse af eget undervisningsmateriale. Efter vellykket færdiggørelse af MBSR Modul 3 er du i besiddelse af minimumskvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers MBSR-kurser (136 timer inkl. forberedelse).

MBSR-forløb niveau 2 - videregående træning og supervision

MBSR-forløb niveau 2 består af:
 

 • Gruppesupervision. Inden eller mens du underviser i dine første 1-2 8-ugers MBSR-kurser, deltager du i gruppesupervision. Den består af 8 online sessioner af 2 timers varighed. Der vil være max 6 deltagere per gruppe. Gruppesupervisionen er en kombination af fortsatte studier, dybere forståelse af curriculum samt forfining af praktiske færdigheder som underviser. Der vil være hjemmearbejde fra gang til gang.
   
 • Individuel supervision. Individuel supervision påbegyndes efter, du har undervist i 3-6 8-ugers MBSR-kurser. Individuel supervision består af 10 online sessioner af 1 times varighed. Fokus er på indholdet i curriculum såvel som de udfordringer, du oplever som underviser. Supervisionen tilrettelægges således, at den følger dit eget undervisningsforløb. 
   
 • Vedvarende personlig og professionel udvikling. Herunder daglig mindfulness meditationspraksis, yoga og anden kropslig forankret bevidsthedstræning. Hele forløbet indbefatter at arbejde med din egen personlighed. Her kan det være hjælpsomt med terapi til at kaste lys på de sider af din egen person, der kan stå i vejen for din undervisning. 
   
 • Retreat. Deltagelse i et 5-7-dages stilhedsretreat gerne målrettet MBSR-lærere.

Vedvarende personlig og professionel træning

I tillæg til deltagelse i forløbets forskellige træningsprogrammer, er det vigtigt, at du dedikerer dig til vedvarende udforskning af følgende indbyrdes forbundne områder for studier og personlig udvikling:

 • Mindfulness meditation – daglig praksis og retreats. Vedvarende og vedholdende engagement i en daglig mindfulness meditationspraksis samt deltagelse i retreats vil fordybe din forståelse af, hvad det vil sige at være en fuldt ud parat og kvalificeret MBSR-lærer.
 • Forpligtelse til vedvarende personlig udvikling. At du fortsat lærer mest muligt om egen personlighed og egne mønstre i relation til andre mennesker er nødvendigt, hvis du ønsker at blive en effektiv MBSR-lærer. Det er en type af viden, der fordrer vedvarende indre arbejde og selv-undersøgelse.
 • Træning i yoga og andre former for kropsligt forankret træning. Værdsættelse af kroppen og arbejde med øget kropsbevidsthed er essentiel for forståelse og direkte erfaring af mindfulness. Vi anbefaler at deltagere på det professionelle forløb træner mindful Hatha yoga samt andre former for kropslig funderet bevidsthedstræning.

International certificering - Global Mindfulness Collaborative

International certificering som underviser i MBSR sker gennem Global Mindfulness Collaborative, GMC. Certificering som MBSR-underviser er en anerkendelse af dine kompetencer som MBSR-underviser. Herunder dybdegående forståelse for MBSR samt evne til at gennemføre MBSR programmet effektivt i overensstemmelse med grundlæggende værdier og standarder for MBSR-undervisere. 

Vurdering af ansøgning om MBSR-underviser certificering: Efter din ansøgning har været igennem en omfattende review-process, er det muligt, at du vil blive bedt om at forbedre og forfine din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og supervision. Det er også muligt, at du vil blive bedt om at videreudvikle og justere dit undervisningsmateriale. MBSR-undervisercertificering vil blive tildelt, når du opfylder samtlige kriterier for tilfredsstillende MBSR-underviserkompetencer. Beløb 9.500 kr.

Litteraturliste

 • Bog: Jon Kabatt-Zinn ”Full Catastrophe Living” (dansk: “Lev med livets katastrofer”)
 • Bog: Saki Santorelli “Heal Thy Self” (dansk: Bliv hel)
 • Bog: Lone Fjorback “MINDFULNESS” - udleveres på modul 1
 • Bog: Donald Mccown ”Teaching mindfulness”
 • Artikler - udleveres


UndervisereLone Overby Fjorback

Centerleder, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret MBSR-underviser fra Center for Mindfulness, UMASS og Mindfulness Center, Brown University, USA.

Lone Overby Fjorback blev uddannet speciallæge i psykiatri i 2011. Siden 1989 har hun haft en daglig meditations- og yogapraksis, og hun har gennem tiden kombineret denne lidenskab med sin lægefaglige karriere.

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Forskningsprofil

Jacob Piet

Psykolog, ph.d., certificeret MBSR-underviser fra Center for Mindfulness, UMASS og Mindfulness Center, Brown University, USA.

Jacob Piet er psykolog og ph.d. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han har forsket i virkningen af Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) over for blandt andet stress, angst og depression.

jacobpiet@clin.au.dk

Forskningsprofil

Heidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR- og MBKT-underviser, ACT, IGP

Heidi varetager kurser i MBSR, MBKT og professionel træning af undervisere. Heidi er en af nøglepersonerne i ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor vi har uddannet 250 lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

heidi.berg@clin.au.dkPrisoverblik


Forløbets grundlæggende træning

Du skal regne med minimum 2 – 2½ år, før du kan undervise i hele 8-ugers MBSR-kurset. forløbet er baseret på, at du har arbejde ved siden af. 

For forløbets grundlæggende del er prisen 63.826 kroner - al undervisning er momsfritaget. Hertil kommer betaling for ophold i forbindelse med modul 1-3:

Element

Pris for undervisningen

Tillæg

MBSR Modul 1 10.968 kr.  Ophold, ca. 1.200 kr. inkl. moms pr døgn
MBSR Modul 2 10.968 kr. Ophold, ca. 1.200 kr. inkl. moms pr døgn  
MBSR Modul 3 18.500 kr. Ophold, ca. 1.200 kr. inkl. moms pr døgn  
Supervision, gruppe 5.390 kr.

Betalingen falder pr. modul, du deltager i, og du kan tage forløbet i det tempo, der passer for dig.  

Udover undervisningselementerne er det et krav, at der gennemføres retreats - minimum 2 á 5-7 dages varighed inden MBSR Modul 3.

Seminardage

Der er krav om 6 seminar á 2 dage. Seminarene kan fordeles over hele forløbet: 18.000 kr. i alt. 

Videregående træning og supervision

Når du har undervist mellem 3 - 6 hold skal der gennemføres individuel supervision: 12.000 kr.

Stilhedsretreats og kursus i MBSR er ikke medregnet i forløbet, da der kan være stor variation i pris.

Forløbets pris tilpasses årligt, typisk pr. august.  Ansøgning om optagelse på forløbet og moduler


MBSR Modul 1, november 2023

Professionel træning.

Ansøgningsfrist er fredag d. 1. september 2023.

Adgangskriterier

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tid

Start torsdag den 9. november kl. 14 - slut mandag den 13. november kl. 13.

Pris

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.350 kr. inkl. moms pr. døgn.

Ansøgning om optagelse

For at deltage på MBSR Modul 1 skal du sende en ansøgning om optagelse. Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

MBSR modul 1, februar 2024

Professionel træning. 

Ansøgningsfrist er fredag d. 15. december 2023.

Adgangskriterier

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tid

Start torsdag den 22. februar kl. 14 - slut mandag den 26. februar kl. 13.

Pris

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.350 kr. inkl. moms pr. døgn.

Ansøgning om optagelse

For at starte på forløbet skal du sende en ansøgning om optagelse. Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

MBSR Modul 2, august 2024

Professionel træning. 

Adgangskriterier

 • Gennemført MBSR Modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed

Tid og sted

Den 5. - 9. september 2024

Første dag start kl. 14 - sidste dag slut kl. 13.

Afholdes i Østjylland.

Pris

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer.
Hertil kommer beløb for kost og logi.

Tilmelding

Giv en indikation af, at du ønsker at deltage i modul 2, ved at forhåndstilmelde dig. Forhåndstilmelding er muligt fra oktober - maj.

MBSR Modul 3, marts 2024

Professionel træning.

MBSR Modul 3 er et 8-dages internat undervisningsforløb.

Modul 3 har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem:

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guiding i meditation
 • Guiding i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af MBSR Modul 3 er du i besiddelse af minimums-kvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers kurser i MBSR.

Adgangskriterier

 • Gennemført MBSR Modul 1 og 2
 • Deltagelse i minimum ét 8-ugers kursus i MBSR
 • Gennemført minimum to stilhedsretreats á 5-7 dages varighed.

Tid og sted

Den 14. - 22. marts 2024 i Østjylland.

Pris

18.500 kr. - dækker undervisning og materialer.
Hertil kommer beløb for kost og logi.

Tilmelding

Giv en indikation af, at du ønsker at deltage i modul 3, ved at forhåndstilmelde dig. Forhåndstilmelding er muligt fra september - januar.

Gruppesupervision i MBSR

Mødegange, kommende gruppesupervision:


Torsdage kl. 9-11
Datoer: 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 3/11 (obs. fredag), 9/11

Klik her for tilmelding

Torsdage kl 16-18
Datoer: 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12

Klik her for tilmelding

Supervisor: Susanne Bruggisser

Tilmelding: Send mail til mindfulness@clin.au.dk


Gruppesupervision i MBSR: Påbegyndelse af undervisning

Via online møderum, mødes du og op til seks andre MBSR-undervisere med en certificeret MBSR-seniorunderviser over 8 gange i et supervisionsforum. Uge for uge gennemgår I som gruppe MBSR-kursets forskellige mødegange, inklusive orienteringsmødet og heldagssessionen.

Gruppesupervision er særligt designet til nye MBSR-undervisere, der har gennemført Modul 3.
Sammen med andre nye MBSR-undervisere analyserer, studerer og undersøger I elementer og undervisningskompetencer for hver mødegang i MBSR-kurset. Faciliteret af en MBSR-seniorunderviser, får du erfaring og dybde med den dynamiske form MBSR-kurset har. Ved udforskning af de temaer, der opstår - både i undervisningsrummet og i dig som MBSR-lærer. Udforskningen vil blive understøttet af Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment.

Diskussion af praksis og udvikling som underviser

Derudover vil vi diskutere, hvordan du forbereder dig til undervisningen (herunder materialer og lydfiler), hvordan du møder dig selv i praksis med undervisningen, inquiry med deltagerne, og hvad der netop nu opstår i vores sind og hjerte, efterhånden som vi begynder at lære os selv at kende gennem MBSR-underviserpraksis.

Der vil ved hver mødegang være mulighed for ganske kort at dele hvor hver enkelt MBSR-lærer er i deres virke og også mulighed for at guide en kort mindfulness-øvelse i starten af hver session.
Yderligere detaljer omkring supervisionen vil blive beskrevet ved første session.

Der indgår forberedelse ca. 30 min. dagligt mellem hver mødegang. Materialer sendes ud inden start.

Forudsætninger for deltagelse i gruppesupervision

 • Gennemført MBSR modul 1, 2 og 3
 • Undervisningserfaring fra 0-3 MBSR-kurser eller planer om at begynde undervisningen inden for seks måneder fra start af supervisionen
  Deltagelse i gruppesupervision kan fint lade sig gøre, selvom du ikke lige i den periode har ansvaret for et kursus. De erfaringer, du allerede har fra tidligere kurser, kan fint ligge grund for arbejdet ved hver session.

Logistik

 • 8 mødegange på en fastlagt ugedag og tid
 • 2 timer pr. gang
 • 6 - 8 deltagere pr. gruppe.

Pris

5.390,- kr. ekskl. moms (supervision er momsfritaget)

I forbindelse med evt. certificering via GMC som underviser i MBSR, er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisionsforløb og minimum et gennemført individuelt supervisionsforløb.