Mindfulness-baseret stressreduktion

Bliv internationalt anerkendt MBSR-underviser

Uddannelsen som MBSR-underviser forudsætter, at du er indstillet på at arbejde med dig selv. Det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte, angst og sorg med opmærksomhed og medfølelse. Denne uddannelse indeholder derfor de nødvendige teoretiske og praktiske elementer, der tilsammen udvikler dine kompetencer som MBSR-underviser.

Grunduddannelse med mulighed for specialisering

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med Mindfulness-baseret stressreduktion. Grunduddannelsen består som minimum af tre moduler, seks seminarer, gruppe og individuel supervision samt en række retreats og varer 2 - 2½ år. 

Da det er fra MBSR, at andre mindfulness-programmer er udviklet, kan du efterfølgende specialisere dig i at arbejde med mindfulness tilrettet specifikke grupper, for eksempel børn, unge, ledere, psykisk sårbare, veteraner, medarbejdere, arbejdsløse mm. Med tillægskurser og hvis du har akademisk og klinisk viden om depression og kognitiv terapi, kan uddannelsen give certificering til undervisning i Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi.

Sætter standarder for MBSR-uddannelserne

Hovedansvarlige for MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet er Lone Overby Fjorback (overlæge og ph.d. i mindfulness) og Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness). Begge deltager i en international styregruppe, der – sammen med seniorlærere rundt om i verden - sætter standarder for MBSR-lærer uddannelsen.

Uddannelsen er på masterniveau, ECTS-belastning er anført ud for hvert fag/modul i den detajlerede oversigt.