Viden om mindfulness og compassionMindfulnessHvad er mindfulness?

Mindfulness er at være til stede i nuet

Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af dit liv.
Der er en 2500 år gammel definition på mindfulness fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Mindfulness er her  af Jon Kabat-Zin  defineret som den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i nuet med en ikke-dømmende indstilling.

Mindfulness er ikke en beskyttet titel, og begrebet bliver ofte brugt i flæng med mange forskellige betydninger. Men når mindfulness skal bruges til at lindre og helbrede, er det vigtigt at understrege, at det er mindfulness fra buddhistisk tradition, der er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred.
 

Træn din opmærksomhed på nuet

Mindfulnesstræning er træning i at observere og tillade nuet – uanset om du kan lide det eller ej. Når du opdager, at du ikke er i nuet, kan du bevidst flytte opmærksomheden tilbage til nuet via sanserne. Du kan lytte, smage, se, mærke eller dufte det øjeblik, der er netop nu. Eller du kan opleve, hvilke tanker der går gennem dit hoved, hvilke følelser, du har, og hvad der sker i din krop.

Du kan opleve nuet på en måde, hvor du er venlig mod dig selv. Adlyd ikke bare tanker og følelser, men observer dem med humor og lethed. Når du har et godt forhold til dig selv, vil du ofte holde op med rutinemæssigt at gøre det samme igen og igen. Du passer på dig selv og bliver i stand til at se den rigdom, der er i hvert eneste øjeblik.
 


Hvor længe kan du sidde stille?

Mange af os passer ikke ordentligt på os selv. Vi skifter mellem at styrte rundt, overbelaste os selv eller at være helt udkørte. Vi fylder hele tiden livet med noget: Mad, snak, travlhed, overarbejde, mobil, internet eller tv, så vi undgår at mærke den smerte og nydelse, der også er forbundet med det at være menneske. Det er normalt for os at fjerne os fra det, der er ubehageligt eller lukke ned. Men når vi holder smerten ude, lukker vi også af for nydelsen. 

Du kan afprøve, hvor længe du kan sidde stille uden at klø dig i nakken, uden at rykke rundt, trykke på din mobil eller gøre noget som helst andet end bare sidde stille med dig selv. Du vil sikkert hurtigt opdage, at der kommer tanker, for eksempel om, hvorfor du overhovedet skal gøre det. Du vil måske komme i kontakt med en grundlæggende rastløshed, men – hvis du bliver siddende længe nok – også en grundlæggende rummelighed eller accept. Der er ikke noget galt med utålmodige tanker eller rastløshed, men mange af os er hele tiden et par skridt foran eller bagud uden evne til at nyde livet. Derved mister vi dyrebare øjeblikke af vores liv.
 

Livet er komplekst, men sindet er sort-hvidt

Livet er komplekst og fuld af nuancer. Vores sind har en tendens til at gøre alt sort eller hvidt: "Jeg kan ikke lide det", "Jeg er sådan en, der helst vil det" og så videre.

Dybere tilfredshed kommer af et indre arbejde med os selv, og Mindfulness-træning er præcist dette indre arbejde. Vi lærer at tage ansvaret for det, ingen andre kan gøre for os, men som vi heller ikke kan gøre selv, derfor træner vi i gruppe. Her øver vi os i ikke at gøre noget, vi giver os hen til øjeblikket og bliver i stand til at nyde livet og håndtere stress.
 

Hvad er historien bag mindfulness-træning?

Oprindelse og historie

Mindfulness har rødder i buddhismen, men kan praktiseres af alle uanset, om man er religiøs eller ej, eller hvilken religion man tilhører.

Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi oplever lidelse, fordi alt er foranderligt. Vi oplever alle sygdom, alderdom - og ingen af os kan flygte fra døden.Og sindet narrer os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted end der, hvor vi er lige nu. 

Mindfulness-baseret stressreduktion er grundlagt af den amerikanske biolog Jon Kabat-Zin, der i 1979 åbnede den første stressklinik på University of Massachusetts Medical Center. I 1981 grundlagde Kabat-Zin og Saki Santorili, der har gæstet Dansk Center for Mindfulness for at guide retreats flere gange, Center for Mindfulness ved UMASS, hvor utallige patienter siden har gennemført et MBSR-program - og hvor mange MBSR-lærere er uddannet. Heriblandt Lone Fjorback og Jacob Piet fra Dansk Center for Mindfulness.

Oprindelig udviklede Jon Kabat-Zinn MBSR-programmet til sygehuspatienter. Hans idé var at viderebringe de gavnlige indsigter, det fysiske velbefindende og det overskud, han fik af at dyrke yoga og meditere til patienter, der var plaget af smerte, men som ikke kunne hjælpes af vesterlandsk medicin. Mindfulness lærte patienterne en ny måde at forholde sig til deres smerte på - og det mindskede smerten.


Siden da har mange andre mindfulness-baserede interventioner taget udgangspunkt i MBSR-kurset, heriblandt Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), som inkorporerer kognitiv terapi målrettet mennesker med tilbagevendende depression. Læs mere om MBKT.

Der er siden 80’erne og MBSR og MBKT's grundlæggelse lavet mere end 100 videnskabelige studier, der dokumenterer, at programmerne kan forbedre mental sundhed (læs mere om forskning nedenfor).

Hvem har gavn af mindfulness?

Alle, der gerne vil træne mental sundhed

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan anvendes af alle, der gerne vil træne mental sundhed, uanset baggrund, alder eller erfaring. Der er ofte tre årsager til at starte på MBSR-kurset.

 • Hvis du gerne vil være bedre til noget
 • Hvis du har sygdom eller lidelse tæt inde på kroppen
 • Hvis du oplever, at livet går i ring og er blevet en gentagelse, hvor du ikke rigtig længere er engageret.

MBSR kan hjælpe dig til at blive bedre til det, du laver, fordi du træner opmærksomheden. Mere opmærksomhed giver mere glæde, fordi du opdager og lægger mærke til de gode øjeblikke. MBSR kan desuden gøre det nemmere at leve med det der er svært, eksempelvis stress, sygdom og forandring, fordi du træner accept. Og MBSR-træningen gør dig engageret i livet, fordi du opdager at hvert eneste øjeblik er unikt.

"Det er uden sammenligning det største, der er sket for mig i mange år - måske nogensinde. Det er trods alt stort at vælge livet til igen. Fra første body scan oplevede jeg evnen til at finde ro i egen krop.

Jeg husker, at jeg efterfølgende var meget ked af det, men for første gang i mit liv kunne jeg samtidig nyde den kropslige følelse af sorg igennem sorgen. Det var stort.

Efterfølgende har den øgede opmærksomhed på egen krop fået mig til at kunne holde livet ud, ført til en kraftig reduktion af mit alkohol- og cigaretforbrug og gjort mig gladere og mindre sorgfuld."

– Morten


Mindfulness i en krævende hverdag

Mange føler, at de selv og deres omgivelser stiller mange krav om at leve ”det gode liv”. Vi skal realisere os selv arbejdsmæssigt, skabe en perfekt familie og pleje vores venskaber. Faren herved kan være, at vi hele tiden har følelsen af, at vi burde være på vej et nyt og bedre sted hen. Så mister vi hurtigt fornemmelsen for, hvor vigtigt det er at være til stede i nuet. Det er nemt at glemme, at livet foregår lige nu og ikke først begynder, når vi er blevet forfremmet, får lønforhøjelse eller har bestilt drømmeferien.

Vi sidder fast i fortællinger

Fortidens smertefulde oplevelser kan blive ved med at spøge. Mange kommer til at holde fast i egne fortællinger om, at de skal være stærke, gøre karriere, have hundrede bolde i luften på samme tid for at være succesfulde. I stedet for at leve i nuet, pendulerer vi derfor frem og tilbage mellem fortidens oplevelser og fremtidens udfordringer.

Hvad er vigtigt i hverdagen?

Når vi sætter os ned, tier stille og på en opmærksom måde fokuserer på det åndedræt, der er her og nu, kommer alle tankerne myldrende. Dem vi til dagligt kan holde stangen ved hele tiden at fokusere på at være i gang. På den måde kan vi øve os i at blive bevidste om, hvilke tankemønstre der går igen. Når du i løbet af MBSR-forløbet deler dine tanker med andre, bliver du desuden bevidst om, at du langt fra er den eneste, der synes, at livet kan være svært.

Mindfulnesstræning kan være med til at afklare og prioritere dine værdier og fokusere på det, du synes, er vigtigt i hverdagen.

Mindfulness og sygdom

Oprindelig udviklede Jon Kabat-Zinn MBSR-programmet til sygehuspatienter. Hans idé var at viderebringe de gavnlige indsigter, det fysiske velbefindende og det overskud, han fik af at dyrke yoga og meditere.

Fra MBSR-programmet er der udviklet programmer til enkelte befolknings- eller patientgrupper. Det kan for eksempel være medicinstuderende, patienter med tilbagevendende depression, cancer, spiseforstyrrelser eller misbrug. 

Svært selv at håndtere sygdom 

Når vi er syge kan det være svært på egen hånd at vikle os ud af de negative eller begrænsende tankemønstre. Vi kan ofte opleve en smerte ved ikke længere at kunne det samme, som vi kunne i fortiden. Vi kan være triste over det identitetstab, vi føler i nutiden og have bekymringer for fremtiden.

Accept af tanker

Mindfulness-træning kan hjælpe til at holde fokus på nutiden og arbejde med de tanker, der opstår i nuet. I første omgang handler mindfulness ikke om at ændre tankerne, men at registrere og acceptere, at de er der. Herefter kan vi arbejde med, hvordan vi forholder os til dem på en mere hensigtsmæssig måde. MBSR fjerner ikke nødvendigvis de triste tanker og følelser, vi kan have. Men det kan bidrage til, at vi accepterer, at de er en del af livet. Frem for, at vi bruger kræfter på at kæmpe imod dem. Denne praksis kan forøge vores livsglæde og mindske stress.

Hvad viser forskningen?

Mindfulness virker

MBSR-programmet blevet undersøgt, og forskere har fundet ud af, at det rent faktisk virker. Hjerneforskningen peger på, at mindfulness-træning kan forbedre evnen til at regulere stress og følelser, empati, koncentration, glæde og rationel adfærd.

MBSR er det første Mindfulnessprogram, der er udviklet og testet som mentaltræning. Det er et intensivt kursus i mindfulness – en praktisk vejledning i, hvordan man kan forholde sig konstruktivt til kroppen, tanker, følelser, den situation, du er i samt forholdet til andre. Videnskabelige undersøgelser understøtter, at programmet kan forbedre mentalt helbred og nedsætte symptomer på stress, angst og depression.

MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom

MBSR kan nedsætte symptomer på stress, angst, depression og kroniske smerter, og MBKT er en effektiv behandling til forebyggelse af tilbagevendende depression. Vi forsker i virkningsmekanismer og implementering; hvordan disse evidensbaserede programmer (MBSR og MBKT) virker og bliver tilgængelige som en naturlig del af det danske sundhedssystem, uddannelsessystem, forsvar og beskæftigelsessystem.

Hjernen ændrer sig efter MBSR

De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i områder, som står for regulering af stress. Vi har i denne oversigtsartikel set på hjernescanningstudier målt med fMRI før og efter MBSR og MBKT, og vi har et igangværende fMRI studie, der undersøger virkningsmekanismer for MBKT i den forebyggende behandling af tilbagevende depression.  CompassionHvad er compassion?

Compassion bliver ofte defineret som den følelse, der opstår, når vi bliver opmærksomme på lidelse og mærker et ønske om at lindre denne lidelse. Thupten Jinpa, tidligere tibetansk munk og professor, peger på fire komponenter i compassion:

 1. En bevidsthed om, at der er lidelse (kognitiv komponent)
 2. At blive bevæget af lidelse (affektiv komponent)
 3. Et ønske om at lindre lidelsen (intentionel komponent)
 4. En klarhed over, hvordan man kan hjælpe med at lindre lidelse (motivationskomponent).  

Compassion-meditation

Compassion-meditation har typisk karakter af gradvis progression, hvor du opdyrker compassion rettet mod nærtstående relationer (eller selvet), dernæst relationer som er mindre tætte (en fremmed eller en besværlig person, hvor relationen er konfliktpræget), og endeligt rettet mod alle levende væsener. Trods variation, indebærer compassion-meditation ofte nedenstående tre skridt:

 • At forestille sig lidelse, eller at forestille sig et tidspunkt, hvor en person har lidt 
 • Mindful opmærksomhed på egen reaktion på lidelse, med opmærksomhed på kropslige fornemmelser, tanker og følelser, der opstår, når man forestiller sig lidelse 
 • At kultivere medfølelse, følelsen af omsorg og hengivenhed og ønsket om at lindre lidelse. 

Loving-kindness og compassion

Compassion meditation indebærer ofte også kultivering af loving-kindness (ønsket om at andre må opleve glæde og velvære). Det er især tilfældet i de vestlige compassion-baserede programmer, der ligger til grund for det meste af forskningen i compassion. Hensigten med compassion meditation er mere direkte rettet mod at opdyrke medfølelse i respons til lidelse.

Men compassion-træningen indeholder både compassion og loving-kindness. 

Nanja H. Hansen om compassion Hør Nanja H. Hansen, senior CCT-instruktør fra Dansk Center for Mindfulness, fortælle om compassion (på engelsk).
Thupten Jinpa om compassion Hør Thupten Jinpa fra Compassion Institute, grundlægger af Compassion Cultivation Training (CCT), fortælle om compassion (på engelsk).

Hvad er historien bag compassion-træning?

Oprindelse og historie

For ca. 20 år siden mødtes forskere fra vesten og meditationseksperter fra Tibet. Dalai Lama bad forskerne om at undersøge compassion og positive kvaliteter i sindet på samme måde, som de dengang undersøgte negative tilstande i sindet så som stress, angst, depression, vrede og misbrug.

På det tidspunkt var ordet compassion ikke nævnt i vestlige lærebøger eller videnskabelige artikler om psykologi. I dag er der over 1000 videnskabelige artikler, der viser, at compassion er en kvalitet, der kan trænes. Det er ikke kun noget, nogen har eller ikke har, men en kvalitet alle kan træne, og alle altid kan forbedre.

For små ti år siden begyndte forskellige compassion trænings-programmer at blive udviklet for at give en systematisk og manualiseret bud på, hvordan compassion træningen kunne udbredes i samfundet og organisationer.

Et af de programmer, som Dansk Center for Mindfulness var de første til at tilbyde til den danske befolkning i 2016 var Compassion Cultivation Training (CCT), programmet udviklet ved Stanford University i 2009.  

Hvem har gavn af compassion?

Compassion-træning er for dig, der ønsker at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre. Du behøver ikke at have tidligere erfaring med mindfulness eller meditation, men det vigtigt, at du er villig til at meditere, da det er et stor del af compassion-træningen.

Compassion-træningen har særligt fokus på at håndtere svære følelser. Forskningsprojekter peger på, at Compassion-træning til sundhedspersonale eller andre, der møder megen lidelse i deres fag eller privatliv, kan have særlig gavn af compassion-træning.

Compassion-træningen træner ligeledes dine relationelle evner. Til dig selv og andre. Mange ledere vælger at tage kurset for at fremme disse egenskaber i deres arbejde.

Hvad viser forskningen?

Forskere har undersøgt, hvordan træningen i compassion påvirker mennesker. Her er nogle af de vigtigste undersøgelser:

 • Et review fra 2017 (Luberto et al.) konkluderer, at compassion træning kan øge empati, compassion, robusthed samt prosocial adfærd og peger på flertallige mekanismer som årsag; 1) en øget følelse af forbundethed og fælles medmenneskelighed med andre, 2) flere positive emotioner, 3) nedsat stress og negative følelser samt større modstandsdygtighed mod disse, og 4) rekruttering af hjerneregioner og fysiologiske ændringer der spiller en rolle i tilknytning, omsorg og medfølelse. Jazaieri et al. (2017) peger på at CCT kan give nedsat niveau af angst og mere sindsro i ens dagligdag. Særskilt fandt de, at personer som undergik CCT var mindre tilbøjelige til at forsøge at ændre på deres oplevelse og følelsesmæssige tilstande, mens at de samtidig oplevede en bedre mestring af deres følelsesmæssige tilstand. Disse resultater indikerer at compassion trænining kan mindske undgåelse og øge accept af ubehagelige oplevelser, hvorpå man bedre kan mestre ens følelsesmæssige tilstand.
 • Le Nguyen et al. (2019) undersøgte hvorledes loving-kindness meditation havde indflydelse på telomerlængde. Telomere beskytter DNA og bliver ofte brugt som en markør for biologisk alder; man har fundet at kortere telomerlængde forudsiger kortere levetid og aldersrelaterede sygdomme. Forfatterne fandt, at deltagere på et 6-ugers loving-kindness meditationskursus ikke oplevede telomerforkortelse, mens at det var tilfældet for både den aktive kontrolgruppe, og deltagere som var på venteliste.
 • I et studie af Weingartner, Sawning, Shaw og Klein (2019) indgik medicinstuderende i et CCT-forløb. Interviews med de studerende understregede, at de alle fandt CCT gavnligt og anvendte de tillærte redskaber i et bredt omfang udover kurset. De studerende beskrev hvorledes redskaberne hjalp dem med at imødekomme stressende faktorer relateret til både personlige, uddannelsesmæssige og kliniske ansvar samt styrkede relationer med andre, herunder patienten. Flere studerende rapporterede, at de anvendte de tillærte redskaber i deres relation med patienten, i form af at: bruge mindfulness evner til at holde fokus og være nærværende, udvide compassion ved bevidst at ønske patienten fri fra deres lidelse, og øge tålmodighed, evne til at lytte og udvise empati under udfordrende interaktioner.

Hvor kan jeg læse mere?Mental sundhedHvordan defineres mental sundhed?

Vi læner os op ad WHO’s definition af mental sundhed, som den danske Sundhedsstyrelse tager udgangspunkt i:

”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.”

Et af FN’s mål for 2030 er at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Dansk Center for Mindfulness arbejder for at øge Danmarks ambitioner inden for sundhed og trivsel, så vi når målene. Blandt andet ved at indføre veldokumenterede metoder til mental træning i uddannelsesvæsenet, sundhedssystemet, forsvaret, ledelse, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

Kan man træne mental sundhed?

Alle kan have gavn af træning, ligesom det er godt for alle at dyrke motion

Det er godt at løbe eller gå en tur, men træning af mental sundhed er mere, og det er forskningsmæssigt bevist, at vi aktivt kan træne evnen til at værdsætte livet, være glad, opmærksom og empatisk. Det fjerner ikke smerte, men det hjælper os til at leve med livets sorger og glæder. Alle kan blive mere bevidst til stede i livet både, når det går godt, og når det går skidt.

Problemet er, at vi ikke ved, hvornår vi ikke er bevidste, men bare lever på autopilot. Vi risikerer at leve vores liv uden at være til stede. Og når vi ikke er det, er det svært at være der for andre og for os selv.Fordomme og faktaMindfulness er noget hokuspokus

”Jeg ved ikke helt, om jeg skal tro på mindfulness.”

Du behøver ikke vente på, at du bliver syg for at træne mindfulness. Og mindfulness er ikke noget, du skal tro på. Det er videnskabeligt dokumenteret, at programmet Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) kan styrke mental sundhed, og at programmet Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin.

MBSR henvender sig til alle, der ønsker at styrke mental sundhed, og MBKT henvender sig til personer, der er eller har været syge med depression. MBSR og MBKT kan bruges som supplement i behandling – fordi stress er en risikofaktor for stort set alle sygdomme. MBKT er et reelt alternativ til medicinsk behandling af tilbagevendende depression, fordi massiv forskning har dokumenteret, at MBKT er lige så effektivt som medicin. Mange tåler ikke medicin eller ønsker ikke medicinsk behandling, derfor er det vigtigt at vide, at der nu er et reelt alternativ til medicinsk behandling af depression.

Når det er sagt, er der stor forskel på kvaliteten i den mindfulness, der det seneste årti er blomstret frem. Dansk Center for Mindfulness forsker og uddanner i programmer, der har højeste grad af videnskabelig evidens – MBSR og MBKT. Her er der dokumenteret effekt for gavnlige effekter som for eksempel

 • Bedre opmærksomhed, humør, empati og modstandskraft
 • Mere energi, glæde, koncentration og hukommelse
 • Mindre stress, angst, depression og smerter.

Mindfulness er religiøst

”Vi skal ikke implementere en religiøs praksis i samfundet - det må folk selv om.”

Mindfulness fungerer på tværs af religioner og kulturer. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) blev for 40 år siden udviklet og vestliggjort af den amerikanske biolog Jon Kabat-Zinn, der brugte programmet på en stressklinik ved et universitetshospital i USA. Det er derfor renset for én bestemt trosretning, og programmet kan derfor praktiseres af alle.

Programmet handler om at være menneske med tanker og følelser, der har en tendens til at løbe af med os, så vi glemmer at være bevidste og huske livet, som det udfolder sig fra øjeblik til øjeblik. I stedet lever vi i en fantasi om, hvordan det kunne have være eller måske vil blive. Selv om mindfulness har sine rødder i Østen og fra buddhistisk tradition, har andre trosretninger også historisk benyttet sig af metoder til at være bevidst og tilstede i nuet.

Mindfulness handler om at blive bevidst, mere fokuseret og bruge denne evne til at opleve og værdsætte livet samt aktivt at handle mere hensigtsmæssigt for sig selv og andre. Dette er gavnligt på tværs af alle samfund, kulturer og religioner.

Det helt unikke ved MBSR er, at programmet tilbyder en form, hvor vi kan mødes på tværs af religioner, sociale skel, aldre og kulturer. Programmet anvendes i Asien, Afrika, Europa, Syd-, Nord- og Mellemamerika, Australien og er ved at blive udbredt i Rusland. Det kan bruges, hvad enten du er syg eller rask, ung eller gammel og bliver endda anvendt i krigszoner.

Mindfulness handler om at slappe af og finde fred

”Du skal bare slappe af og acceptere livets sorger.”

Mindfulness handler hverken om at tømme hovedet, fjerne dårlige tanker, slappe af eller acceptere livets store og små knubs. Det handler om at blive opmærksom på, hvilke tanker der er, og hvad de gør ved dine følelser – og det, der som resultat kommer ud af din mund. Træner vi en fokuseret opmærksomhed, når vi at stoppe op i tide og blive klar over uhensigtsmæssige tanker. FØR vi lader dem styre vores adfærd. Når vi er opmærksomme på, at vi er en del af livet, der går op og ned, ser vi også, at tingene forandrer sig. Både når det går skidt, og når det går godt. Så bruger vi ikke energi på at holde fast i noget – eller skynde os væk. Men værdsætter livet, som det er i det her øjeblik.

Mindfulness giver for meget ansvar til individet i stedet for samfundet

”Det bliver så nemt bare at sende medarbejderen på et stresskursus.”

Stress er en af samfundets største udfordringer. Det koster menneskeliv, og det koster uforholdsmæssigt mange penge. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et arbejde, du kun kan gøre for dig selv. Og sjældent er der noget, der hjælper os så godt, som når vi selv tager ansvar for vores egen trivsel. Men det kræver en indsats fra både virksomheder, organisationer og samfund at implementere de bedst dokumenterede metoder og gøre dem tilgængelige for alle. Vi plejer at sige, at der er ingen andre, der kan gøre arbejdet for dig, og du kan heller ikke gøre det selv, derfor træner vi sammen i gruppe. Fordi det hjælper at gøre det sammen.

For os handler det ikke om ENTEN individ ELLER samfund. Det handler om både/og. Selvfølgelig skal vi ændre samfundet og arbejdsmiljøet, så ingen bliver syge af at arbejde eller gå i skole. Men samfundet bliver ændret af enkeltpersoner, og når så mange individer som muligt er bevidst om, hvad de laver, så træffer vi også kollektivt bedre beslutninger. Er vi overladt til os selv, kommer vi hurtigt i konkurrence og uden at vide det, kan vi ubevist komme til at træne stress, angst, tristhed, frygt og egoisme frem for glæde, taknemmelighed, opmærksomhed og samhørighed.