Publikationer

Internationale forskningsartikler

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Danske forskningsartikler

 • Rapport: "Mindfulness af danske veteraner - et pilotstudie". Af Tua Preuss, Karen Johanne Pallesen og Lone Fjorback.
  13 veteraner deltog på kurset og 12 færdiggjorde det. Veteranernes livskvalitet og deres mentale og sociale funktion blev bedret på trods af et meget blandet udgangspunkt. Rapporten konkluderer derfor, at MBSR kan anvendes som forebyggelse, behandling og rehabilitering af danske soldater. Studiet viser endvidere, at veteranerne synes, at mental træning med MBSR er betydningsfuldt og relevant.
 • "Mindfulness -baseret kognitiv terapi" - Psykolog Nyt. Af Jacob Piet.
 • Mindfulness og kvalitet? - Psykolog Nyt. Debatindlæg af Anne Maj van der Velden.
 • Schröder A, Fink P, Fjordback L, Frostholm L, Rosendal M. (2010): Towards a unified treatment approach for functional somatic syndromes and somatization Ugeskr Laeger. 2010 Jun 14;172(24):1839-42. Danish. PubMed PMID: 20566161.
 • Fjorback LO, Brandholt J, Arendt M, Munk-Jørgensen P. [Social profile of young people seeking treatment for cannabis abuse]. Ugeskr Laeger. 2006 Feb 6;168(6):570-3. Danish. PubMed PMID: 16476217.

Ph.d.-afhandlinger

 • "Population-based approaches to mental health promotion and prevention: Investigating a mindfulness-based intervention at workplace contexts" (2023). Ph.d.-afhandling af Emilie Hasager Bonde.
  Den mentale sundhed er udfordret både i Danmark og i resten af verden. Derfor anbefaler internationale organisationer, såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at vi indfører mental sundhedsfremme på arbejdspladser. I deres nyeste rapport om mental sundhed på arbejdet, nævner WHO mindfulness-baserede interventioner som et eksempel på indsatser, der kan fremme medarbejderes trivsel. Med støtte fra TrygFonden, Sundhedsministeriets satspuljemidler og Velliv Foreningen undersøgte Emilie Hasager Bonde i dette ph.d.-projekt muligheden for at implementere en mindfulness-baseret intervention, der inkluderede MBSR eller en tilpasset version af MBSR, i danske arbejdspladskontekster, samt hvordan det kan påvirke både det mentale helbred og relationer på arbejdspladsen.
  Resultaterne viser, at det er muligt at implementere sådanne indsatser på danske arbejdspladser, og at det kan påvirke det mental helbred og mentale sundhedsfærdigheder positivt. Derudover viser resultaterne også, at hvis man implementerer mindfulness på et organisatorisk niveau på en arbejdsplads, kan det påvirke det psykosociale arbejdsmiljø positivt. Læs mere om projektet her.
 • Compassion Cultivation Training for informal caregivers of people with a mental illness” (2022) ph.d.-afhandling af Nanja Holland Hansen, som blev forsvaret d. 14. januar 2022 på DPU, København.
  At være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse er hårdt både for den pårørendes fysiske og psykiske helbred og der er op til 50% større sandsynlighed for at den pårørende selv udvikler depression, angst og stress. Derfor er det vigtigt at undersøge effekten af forebyggende interventioner der kan fremme den pårørende mentale sundhed. Læs mere om projektet her.
 • "Mindfulness and Bodily Distress". (2012) Ph.d. af Lone Overby Fjorback.
  Ph.d. om brugen af Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR) til patienter, der lider af funktionelle lidelser. Patienterne oplevede blandt andet færre smerter, mindre træthed og flere fra gruppen, der deltog i MBSR-træningen kunne vende tilbage til et fleksjob. 
  Med støtte fra TrygFonden udførte vi i perioden 2008-2012 en undersøgelse af effekten af mindfulnessbehandling på BDS-patienter og fandt, at behandlingen mindskede patienternes symptomer og bedrede deres tilstand væsentligt. De 119 inkluderede BDS-patienter havde i gennemsnit været syge i 14 år. Undersøgelsen blev sammenholdt med registerdata. Hovedkonklusionerne af undersøgelsen var, at BDS-patienter er villige til at indgå i mindfulnessbehandling, der kan nedsætte symptomer, bedre funktion, spare penge i sundhedssystemet, og muligvis hindre, at patienter ryger helt ud af arbejdsmarkedet [1-4]. Udgifterne til permanente helbredsrelaterede ydelser, specielt førtidspension, var signifikant mindre i mindfulnessgruppen end i kontrolgruppen ved 15 måneders opfølgning, hvor 25% fra mindfulnessgruppen fik førtidspension sammenlignet med 45% fra kontrolgruppen (p=0.025).
 • "Mindfulness-based therapy for social phobia, recurrent depression, and psychological symptoms in cancer patients and survivors". (2012) Ph.d af Jacob Piet. Effekten af MBSR og MBKT undersøges på: unge voksne med social fobi, personer med tilbagevendende depressioner og kræftpatienter og -overlevere. På alle tre grupper havde programmerne en positiv effekt.

Specialer

Mindfulness i skolen – resultater af et pilotprojekt (2019) af Michelle Sand Beck, kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet.

Michelles speciale fra forårssemesteret 2019 er en kvantitativ evaluering af et pilotprojekt i forskningsprojektet "Stressfri hverdag for børn og unge". Det bidrager med indledende tendenser i resultaterne forud for det endelige forskningsprojekt. Hovedtematikkerne i specialet er mental sundhed som folkesundhedsproblem, tidlig sundhedsfremme og forebyggelse, komplekse interventioner, populationsbaserede strategier vs. højrisikostrategier, programteori, operationalisering og validering af spørgeskemaer.

Mindfulness til unge – evalueringen af en pilottest af et mindfulnessbaseret program til unge leveret på ungdomsuddannelser (2019) af Emilie Hasager Bonde, kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet

Emilies speciale fra efteråret 2019 er en kvantitativ evaluering af en indledende pilottest af et mindfulnessprogram til unge i gymnasier og på SOSU-skoler. Pilottesten blev foretaget som et led i forskningsprojektet ”Stressfri hverdag for børn og unge”. Specialet bidrager med indsigt i de tendenser, der kunne ses før og efter deltagelse i et mindfulnessprogram til unge forud for det større forskningsprojekt. I specialet bliver der berørt emner såsom mental sundhed, stress og depression, sundhedsfremme og forebyggelse, komplekse interventioner herunder logiske modeller samt den populationsbaserede strategi.

Angst- og depressionssymptomer som bivirkninger af meditation og mindfulness – et review af litteraturen og en diskussion af implikationer og forebyggelse (2020) af Sebastian Aaskov Jakobsen, kandidat i psykologi fra Aarhus Universitet.

Sebastians speciale er et review af den videnskabelige litteratur fra perioden 1975-2020, hvor angst- og depressionssymptomer forekom som bivirkninger af meditations- og mindfulnessbaserede interventioner og praksisser. Jeg undersøgte litteraturen med henblik på at afgøre omfanget af symptomerne, hvilke personer der har oplevet disse – og i hvilke kontekster – og for at komme med anbefalinger til fremtidig forebyggelse og monitorering i forskning og praksis.

"How does Mindfulness-Based Cognitive Therapy work in the Treatment of Recurrent Major Depressive Disorder? – a Systematic Review of Mediators, Moderators and Mechanisms" (2014) MSc-afhandling af Anne Maj van der Velden, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.  

MSc-afhandling om behandlingsprogrammet Mindfulness Kognitiv Terapi (MBKT) til personer, der lider af tilbagevendende depressioner.

Bøger

Mindfulness-baseret kognitiv terapi til funktionelle lidelser


Kapitel om mindfulness-baseret kognitiv terapi til medicinsk uforklarlige symptomer, som på dansk betegnes funktionelle lidelser, af Van Ravesteijn Hiske & Lone Overby Fjorback.

Mindfulness-based cognitive therapy: medically unexplained symptoms. In: Stuart Eisendrath, Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Innovative Applications. Springer.

Mindfulness og kronisk stress


Kapitel om mindfulness til behandling af kroniske stress lidelser.

Mindfulness, stress og biologi gennemgåes detaljeret og systematisk af Karen Johanne Pallesen, Jesper Dahlgaard & Lone Overby Fjorback.

Mindfulness for the treatment of stress disorders. E. Y. Shonin, W. Van Gordon and M. D. Griffiths (eds.). Mindfulness and other Buddhist- Derived Approaches in Mental Health and Addiction, Advances in Mental Health and Addiction Series. Springer.  Hvad kræver det at undervise i mindfulness?


Kapitel om, hvad det kræver at undervise i Mindfulness i international publikation af Jacob Piet, Lone Overby Fjorback & Saki Santorelli.

What is Required to Teach Mindfulness Effectively in MBSR and MBCT. E. Y. Shonin, W. Van Gordon and M. D. Griffiths (eds.). Mindfulness and other Buddhist- Derived Approaches in Mental Health and Addiction, Advances in Mental Health and Addiction Series. Springer. 

Mindfulness til kroniske smerter


Kapitel om mindfulness til kroniske smerter i international bog til mindfulness-undervisere af Lone Overby Fjorback & Else-Marie Elmholdt Jegindø.  

Individuals in Chronic Pain. Donald McCown, Diane K. Reibel, Marc S. Micozzi (eds.). Resources for Teaching Mindfulness: A Cross-Cultural and International Handbook. Springer.Må jeg hjælpe dig? Fri af depression


Denne bog af Lone Overby Fjorback er skrevet til læsere, der på en eller anden måde sidder fast, hvad enten det er i stress, krise eller depression. Måske er du bange for, om du har en depression; måske er du på vej op igen efter en sygemelding.

Uanset hvordan du har det, eller hvad der er sket, er der hjælp at hente. Måske har du tænkt over, hvad du selv kan gøre for at få det bedre – men ikke orket at tænke tanken til ende. Alle de velmenende råd om mad, motion, søvn og tankemønstre preller af på dig … for hvordan skulle man dyrke motion, når man ikke engang kan rejse sig fra sofaen? Men du kan rejse dig igen.

Tre ord er vigtige her: Medicin, kærlighed og mindfulness. 

Pris: 175 kr. + evt. porto.

Kan købes i AU webshop

Mindfulness for begyndere


Af Jon Kabat-Zinn. Oversat af og med øvelser indtalt af Jacob Piet.

Her tilbyder Jon Kabat-Zinn, som var den lærer, forsker og kliniker, der først demonstrerede de gavnlige virkninger af mindfulness inden for vestlig medicin, en bog, der kan anvendes på tre måder: 1. Som en samling af refleksioner og praktiske øvelser, der kan åbnes og udforskes på vilkårlig vis, 2. Som lærerig og inspirerende læsning fra start til slut og 3. Som en basisbog med daglige belæringer om mindfulness-praksis.

Begyndere henvender sig til såvel som mediterende, der har praktiseret over længere tid. Mindfulness for begyndere forsyner læseren med relevante svar, indsigter og instruktioner, der kan hjælpe os med at foretage et skift, fra øjeblik til øjeblik, til en mere udvidet, klar, pålidelig og kærlig forbindelse til os selv og verden.Lev med livets katastrofer


Af Jon Kabat-Zinn. Lone Overby Fjorback, Kit Appelt og Tua Preuss er fagkonsulenter på bogen.

Ny revideret udgave af Jon Kabat-Zinns mindfulness-klassiker om at bruge kroppens og sindets visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom. Lev med livets katastrofer er et hovedværk i mindfulness-litteraturen og fundamentet for Jon Kabat-Zinns verdenskendte program mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Denne reviderede og opdaterede udgave indeholder resultater fra den nyeste forskning i mindfulness, en ny introduktion, opdateret statistik og en omfattende revideret læseliste.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression


Jacob Piet er sprogkonsulent på bogen og har indspillet de CD'er der følger med bogen.

I bogen præsenteres programmet mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT). Der gives trinvise anvisninger på, hvordan man kan integrere meditationer, mindful bevægelse og kognitive interventioner i de strukturerede gruppesessioner. Deltagerne lærer at bryde fri af de vanemæssige og automatiske tanke- og kropsmønstre, der opstår, når de bliver deprimerede, og at forebygge, at disse mønstre løber løbsk.

Der præsenteres aktuelle resultater fra en lang række studier af MBKT’s virkningsfuldhed og de underliggende mekanismer.Kognitiv terapi – nyeste udvikling


Kapitlet om mindfulness i bogen Kognitiv terapi – nyeste udvikling af Jacob Piet og Lone Overby Fjorback.

Bogen er skrevet for behandlere og undervisere inden for sundheds-, social- og undervisningssektorerne, der interesserer sig for mennesker med psykiske lidelser. Den er primært tænkt som en indføring i praktisk anvendelige behandlings-metoder.

Kapitlet om mindfulness giver en overskuelig indføring i baggrund, behandling og forskning inden for mindfulness terapi.

Mindfulness


Mindfulness-meditation er en bevidst måde at skærpe og fastholde opmærksomheden på den øjeblikkelige oplevelse. At være til stede i nuet – snarere end at hænge fast i ting, som er sket, eller som vi ønsker vil ske.

Forskning på området viser, at mindfulnessmeditation i mange tilfælde reducerer symptomer og har positiv effekt på menneskers holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Bogen gennemgår øvelser, der kan hjælpe til at forhindre de negative tanker og følelser i at blive til selvforstærkende onde cirkler. En af vejene er bevidst at træne opmærksomheden, nærværet i forhold til kroppen og det, man sanser. Og at være mere rummelig over for alle følelser. Der følger en cd med bogen med guidede øvelser, indtalt af bogens forfatter.

Bogen er skrevet af læge i psykiatri Lone Overby Fjorback, der har forsket i, hvordan mindfulnessmeditation virker i forhold til psykisk sygdom – og selv har årelang erfaring med meditation og undervisning inden for feltet.Compassion – lær at rumme svære følelser


Af Nanja Holland Hansen

Compassion er den følelse af omsorg, der opstår, når vi bliver konfronteret med egen og andres lidelse og føler motivation til at lindre denne lidelse. 

I denne bog lærer du at handle med Compassion ved hjælp af enkle øvelser. Du lærer at acceptere de svære følelser og livsbegivenheder, som alle mennesker oplever i løbet af et liv. Du bliver opmærksom på din egen indre kritiske stemme og får mulighed for at ændre den. Og du får en forståelse af, at hvis du møder udfordringerne og de svære følelser med omsorg og medfølelse, vil du nemmere kunne acceptere, at de er en naturlig del af livet.

Bliv hel


Af Saki Santorelli. På dansk ved Jacob Piet.

Denne bog henvender sig både til patienter og behandlere - og er med erfaringer fra begge. Saki Santorelli er professor i medicin og mindfulness-ekspert. Han er mangeårig partner med Jon Kabat-Zinn - grundlægger af MBSR-Mindfulness. Omdrejningspunktet i bogen er det potentiale, der findes i den enestående relation mellem behandler og patient. Hvis man er opmærksom på det. 

Jacob Piet skriver i det danske forord:

"Der er bund i denne bog. Den bygger ikke på teori, men på levet liv og erfaring med at integrere bevidst nærvær og hjertets evne til empatisk resonans ind i livet og hverdagen. Bogen skal ikke læses og begribes med intellektet alene, så vil alt for meget gå tabt. Saki Santorelli lægger igen og igen op til, at vi forholder os aktivt til det, han skriver. At vi lytter, mærker efter, reflekterer over og tester, om det har relevans for vores eget liv."Børn i balance


Lone Overby Fjorback har skrevet forord til Eline Snels bog, som henvender sig til forældre med børn i alderen 5-12 år.

Med bogen hører en CD med 11 lette meditationsøvelser indtalt af Alberte Winding.

Eksterne ressourcer

Nyhedsbrevet Mindfulness Research Monthly præsenterer en overskuelig og opdateret liste over den nyeste forskning inden for mindfulness.

Mindfulness Research Monthly udgives af American Mindfulness Research Association. På deres hjemmeside finder du desuden en database over mindfulness-artikler, lister med aktive links til samtlige reviews og metaanalyser, pdf'er med de mest anvendte mindfulness-skalaer, et kort over MBSR-kursus og -uddannelsestilbud samt nyheder om mindfulness. 

Du er også velkommen til at skrive dig op til Dansk Center for Mindfulness' nyhedsbrev. Tilmeld dig her.