Compassion-træning kan hjælpe pårørende til psykisk syge

Forskningsprojekt


At være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse er hårdt både for den pårørendes fysiske og psykiske helbred. I Danmark angiver 38 %, at de er pårørende til en person med en psykisk lidelse, og af dem oplever 61 % øgede symptomer på stress, angst og depression. Derfor er det vigtigt at undersøge effekten af forebyggende interventioner, der kan fremme den pårørendes mentale sundhed.

Dette projekt blev påbegyndt i efteråret 2018 af ph.d., psykolog og certificeret compassion-underviser Nanja Holland Hansen som hendes ph.d.-projekt. 

Ph.d’en indeholder et stort randomiseret, kontrolleret studie, hvor 161 pårørende til mennesker med en psykisk lidelse deltog på et 8-ugers manualiseret compassiontræningsprogram. Ved seks måneders opfølgning var de pårørendes symptomer på depression, angst og stress fortsat nedsat og deres generelle trivsel øget.


Formål


Formålet med projektet var at undersøge, om compassion-træning nedsætter symptomer på stress, angst og depression og øger generel trivsel hos pårørende til folk med en psykisk lidelse.

Derudover var formålet at undersøge, hvilke virkningsmekanismer der skaber effekt på stress, angst og depression i compassion-kurset.

Metode


Et randomiseret, kontrolleret studie med 161 pårørende fra to lokationer i Danmark, Jylland og Sjælland. De pårørende var mellem 18-75 år gamle, og deres kære kunne have alle typer af psykiske lidelser.

De pårørende blev randomiseret til enten compassion-interventionen eller ventelistekontrol. Der blev indsamlet data på fire måletidspunkter: før, efter, tre- og seks-måneders opfølgning. Da al data var indsamlet, fik pårørende i ventelistekontrollen også tilbud om at modtage kurset.

Resultater


Projektresultaterne viste, at de pårørendes symptomer på stress, angst og depression faldt med statistisk signifikans. Disse resultater var vedvarende signifikante ved seks måneders opfølgning.

Det samme gjaldt generel trivsel, som var målt ved deres egen opfattelse af stress og robusthed (dvs. hvor hurtigt de kom tilbage til normal efter en svær hændelse). Ydermere øgede det de pårørendes følelsesreguleringsfærdigheder.

Alle disse resultater var statistiks signifikante ved seks måneders opfølgning. Interventioner har ofte en umiddelbar effekt, men det stærke ved dette studie er, at effekten, som compassion-træningen havde, stadig var statistisk signifikant ved seks måneders opfølgning – både på symptomer på stress, angst og depression og på følelsesreguleringsfærdigheder, som gør dig i stand til at vedligeholde et godt mentalt helbred. Mindfulness og self-compassion var øget og vedblivende signifikante ved seks måneders opfølgning.

Desuden viste projektet gennem en mediationsanalyse, at mindfulness og self-compassion er de aktive ingredienser i selve compassion-træningen, som nedsætter symptomer på stress, angst og depression.

Læs mere i artiklen ”Hvad virker, når det virker?”.


Resultater fra andre CCT-studier

Vi ved fra forskningsresultater af CCT-kurser fra udlandet, at systematisk træning i compassion:

  • øger vores daglige dosis af positive følelser
  • øger empati for andre og os selv
  • øger følelsesregulerings færdigheder, fx accept af svære følelser/tanker
  • nedsætter undertrykkelse af følelser
  • øger robusthed og opmærksomhed
  • nedsætter bekymringer, tankevandring samt negative følelser
  • mindsker stress, depression, og angst.


Læs mere
Projektansvarlige


Nanja Holland Hansen

Underviser, forsker

Aut. psykolog, cert. senior CCT-underviser

nanjahh@clin.au.dk

Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Lise Juul

Underviser, forsker

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor

lise.juul@clin.au.dk