Stressfri hverdag for børn og unge

Forskningsprojekt


Dansk Center for Mindfulness modtog i 2017 12,5 mio. kr. af Folketingets satspuljemidler til at uddanne lærere til at undervise elever i mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed.


Formål


Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Forskning viser, at børn trives bedre i klasser, hvor mindfulness er integreret, sammenlignet med klasser uden. Med forsøget ønsker vi at mindske stress hos lærere og elever og øge trivslen.

Metode


I projektet forventer vi at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b. Fordi det er et forskningsprojekt, blev tidspunkt for uddannelsesstart afgjort ved lodtrækning, og vi har indsamlet data via spørgeskemaer til lærere og elever. De første hold er startet i januar 2019. 

Sideløbende udvikler og tester vi et mindfulness-program målrettet unge i gymnasier og erhvervsuddannelser. 

Resultater


MBSR reducerer det oplevede stressniveau blandt skolelærerne.

Da skolelærerne startede på uddannelsen, var deres oplevede stressniveau i gennemsnit på et moderat niveau, og de udgjorde dermed ikke en gruppe i højrisiko for eksempelvis sygemelding med stress.

Når vi sammenligner interventionsgruppen med kontrolgruppen, ser vi, at skolelærerne i interventionsgruppen i gennemsnit har reduceret deres oplevede stressniveau statistisk signifikant mere end kontrolgruppen umiddelbart efter afslutningen på MBSR-forløbet. Ved seks måneder efter de påbegyndte MBSR-forløbet, ser vi en endnu større forskel i det oplevede stressniveau mellem de to grupper. Det indikerer, at effekten forøges over tid. Vi fandt ikke nogen statistisk signifikante effekter på andre mentale sundhedsmål, men der var tendens til, at interventionsgruppen havde lidt højere trivsel end kontrolgruppen.

Resultaterne af dette studie vidner om, at det er muligt at reducere skolelæreres oplevede stressniveau ved at inkludere MBSR i en efteruddannelse i at kunne undervise mindfulness i skolen.

Du kan læse mere om de første resultater af at deltage i MBSR som led i læreruddannelsen i Stressfri hverdag for børn og unge her: 

Du kan også læse mere om projektet i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne på vores Stressfri-website.Testimonial | Anne Dorte Ohrt, lærer Anne Dorte Ohrt er lærer for 4. og 5. klasse på Friskolen i Hinnerup ved Aarhus.
Testimonial | Vibeke Birch Borup, lærer Vibeke Birch Borup er lærer for 6. klasserne på Østervangskolen i Hadsten ved Aarhus.
Testimonial | Mette Maltesen, lærer Mette Maltesen er lærer i udskolingen på Gammelgaardsskolen i Aarhus.


Healthy Habits of Mind Mindfulness og skolestart: Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene, når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed.
Styr på det hele? En film om unge, der deltager i et Mindfulness-baseret Stressreduktion-kursus (MBSR). Hvordan de oplever pres fra studier, omgivelser og dem selv. Og hvordan de mærker effekten af det otte uger lange MBSR-kursus.


Tak for samarbejde og støtte til


  • Folketingets satspuljemidler


Projektansvarlige


Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Lise Juul

Underviser, forsker

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor

lise.juul@clin.au.dk

Heidi Berg Nielsen

Underviser, psykolog

Aut. psykolog, certificeret MBSR- og MBKT-lærer, ACT, IGP

heidi.berg@clin.au.dk

Katinka Gøtzsche

Underviser

.b-programmet, Børns Livskundskab, Hand in Hand

katinka@clin.au.dk

Stina Svejbæk Eriksen

Grafik og administration

stina@clin.au.dk

+45 93 52 19 97