Stressfri hverdag til lærerstuderende

Forskningsprojekt


I samarbejde med Via University College og Foreningen Børns Livskundskab har Dansk Center for Mindfulness i løbet af 2019-2020 undersøgt, hvorvidt et mindfulness-kursus (MBSR) på læreruddannelsen i Region Midt kan forebygge og reducere stress blandt de studerende. 


Formål


Mange lærere er stressede. Seneste undersøgelse har vist at mere end 25 % er sygemeldt med stress. Med projektet opnår du redskaber til at håndtere og navigere i en stressende og ofte uforudsigelig hverdag. 

På MBSR-kurset lærer du at opdage dine automatiske reaktioner og mønstre og blive bevidst om dine egne forholdemåder. Træningen hjælper dig til at kunne være i livet, også når det er vanskeligt. Derudover handler Mindfulness også om venlighed og overbærenhed, hvilket er det bedste udgangspunkt for læringsmiljøet i klassen og for den enkeltes trivsel – børns såvel som voksnes. 

Ofte kommer man til at reagere automatisk på måder, som er uhensigtsmæssige over for de børn, man har ansvaret for. Derudover er det også sådanne situationer, der gør det hårdt at være lærer. Det slider på en, når man ikke lever op til sine egne værdier og forventninger; og ikke føler at man hjælper de børn man underviser bedst muligt. Anden del af uddannelsen Undervisning i relationskompetence hjælper dig til at møde eleverne og dig selv på en hensigtsmæssig måde. 

Metode


Uddannelsen er en kombination af to forskningsbaserede interventioner:

  1. Et 8-ugers kursus i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), der er et veldokumenteret program, som forbedrer mental sundhed og forebygger en række psykiske lidelser.
  2. Undervisning i relationskompetence, som bygger på erfaringer og resultater fra et udviklings- og forskningsprojekt: Relations- kompetence-projektet; et 4-årigt samarbejde med Læreruddannelsen i Aarhus, DPU, folkeskoler i Århus & foreningen Børns Livskundskab.

Resultater


Effekten af mindfulnessinterventionen på de studerendes selvrapporterede mentale sundhed blev evalueret i et lodtrækningsforsøg og viste store effekter på stress, symptomer på angst og depression samt trivsel 3 måneder efter, de studerende meldte sig til projektet.

Det kvantitative studie, som netop er publiceret i Frontiers in Psychology, viste også, at noget af effekten muligvis kan forklares ved, at de studerende fik reduceret tankemylder. Det giver god mening, fordi man i MBSR-programmet træner at få et andet forhold til sine tanker.

Læs hele nyheden om forskningsresultaterne her.Læs mere

Videnskabelige artikler

  • Juul, L., Brorsen, E., Gøtzsche, K., Nielsen, B. L., Fjorback, L. O. The Effects of a Mindfulness Program on Mental Health in Students at an Undergraduate Program for Teacher Education: A Randomized Controlled Trial in Real-Life. Frontiers in Psychology, 12 (2021). https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2021.722771


Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Katinka Gøtzsche

Underviser

.b-programmet m.m.

katinka@clin.au.dk

Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Lise Juul

Underviser, forsker

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor

lise.juul@clin.au.dk

Heidi Berg Nielsen

Underviser, psykolog

Aut. psykolog, certificeret MBSR- og MBKT-lærer, ACT, IGP

heidi.berg@clin.au.dk