Lærerstuderende får bedre trivsel med mindfulness – ny forskningsartikel i Frontiers in Psychology

Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet har i samarbejde med VIA University College, Aarhus udbudt et mindfulnesskursus til lærerstuderende med fokus på lærerens relationer til eleverne.

Foto: Ida Jensen, AU foto
Foto: Ida Jensen, AU foto

Unges mentale sundhed går den forkerte vej. WHO anbefaler, at mental sundhedsfremme sker i vores dagligdag; at vi bl.a. får adgang til effektive stressreducerende og trivselsfremmende indsatser på vores arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet har i samarbejde med VIA University College, Aarhus udbudt et valgfag: Stressfri hverdag i jobbet som lærer – et mindfulnesskursus til lærerstuderende med fokus på lærerens relationer til eleverne.

Valgfaget bestod af det videnskabeligt dokumenterede mindfulnessprogram Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) samt træning og undervisning i relationskompetence i lærerprofessionen og strakte sig over et semester. Al undervisning foregik på skolen som en del af den almindelige undervisning. Hele forløbet blev evalueret ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder.

Effekten af mindfulnessinterventionen (Introdag til valgfaget samt MBSR) på de studerendes selvrapporterede mentale sundhed blev evalueret i et lodtrækningsforsøg og viste store effekter på stress, symptomer på angst og depression samt trivsel 3 måneder efter, de studerende meldte sig til projektet. Det kvantitative studie, som netop er publiceret i Frontiers in Psychology, viste også, at noget af effekten muligvis kan forklares ved, at de studerende fik reduceret tankemylder. Det giver god mening, fordi man i MBSR-programmet træner at få et andet forhold til sine tanker. I stedet for at ”gå med”, blive ”indrulleret” i tankerne eller forsøge at stoppe dem træner man at observere og tillade sine tanker med en interesseret, venlig indstilling. Tanker, der bare kører af sted ubevidst, kan forværre ubehag, dræne energi og skabe meget mistrivsel.

Det giver god mening at bruge MBSR som en del af træningen i at udvikle relationskompetence og i forhold til at kunne håndtere stress. Begge dele er vigtige kompetencer i de lærerstuderendes uddannelse og fremtidige job som skolelærer. At arbejde med mennesker er meget givende, men kan også være meget stressende.

Relationskompetence er evnen til at ”se” andre mennesker, at vide, hvad man selv som professionel bringer med ind i relationen, og møde andre på en måde, der er afstemt den konkrete situation til gavn for andres og egen trivsel og udvikling. MBSR giver kompetencer til at kunne respondere mere bevidst og hensigtsmæssigt i forskellige situationer. MBSR-programmet synes derfor hensigtsmæssigt at inkludere i et valgfag om relationskompetence, som det blev gjort i dette projekt.

Den efterfølgende relationskompetenceundervisning i valgfaget forløb over 5 dage, i alt 20 timers undervisning om relationskompetence i lærerprofessionen. Denne del er ikke evalueret i lodtrækningsforsøget, men er evalueret i et kvalitativt studie, som er under review.

Du kan læse hele artiklen "The Effects of a Mindfulness Program on Mental Health in Students at an Undergraduate Program for Teacher Education: A Randomized Controlled Trial in Real-Life" her:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.722771/full 

Foto: Ida Jensen, AU foto