Mindfulness-baseret stressreduktion mindsker effektivt skolelæreres oplevede stressniveau

Undersøgelser viser, at lærere har et af de mest stressende jobs Derfor er der stor interesse i at finde lige netop dét, der kan reducere lærerne stressniveu for at forbedre deres trivsel.

Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR) som et led i en efteruddannelse er effektivt i at mindske danske skolelæreres oplevede stressniveau.

I forskningsprojektet ”Stressfri hverdag for børn og unge” indgår lærere fra 110 danske folke- og privatskoler fordelt på alle fem regioner. Disse skolelærere har meldt sig til projektet for at modtage en 1-årig efteruddannelse i at kunne undervise skoleelever i mindfulness. Den første del af efteruddannelsen består af et MBSR-forløb og etableringen af egen mindfulnesspraksis. Vi ønskede at undersøge, hvorvidt det at deltage i et MBSR-forløb som led i denne efteruddannelse havde en effekt på skolelærernes mentale sundhed.

Studiet er lavet som et lodtrækningsforsøg, hvori skolerne og de tilknyttede skolelærere er blevet tilfældigt fordelt til enten at modtage uddannelsen i år 2019 eller i år 2020. De, der modtog uddannelsen i år 2019, udgjorde interventionsgruppen, mens kontrolgruppen udgjordes af dem, der modtog uddannelsen i år 2020.

MBSR reducerer det oplevede stressniveau blandt skolelærerne

Da skolelærerne startede på uddannelsen, var deres oplevede stressniveau i gennemsnit på et moderat niveau, og de udgjorde dermed ikke en gruppe i højrisiko for eksempelvis sygemelding med stress.

Når vi sammenligner interventionsgruppen med kontrolgruppen, ser vi, at skolelærerne i interventionsgruppen i gennemsnit har reduceret deres oplevede stressniveau statistisk signifikant mere end kontrolgruppen umiddelbart efter afslutningen på MBSR-forløbet. Ved seks måneder efter de påbegyndte MBSR-forløbet, ser vi en endnu større forskel i det oplevede stressniveau mellem de to grupper. Det indikerer, at effekten forøges over tid. Vi fandt ikke nogen statistisk signifikante effekter på andre mentale sundhedsmål, men der var tendens til, at interventionsgruppen havde lidt højere trivsel end kontrolgruppen.

Resultaterne af dette studie vidner om, at det er muligt at reducere skolelæreres oplevede stressniveau ved at inkludere MBSR i en efteruddannelse i at kunne undervise mindfulness i skolen.

Læs mere