Tilpasset Mindfulness-baseret stressreduktion i private virksomheder

Forskningsprojekt


Projekt Implementering af tilpasset Mindfulness-baseret stressreduktion i private virksomheder er et forskningsprojekt, der udføres i et samarbejde mellem Dansk Center for Mindfulness og Syddansk Universitet.

Projektet undersøger muligheden for at implementere mindfulness i små og mellemstore private virksomheder og effekten heraf på både individer og på det psykiske arbejdsmiljø.

Tidligere forskning har vist, at tilpasset mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) leveret primært til offentligt ansatte kan reducere stress og arbejdsrelateret stress samt symptomer på angst og depression og derudover forbedre søvnkvalitet og egenomsorg. Der er endnu ikke lavet tilstrækkeligt forskning om mindfulness på arbejdspladser, og særligt forskning på private arbejdspladser mangler.

Mental sundhedsfremme på arbejdspladser

Den mentale sundhed er udfordret både i Danmark og i resten af verden. Derfor anbefaler internationale organisationer, såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at vi indfører mental sundhedsfremme på arbejdspladser. I deres nyeste rapport om mental sundhed på arbejdet, nævner WHO mindfulness-baserede interventioner som et eksempel på indsatser, der kan fremme medarbejderes trivsel. Dette projekt undersøgte muligheden for at implementere en mindfulness-baseret intervention, der inkluderede en tilpasset version af MBSR, i danske arbejdspladskontekster, samt hvordan det kan påvirke både det mentale helbred og relationer på arbejdspladsen.


Formål


En del af projektet består i at systematisk udvikle en version af det dokumenterede effektive MBSR-program, der er tilpasset private virksomheder. Projektet har til formål at bidrage med viden om, hvorvidt det er muligt ved hjælp af mindfulness at forebygge stress og fremme den mentale sundhed blandt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

Derudover vil projektet generere viden om, hvilken effekt mindfulness kan have på det psykiske arbejdsmiljø, herunder interpersonelle relationer og social kapital.

Målet er kort sagt at opnå viden om MBSR som en indsats for mental sundhedsfremme og forebyggelse på små og mellemstore private virksomheder samt at udvikle et MBSR-program tilpasset sådanne virksomheder.

Metode


Projektet er et samarbejde mellem Dansk Center for Mindfulness og Syddansk Universitet og løber frem til efteråret 2022.

For at undersøge effekterne af arbejdspladstilpasset MBSR på både individer og psykisk arbejdsmiljø foretager forskere på projektet både kvalitative og kvantitative evalueringer af projektet på individniveau såvel som på organisationsniveau.

Resultater


Resultaterne viser, at det er muligt at implementere sådanne indsatser på danske arbejdspladser, og at det kan påvirke det mental helbred og mentale sundhedsfærdigheder positivt. Derudover viser resultaterne også, at hvis man implementerer mindfulness på et organisatorisk niveau på en arbejdsplads, kan det påvirke det psykosociale arbejdsmiljø positivt.

Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Lise Juul

Underviser, forsker

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor

lise.juul@clin.au.dk

Emilie Hasager Bonde

Underviser, forsker

ph.d., cand.scient.san.publ., MBSR på arbejdspladser

emilie.bonde@clin.au.dk