KU-studerende Nikolaj om MBSR-kurset

Testimonial | Kursus i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) på Københavns Universitet


Nikolaj er 26 år og læser en kandidat på Pharmaceutical Science på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Kurset i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) har gjort ham mindre stresset og irritabel, mere åben for andre og bedre til at acceptere fejl.

Hvorfor deltog du på MBSR-kurset?

Jeg har tidligere gået til zen-meditation, men der var meget fokus på buddhisme. Teksterne kom til at fylde for meget i forhold til, at jeg bare gerne ville bruge meditation som redskaber i hverdagen. Da Jacob (Sander Bojesen, studievejleder, red.) fortalte om MBSR-kurset, var der meget, der ramte mig.


"Jeg er jo lidt skeptiker –  sådan er vi nok på en sundhedsvidenskabelig uddannelse. Så det giver noget, at kurset har videnskabeligt backing."


Jeg er jo lidt skeptiker –  sådan er vi nok på en sundhedsvidenskabelig uddannelse. Så det giver noget, at kurset har videnskabeligt backing. Men også det her med at præstere. At du ikke må træde ved siden af. Jacob talte meget om at acceptere sig selv og sine fejl, og det har været brugbart siden hen. Jeg har en tendens til at stille meget høje krav til mig selv.


Studerende og stress

Knap 100 studerende har deltaget på studievejleder, Jacob Sander Bojesens MBSR-hold, siden han oprettede det første hold i foråret 2018. Ofte kommer de studerende, fordi de oplever stresssymptomer, tankemylder, præstationspres, mange selvkritiske tanker, svært ved at slappe af, svært ved at sove, konstant dårlig samvittighed.

De studerende siger blandt andet i evalueringer af kurset, at de

  • har fået mere ro i egne tanker
  • har fået større indblik i måden at interagere med andre på
  • har fået et mere positivitet, ro og glæde i hverdagen
  • har fået en fast rytme i hverdagen
  • har fået redskaber til at opnå ro i stressede situationer
  • er blevet bedre til at acceptere deres situation og dem selv, som de er
  • har fået mere mentalt overskud
  • har fået øget koncentration.

Dansk Magisterforening lavede i sommeren 2018 en undersøgelse blandt omkring 1500 studerende. Hver femte havde søgt professionel hjælp til at håndtere stress. Kun hver tredje glæder sig til at komme på studiet.

Siden 2010 er tallene for psykisk mistrivsel bland unge steget. Blandet andet er tallet for børn og unge, der trives i skolerne faldet.

Seneste undersøgelse fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) viser også, at større børn og unge sover meget mindre end anbefalet.

Hvordan har det ellers påvirket din hverdag?

Tidligere skulle jeg leve op til alt muligt. Jeg har lært at sige pyt. Jeg har også ADHD og var begyndt at tage noget medicin, der gjorde mig meget irritabel. Det blev ofte vendt indad, og jeg blev hurtig sur på mig selv. Mindfulness har givet mig mere ro på og gjort mig mindre selvkritisk. Jeg kan mærke en forskel i, at jeg er mindre ængstelig. Jeg kunne blive meget ængstelig og stresset op til en eksamen. Hvis nu jeg ikke bestod? Hvis jeg ikke levede op til kravene fra mig selv og studiet. Nu ved jeg, at det ikke er jordens undergang at fejle.

"Mindfulness har givet mig mere ro på og gjort mig mindre selvkritisk. Jeg kan mærke en forskel i, at jeg er mindre ængstelig."


Kursets hel-dag lå lige før en stor eksamensopgave. Jeg var meget stresset, da jeg kom, og jeg havde svært ved at prioritere kurset over eksamenslæsning. Men jeg kom og fik faktisk overraskende meget ro på – jeg kunne hvile i mig selv og endte med at lægge stress og frustration på hylden. Så det endte med at blive godt for min eksamen, at jeg valgte kursusdagen frem for læsning.

På kurset var der også nogle kommunikationsøvelser, hvor vi delte personlige ting. Det var grænseoverskridende, men det har gjort, at jeg er bedre til at åbne mig for andre. Jeg er bedre til at sætte ord på, hvad jeg går og tænker og få støtte fra andre. Vi har jo nok alle brug for at dele med hinanden og få støtte gennem det.  

Hvorfor skal det være en del af et i forvejen tidspresset studie?

Det, at det er igennem studiet, giver et fælleskab. De ting, vi deler, er hverdagsting og noget, mange af os oplever. Måske ville jeg ikke kunne relatere så godt til en 45-årig mors problemer. Det var vigtigt, at det var et gratis tilbud. Det er et ret dyrt kursus, og jeg ville ikke betale for det selv. Til gengæld er det redskaber, vi kan tage med os og bruge dem selv. Og tiden er til det. Megen af den tid, jeg bruger, er spildtid. Den bruger jeg i stedet på mindfulness nu.

Jeg har fundet et stille rum på skolen, der kan jeg gå hen og bare være med mig selv og mit åndedræt. Det giver en ro. Jeg laver body scan, når jeg er stresset og har brug for, at kroppen slapper af. Jeg kan blive helt forundret over effekten. Nogle gange kan jeg gå rundt med ondt i ryggen. Det forsvinder, fordi det bare er en masse spændinger, der har hobet sig op.