Mindfulness forbedrer studerendes trivsel og studiekompetencer på Københavns Universitet (KU)

Projekt Gode Studieliv


Mellem 2020 og 2022 arbejder KU med projekt Gode Studieliv, som består af konkrete initiativer, der skal understøtte studietrivsel og skabe gode studieliv. Projektet udspringer af forskning og praksis på KU og af arbejdet i KU's Tænketank om stress og studietrivsel​​​ (Evalueringsrapport: Projekt Gode Studieliv, s. 7).

Projektet består bl.a. af kurser i henholdsvis mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til de studerende.

Resultaterne af en ny evaluering viser en markant effekt på de studerendes trivsel.

“Deltagerne får det markant bedre, de oplever, at de kan studere bedre, og så oplever de, at de ikke er så ensomme, som de var inden kurset,” skriver mindfulnessunderviser og studie- og karrierevejleder Jacob Sander Bojsen.


Metode


 • Kursus 1 - Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)
  til dem, der havde det moderat svært med stress og mistrivsel.
  Dette kursus er udviklet ved University of Massachusetts omkring år 1980 og har omfattende forskning bag sig fra hele verden.
  I 2021 konkluderede en artikel i Nature, at dette program var den mest effektfulde intervention for at forbedre trivsel generelt.
 • Kursus 2 - Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT)
  til dem, der havde det meget svært med svær stress, tilbagevendende angst og depression.
  Dette kursus er udviklet på baggrund af MBSR-kurset af forskere ved Oxford University omkring år 2000 og har vist sig at være meget effektivt ift. angst og depression.
  Forskningen har bl.a. vist at MBKT er lige så effektivt som anti-depressiv medicin og desuden billigere.
 • Forskningsmæssigt validerede skalaer til at måle effekt af MBSR og MBKT:
  • Stress: Cohen’s Perceived Stress Scale (PSS)

  • Stress, angst og depression: DASS-21

  • Trivsel: WHO-5

  • Ensomhed: “Three-Item Loneliness Scale (T-ILS)

  • Skalaerne for socialt og fagligt engagement er udviklet af EVA

  • Studiebalance er en skala udviklet af EVA

Resultater


Evalueringsrapporten fra MBSR og MBKT-kurserne på Københavns Universitet viser, at de studerende

“... får langt færre symptomerne på ensomhed, stress, angst og depression i hverdagen, uanset hvor alvorlige deres symptomer var, inden de startede. Derudover er der en meget stor effekt på trivsel ud fra WHO-5. Derudover oplever de fleste studerende, at kurserne gør det bedre for dem at studere. Kurserne styrker således deres studiekompetencer i en travl hverdag.”
(Evalueringsrapport: Projekt Gode Studieliv, s. 30).Projektansvarlige


Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk