CFE-kursus

Hvorfor CFE?

Compassion er et nyt og stort forskningsfelt. CFE står for Compassion, forskning og evidens og er et 8-ugers kursus, der giver dig indblik i den nyeste forskning i compassion. 

Formålet er at give dig en dybere forståelse for forskningen på området inden for otte udvalgte temaer. Sideløbende inviteres du til at træne compassion. Kærlig venlighedsmeditation vil være gennemgående på kurset.

Tilmelding

Meld dig til et CFE-kursus i kursusoversigten, hvor du kan se aktuelle kurser.

Målgruppe

Kurset er til dig, der har en personlig og/eller professionel interesse i compassion og forskning.

Tid og sted

Kurserne afholdes en gang årligt live-online.

Varighed

Otte ugentlige mødegange

Pris

kr. 3.310,-

Det er muligt at opdele betalingen i afdrag. Kontakt os, hvis du ønsker en afbetalingsordning.

Kursets opbygning

Gruppen mødes live-online 2 timer ugentligt (16 undervisningstimer i alt).

Mellem hver undervisningsgang er der hjemmearbejde, ca. 60 minutters læsning pr. uge.

Ved kvalificering til forløbet Compassion for professionelle, skal der hver uge deles et kort resume af hjemmearbejdet med underviserne.

Undervisning

Kurset foregår i en gruppe på mellem 10-30 deltagere og er en blanding af oplæg, dialog og meditation.
Om compassion og CFE-kurset


Evnen til at lindre lidelse

Compassion er evnen til at lindre lidelse. Der er en afgørende evne for alle, der har med mennesker at gøre. Og alle kan gennem træning forbedre evnen til at være der for andre uden at synke ned i håbløshed, fornægtelse eller aggression.

Compassion-træning og -fokus er anvendt i forskellige psykologiske programmer og retninger både som individuel terapi og som træning på kurser med vægt på forskellige komponenter.

Compassion er et gammelt buddhistisk begreb, der går igen i alle visdomstraditioner og religioner, men compassion som psykologisk begreb underlagt vestlig videnskabelig forskning er forholdsvis nyt.

Forskning i compassion

Forskningen i compassion og compassion-træning er et relativt nyt felt, og derfor er vores viden og evidens omkring feltet stadig i et ungt stadie. Spørgsmål som ”Hvad er compassion-træningens relevans for vores mentale sundhed?”, ”Hvem kan træne?”, ”Hvem vil få mest gavn af træningen?”, og ”Hvad er mekanismerne?” er bare nogle af de spørgsmål, som feltet mangler at besvare. 

Ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, undersøger vi effekten af træning af mental sundhed med mindfulness og compassion for mennesker i fx sundhedsvæsenet, virksomheder, uddannelsessystemet og forsvaret.

Dansk Center for Mindfulness vil gerne være med til at sikre, at compassion og compassion-træning forbliver et område, som ikke bare er ”den næste dille,” men i stedet forbliver et forsknings- og træningsområde, hvor stor seriøsitet og kvalitet hersker. Det er med denne intention i mente, at vi har udviklet kurset Compassion, forskning og evidens (CFE-kurset).


Professionel træning i compassion

Siden 2016 har vi forsket i compassion og afholdt kurser for private, pårørende, ledere og sundhedspersonale. Har du interesse i at arbejde professionelt med compassion, er det muligt at følge et forløb med henblik på at undervise i compassion ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Bemærk, at det er et optagelseskrav for at kunne starte på forløbet for professionelle at have gennemført CFE-kurset. Ønsker du at deltage på compassion-forløbet bedes du hver uge skrive et kort afsnit (maks. 15 linjer) om noget ved den ugentlige tekst, som enten gjorde dig nysgerrig, forvirrede dig eller på anden vis skabte en reaktion i dig som læser.
Sådan foregår det


Oplæg, dialog og meditation

Formen i CFE-kurset vil være den samme fra gang til gang og vil bestå af 2 timer. Hver time består af:

 • 15 minutters oplæg
 • 15 minutters dialog
 • 15 minutters meditation
 • og yderligere 15 minutters dialog

Der vil være hjemmearbejde til hver gang, hvor der skal læses mindst en forskningsartikel samt evt. et kapitel i Sharon Salzbergs bog "Loving kindness: The Revolutionary Art of Happiness". Det er dog ikke et krav, at bogen købes. De essentielle punkter og sammendrag af hvert kapitel deles af underviserne ved hver mødegang. Der sendes forskningsartikler ud via mail.

Ved kvalificering til forløbet Compassion for professionelle, skal der hver uge deles et kort resume af hjemmearbejdet med underviserne.

Kursets opbygning

 • Uge 1: Compassion som færdighed, der kan trænes
 • Uge 2: Compassion-fokuseret terapi og Mindful Self-Compassion
 • Uge 3: Compassion Cultivating Training og Cognitive-Based Compassion Training
 • Uge 4: Compassion og neurovidenskab
 • Uge 5: Compassion i skole og uddannelsessystemet
 • Uge 6: Compassion i sundhedsssektoren
 • Uge 7: Compassion til pårørende
 • Uge 8: Compassion i organisationer

Ved fremmøde mindst 6 ud af 8 mødegange udstedes kursusbevis, når kurset er afsluttet.

Kurser og tilmeldingCFE-kursuskalenderJa tak, jeg vil gerne have besked om kommende CFE-kurser


Er der ingen kurser i Compassion, forskning og evidens (CFE) i kalenderen? Eller kan du ikke finde et, der passer til dig?

Så skriv dig op til at få direkte besked om kommende CFE-kurser herunder. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og melde dig af mailinglisten.

OBS tilmelding kræver samtykke af funktionelle cookies (og ikke blot nødvendige cookies).

Når du har skrevet dig op, modtager du en e-mail, der beder dig om at bekræfte din e-mailadresse. Når du har gjort det, er du tilmeldt mailinglisten.

Du er også velkommen til at følge os på sociale medier eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Her annoncerer vi også for kommende kurser.