Effektiv stressreduktion – MBSR på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB)

Forskningsprojekt


Forsøg på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Aarhus viser, at det evidensbaserede program Mindfulness-baseret stressreduktion gør medarbejdere mindre stressede og bedre til at håndtere konflikter.

I første halvår af 2017 fik medarbejderne på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Aarhus Kommune tilbuddet om at deltage i et forsøg med Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR).

I det specialpædagogiske arbejde er stressbelastninger et nærmest uundgåeligt vilkår. Dagligdagen præges af uforudsigelige og emotionelt drænende konflikter med børnene - både verbale og fysiske. Når en medarbejder oplever en overbelastning, går det ud over den ansattes egen trivsel, såvel som relationen til børnene og samarbejdet med kollegaer. Den ultimative konsekvens af stress er sygemeldinger, der indebærer menneskelige såvel som samfundsøkonomiske omkostninger.


Formål


Specialpædagogers stressniveau ligger ofte højere end hos den øvrige befolkning. Jobbet er uforudsigeligt, og konflikter er en del af dagligdagen.

På Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Aarhus besluttede de at indføre mindfulness som forebyggelse frem for at vente på, at stress-sygemeldingerne tikkede ind.

Ud fra en betragtning om, at det er bedre at forebygge end helbrede, tog centerlederen derfor initiativ til MBSR-projektet.

Metode


I alt 25 medarbejdere, 14 mænd og 11 kvinder, deltog i forsøget med MBSR-kurset til medarbejdere i specialpædagogiske tilbud. Kurset var frivilligt og foregik i arbejdstiden.

MBSR er et 8-ugers program, hvor deltagerne lærer om kommunikation, stress, stresshåndtering, meditation og yoga. Der er både samtale og praktiske øvelser.

MBSR er et veldokumenteret program, der reducerer stress og forebygger sygdomme som angst og depression lige så godt som medicin.

Resultater


Resultatet var, at andelen af medarbejdere med et højt stressniveau faldt fra 40 % til 12 %. Medarbejderne oplevede en reduktion i symptomer på angst og depression, og de blev bedre til at spotte fysiske tegn på stress. Desuden viste målbare biologiske markører en bedre balance i det autonome nervesystemet og altså et bedre fysisk helbred. Ifølge ledelsen på CSB var det værdifuldt at bruge tid og midler på at tilbyde mindfulness for medarbejderne.

Resultaterne var blandt andet: 

  • Mindre selvoplevet stress
  • Mindre målt stress i kroppen
  • Færre symptomer på angst og depression
  • Mindre følelse af træthed og bekymringer
  • Større følelse af velvære, omsorg og egenomsorg
  • Bedre samarbejde
  • Bedre relationer med børn og kolleger
  • Færre konflikter med børn/unge, der eskalerede
  • Mere effektive møder.

Læs hele rapporten fra forskningsprojektet her.


"I hele vores konfliktforståelse er der et element af mindfulness. Det handler om at se bag handlingen og konflikten. Undgå at ty til hurtige konklusioner, forstå den enkelte bag diagnosen eller handicappet. Hvis vi bare tænker ’han har ADHD, så derfor reagerer han sådan’, er det skadeligt for vores arbejdsmiljø og for den unge. Men det kan være svært i en tilspidset situation.

I vores arbejde kan vi ikke undgå stress, men vi kan få nogle redskaber til at håndtere den. Det har stor betydning, og der er et meget tydeligt merafkast. Vi får mere ud af vores arbejdstid, end vi gjorde før.”

– Centerleder, Mikael Carlsen.


Til gavn for både medarbejdere og unge

Emilie Stougård er pædagog på et af CSB’s døgntilbud og deltog i MBSR-programmet. Både hun selv og de unge har haft gavn af det, mener hun.

”Jeg er blevet meget bedre til at navigere i kaos. Jeg har fået redskaber til at bevare roen, og det smitter af på de unge i en konflikt. Jeg har taget mindfulness til mig som et mindset. Det betyder, at jeg lader computeren være, når jeg har en stille aften med de unge i stedet for at skynde mig op og notere, så snart jeg har chancen. Så er jeg helt bevidst bare sammen med de unge. Det er også godt for dem.”

Mere overskud hjemme og på arbejde

Hendes kollega Mathias Fynne arbejder med unge i deres fritid og fungerer som bindeled mellem skole, hjem og omverdenen. For ham er det både derhjemme og på arbejdet, at MBSR har haft en effekt.

”Jeg skal hele tiden have det ekstra overskud for at kunne rumme de unge, og de svære følelser, de selv har svært ved at forstå og rumme. Det har gjort, at overskuddet derhjemme har været mindre, og jeg havde en kortere lunte over for min familie. Det har ændret sig nu, og det har samtidig givet et større overskud på arbejdet, at jeg ikke er presset på hjemmefronten,” siger Mathias Fynne.
Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Lise Juul

Underviser, forsker

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor

lise.juul@clin.au.dk

Karen Johanne Pallesen

Ekstern lektor

Ph.d. (sundhedsvidenskab), MSc (biologi)

karen.johanne.pallesen@clin.au.dk