Mindfulness og det grå guld

Forskningsprojekt


Erhvervsaktive mennesker i den sidste del arbejdslivet oplever vedvarende større modstandsdygtighed og trivsel efter Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Projektets baggrund er, at danskernes levealder stiger. Dermed øges vores risiko for på et tidspunkt at udvikle kognitive funktionsnedsættelser og demens. Samtidig er der stigende behov for, at vi højere op i årene bevarer evnen til at bidrage på arbejdspladsen og i samfundslivet.


Metode


Projektet, der er støttet af Velliv Foreningen, rekrutterede erhvervsaktive 60-65-årige erhvervsaktive på det private arbejdsmarked til en undersøgelse, der målte effekten af MBSR ved at sammenligne med en kontrolgruppe.

For hver deltager blev der trukket lod, om man ville få MBSR-træningen med det samme eller kom på venteliste først modtage træningen efter to år. På det grundlag kunne man over en to-årig periode undersøge effekter på udvalgte markører for mental sundhed:

  • Selvrapporteret helbred og trivsel
  • Søvnkvalitet
  • Kognitivt funktionsniveau
  • Autonom nervesystem-funktion.

Samtidig fulgte man effekten på tilfredshed i arbejdet, sygemeldinger og forbliven på arbejdsmarkedet

Resultater


I lighed med de forventninger, forskerne havde ved projektets start, oplevede de deltagere, der modtog MBSR-undervisningen forbedret modstandsdygtighed sammenlignet med de deltagere, der var på venteliste. Dette var ikke kun ved målingen 4 måneder efter kursets afslutning, men også 12 måneder efter interventionen.

Deltagerne på MBSR-kurset oplevede oplevede også, at deres selverfarerde symptomer på stress, angst og depression blev mindre, og at de opnåede en højere tilfredshed med livet.

Projektet viser, at mental sundhed kan bevares og forbedres, når man bliver ved med at mobilisere hjernefunktioner relateret til kognition og stresshåndtering. Deltagerne oplevede vedvarende forbedringer af deres trivsel og deres resiliens. Deri ligger et stort potentiale og en vigtig opgave: At øge forståelsen af, at vi kan vedligeholde og træne den mentale sundhed – og at gøre disse velunderbyggede metoder tilgængelige.

Læs publikationen i Frontiers in Psychology her.Hør forskerne fortælle om projektet De to forskningsledere Karen Johanne Pallesen og Niels Viggo Hansen fortæller om, hvad man kan forvente som deltager, og hvorfor det giver mening at træne mental sundhed som ældre.

Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Karen Johanne Pallesen

Ekstern lektor

Ph.d. (sundhedsvidenskab), MSc (biologi), hjerneforsker

karen.johanne.pallesen@clin.au.dk

Niels Viggo Hansen

Ekstern lektor

Filosof og fysiker, ph.d., MBSR-lærer

niels.viggo.hansen@cas.au.dk