HR- Arbejdsmiljøkonsulent: ”Resultaterne er så flotte, at det er svært at sidde overhørig”

Testimonial | Mindfulness i en offentlig virksomhed


Dansk Center for Mindfulness har interviewet en HR- Arbejdsmiljøkonsulent i en offentlig virksomhed. Virksomheden har sagt ja til at dele deres erfaringer med mindfulness som inspiration til andre virksomheder, men medvirker anonymt for at ikke at promovere én ekstern leverandør over en anden.

Mindfulness i kursuskataloget

I HR-afdelingen arbejdes der med det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden ud fra en tre-benet indsats: håndterende, forebyggende og fremmende.

”Vi arbejder med dét, vi kalder fremmende arbejdsmiljø. Vi vil ikke kun se på, hvordan vi kan undgå at blive syge eller forebygge at blive syge, men vi vil også rigtig gerne se på, hvad skal der til for at vi kan blive mere sunde.”

Som en del af indsatsen i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø udbydes der mindfulness-kurser til medarbejderne i kursuskataloget i hele virksomheden. Aktuelt er målgruppen medarbejdere, der føler sig pressede.

”Vi har stor tilslutning, der er meget stor interesse og vi har ingen problemer med at fylde holdende op,”

fortæller HR- Arbejdsmiljøkonsulenten om mindfulness-kurserne, der startede som en forsøgsordning i 2021.

Evidens er vigtigt

Mindfulness-kurserne i virksomheden er en tilpasset version til virksomheder af det evidensbaserede program mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). I sin research efter at finde et passende tilbud har HR- Arbejdsmiljøkonsulenten lagt vægt på, at MBSR er et videnskabeligt dokumenteret program til at styrke trivsel og reducere symptomer på stress samt at det tilbydes af Dansk Center for Mindfulness under Aarhus Universitet.

Både i arbejdet med at udvælge, hvilke kurser HR afdelingen skal tilbyde medarbejderne, men også i evalueringen af kurset, er det vigtigt, at det er evidens for at det virker. I virksomheden har de målt på effekt før og efter mindfulness-kurserne med WHO-5 (trivselsmåling) samt PSS-10 (Perceived Stress Scale).

”Resultaterne er så flotte, at det er svært at sidde overhørig og man har besluttet at nu fortsætter mindfulness-forløbene,”

fortæller HR- Arbejdsmiljøkonsulenten om både de kvantitative og kvalitative evalueringer. Kursisterne selv beskriver, hvordan de opnår at få mere ro og overblik over arbejdsopgaverne, bedre evne til at holde fokus på den enkelte opgave, bedre nattesøvn samt at kurset kan forebygge stress-sygemeldinger og i stedet bibeholde medarbejderen på arbejdspladsen.


Mindfulness i en offentlig virksomhed

  • Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et videnskabeligt dokumenteret program til at styrke trivsel og reducere stress
  • MBSR-kurset forløber oprindeligt i 8 uger á 2,5 time plus en heldagssession
  • I virksomheden er kurset tilpasset en arbejdspladskontekst
  • MBSR-kurset tilbydes til medarbejderne i en tilpasset version: Mindfulness-kursus på 16 uger á fire kursusdage med en måneds mellemrum
  • Det passer både ind i arbejdspladskonteksten og bevarer de effektive elementer i MBSR-programmet

Et arbejdsliv i balance

Af trivselsmålingerne i virksomheden kan man se, at der generelt er stor meningsfuldhed i arbejdet og et godt samarbejde med kollegaerne. Som offentlige arbejdspladser generelt er præget for tiden, så oplever også medarbejderne i virksomheden en stor arbejdsmængde.

”Vi arbejder for at skabe nogle rammer for, at sådan skal det ikke være. Dem, der oplever sig meget belastet af arbejdet kan få hjælp af bl.a. mindfulness. Vores største fokus er, at vi skal helst derhen, hvor ingen mennesker bliver syge af at gå på arbejde. Men vi har et tilbud til dem, når det er.”

Virksomheden har en række organisatoriske indsatser, der bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø og et arbejdsliv i balance. Tilbuddet om mindfulness supplerer de organisatoriske indsatser. Indtil videre har 150 medarbejdere været på mindfulness-kursus siden 2021 og der er fuldt booket for resten af 2023 med i alt 100 medarbejdere.

”Hvis vi har det godt, hvis vi har et arbejdsliv i balance, så fremmer det sundheden.”