Retreat

Stilheds-retreat med mindfulness-meditation, januar 2018

Sostrup Slot og Kloster ved Grenå d. 25. til 30. januar 2018

5-dages stilheds-retreat med fokus på kroppens vej til kultivering af mindfulness og compassion.  Mindfulness yoga og meditationstræning er bærende i programment, og der er daglige oplæg med efterfølgende gruppedialog samt individuelle møder/interviews med lærerne.

Undervisere Hannah Jacobsen, senior-meditationslærer på Vækstcenteret Nørre Snede og Lone Overby Fjorback, mindfulness-underviser, overlæge, lektor og leder Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, 


Baggrund

Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes og forbedres helt i lighed med fysisk helbred. Resultatet af disciplineret træning med mindfulness-meditation er mere energi, opmærksomhed, glæde og empati.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et videnskabeligt testet program, der kan forbedre mentalt helbred, øge livskvalitet og nedbringe symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Nyere forskning har vist, at mindfulness-meditation kan modvirke mange af de negative biologiske virkninger af stress, og således forbedre immunforsvar, kognition og skabe strukturelle forandringer i hjernen med øget aktivitet i præfrontalcortex (forbedret kognition og emotionsregulering), hippocampus (forbedret indlæring og hukommelse) og insula (forbedret kropsbevidsthed) samt mindre aktivitet i amygdala (mindre frygt, stress og angst).

Mindfulness er på vej ind i sundhedsvæsnet, skolen, militæret og erhvervslivet, og forskning er nu ved at undersøge de medicinske, psykologiske, sociale, biologiske, økonomiske og ledelsesmæssige effekter af mindfulness og meditation.

De videnskabelige fremskridt har medvirket til stort udbud og efterspørgsel på mindfulness kurser og uddannelse. Retreat anbefales som supplement til lederuddannelse og er en obligatorisk del af mindfulness-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

På dette 5-dages stilheds-retreat underviser vi i at fokusere, bryde vanetænkning, håndtere stress og dermed skabe bedre resultater. Det gør vi ved at fokusere på kroppen.

Retreatet henvender sig til alle, der ønsker at gå i dybden med mindfulness meditation, hvad enten det er for at præstere bedre, håndtere stress, øge empati eller blive mere vågen og engageret i tilværelsen.

Vi vil guide undervisningen, dagligt afholde individuelle samtaler (interviews) og lede gruppedialog. Der er dagligt undervisning fra kl. 7 til 22. Al undervisning er obligatorisk. Det er mentalt udfordrende og kræver, at du i udgangspunktet er sund og rask. Er du i tvivl, så tal med os inden du tilmelder dig, så vi kan vejlede.


Dagsskema

07-09 praksis med yoga og meditation

09-10 morgenmad

10-11 praksis

11-12 praksis og gruppedialog

12-14 frokost

14-17 praksis og individuelle interviews

18-19 middag

20-22 praksis


Læringsmål

Forskning har vist, at meditation kan styrke mental sundhed og forbedre din evne til at træffe kloge og etiske beslutninger. På dette retreat styrker du den evne, du vil opleve betydningen af stilhed og lære at fokusere i kaos og klarhed. Du lærer mindfulness-meditation og får erfaring med en fysisk og mentalt tilstedeværende krop, der er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for dig selv og andre. 


Sted

Sostrup Slot og Kloster, Maria Hjerte Engen 1, 8500 Grenå


Målinger

Før og efter kurset får du tilsendt spørgeskemaer vedrørende stress, livskvalitet samt Resting State Quastionare (RSQ), der kortlægger dine tankemønster i hvile.


Pris

Undervisning: 5.000,- kr. 

Kost og logi (2-sengs værelse, deles med samme køn): 3.000 kr. inkl. moms.

Kontakt os for tilmelding.

 

 

Alle kan deltage uafhængig af tidligere erfaring. Det er mentalt udfordrende og kræver, at man i udgangspunktet er sund og rask. Er du i tvivl, så tal med os inden du tilmelder dig, så vi kan vejlede. 

Dette retreat er godkendt og adgangsgivende i forhold til uddannelsen i MBSR ved Aarhus Universitet og University of Massachusetts Medical School. Krav: En meditationslærer fra en tradition, der gennem traditionen har opnået tilladelse til at undervise i meditation og samarbejder med en MBSR-lærer, der er autoriseret til at undervise andre MBSR-lærere. Hannah Jacobsen er en af de faste undervisere og meditationslærer på Vækstcenteret, Nørre Snede. Lone Overby Fjorback underviser MBSR-lærere i samarbejde med Center For Mindfulness i USA.  

5-dages fordybelse i mindfulness meditation, maj 2018

Michael Stubberup og Jacob Piet
8 - 13 maj 2018

 

Dette 5-dages stilheds-retreat er en mulighed for fordybelse af din egen mindfulness meditationspraksis. Stilhed og gode rammer giver optimale betingelser for retreatprocessen med rum og plads for det, som naturligt viser sig, når vi stopper op og prioriterer væren frem for gøren, enkelhed frem for adspredelse, og koncentration frem for distraktion.

 

Gennem intensiv mindfulness-praksis vil vi i fællesskab arbejde med at vågne mere op til livet, som det er, og som det direkte erfares, fra øjeblik til øjeblik. Det giver mulighed for at træde ud af tendensen til vanemæssig tænkning til fordel for fordybelse af et bevidst ikke-dømmende nærvær, som gør det muligt at møde livet - glæde såvel som sorg - med større medfølelse og forståelse.

 

Retreatet henvender sig til personer, der underviser i mindfulness-baserede interventioner samt til personer, der er interesserede i at fordybe og nuancere deres egen meditationspraksis. Det er en forudsætning for deltagelse, at man har en regelmæssig meditationspraksis.

 

Det meste af tiden vil foregå i stilhed med en vekselvirkning mellem siddende og gående meditation. Der vil være perioder med mindful yoga og bevægelse, guidede meditationer, samt mulighed for en eller flere individuelle samtaler med underviserne med henblik på at støtte den enkelte i retreat-processen.

 

Hver dag vil der være instruktioner i meditation til stabilisering, forankring og fordybelse af nærværets ressourcer og hjertets iboende kapacitet for venlighed, tolerance og medfølelse. Det er færdigheder, der bidrager til bedre mental sundhed, og som der er brug for, hvis mindfulness skal formidles effektivt og autentisk videre til andre.  Hertil vil der være daglig undervisning med forskellige perspektiver fra kontemplative traditioner, som er relevante for det meditative arbejde med den helhed vi kalder krop-og-sind.       

 

Dette retreat afholdes på Duegården midt i det smukke og åbne landskab ved Flade Klit, Mors.

 

Dagsprogram – med forbehold for ændringer:

06:30 Meditation, kropsarbejde

08:00 Morgenmad

09:30 Meditation, undervisning

10:30 Meditation

12:30 Frokost

15:00 Meditation

16:30 Undervisning (dharma talk)

17:30 Meditation

18:30 Aftensmad

20:00 Aftenprogram, meditation

21:30 Godnat

22:00 Lys slukkes

 

Undervisere:

Michael Stubberup er fast underviser på Vækstcenteret i Nørre Snede og han har mere end 30 års erfaring med daglig træning af meditation. Michael har ekspertise inden for bæredygtighed og ledelse med hjertet.

Jacob Piet er psykolog, ph.d., og certificeret MBSR-underviser. Piet er ansat ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. har ansvar for MBSR undervisning, uddannelse og supervision.

 

Pris

Undervisning: 5.000,- kr. 

Kost og logi: Pris oplyses medio januar

Kontakt os for tilmelding.

 

Nærværende retreat udbydes af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, i samarbejde med Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, University of Massachusetts Medical School.

Anbefalede retreat-muligheder

I Danmark

Uffe Damborg: indsigtsmeditation.dk


Aktuelle retreats med godkendte undervisere:

Danmark: 4-11/8 2018 7 dages stilheds-retreat, undervisere: Yanai Postelnik og Helen Stephenson. Arr. Mindfulnessforeningen.dk

Irland: 30/1-4/2 2018: 5 Day Silent Mindfulness Meditation Retreat

 

Udenfor Danmark

Steder Europa: 
England, Gaia House
England, http://www.amaravati.org/retreat-centre/
England, http://www.satipanya.org.uk/mahasi-schedules/

Sverige, sangha.nu/retreater/


Finland, http://nirodha.fi/english/
Schweiz, https://www.karuna.ch/
Italien, https://www.piandeiciliegi.it/en/retreats/programma-english.html

Steder i USA:

Massachusetts Massachusetts, boundlesswayzen.org/  


Massachusetts, http://www.dharma.org/meditation-retreats/retreat-center/retreat-center-schedule
Californien, https://www.spiritrock.org/all-events-calendar
Hawaii, http://vipassanahawaii.org/calendar-of-retreats-sittings-and-other-programs/retreats/
Hawaii, http://vipassanametta.org/wp/schedule/

 

Er du i tvivl om et retreat kan godkendes, er du velkommen til at kontakte os.