Mindfulness-baseret stressreduktion

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre. 

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde. Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og emotionsregulering. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress.

Undervisningen foregår i en gruppe på mellem 20 - 30 deltagere, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 45-60 minutters daglig mindfulness-træning.
Der er vigtigt for udbyttet, at man er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis det ikke er muligt at committe sig til forløbet er det bedre at vente med at deltage.

Første skridt i forhold til deltagelse i MBSR-kurset anbefaler vi er deltagelse i et orienteringsmøde.
Orienteringsmødet er gratis, og vi anbefaler at man møder op, også selvom man er afklaret omkring deltagelse og kender til kurset. Ved tilmelding til orienteringsmødet forhåndstilmelder du dig samtidig til selve kurset, dog uden binding.

På orienteringsmødet har man mulighed for:

  • At lære om stressreduktions-programmet og afprøve om det er noget for én.
  • Møde holdets undervisere.
  • At få et førstehåndsindtryk af mindfulness-metoderne, der trænes i MBSR.
  • At bekræfte deltagelse.

Er det kursus i MBSR du ønskede at tilmeld dig ikke at finde eller lukket for tilmelding, kan du skrive dig op til besked om de næste kurser:
"Ja tak, giv mig besked om kommende kursus i MBSR"


Holdoversigt 1. kvartal 2018 Sjælland:

Orienteringsmøde tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 16.30 - 18.00 - klik her for tilmelding


"Tirsdagshold" i Kbh, DPU/Campus Emdrup - tilmelding åben.
Underviser: Susanne Bruggisser

8 tirsdage kl. 16.30-19.00, afsæt ekstra tid ved første session (30 min) og sidste session (1 time).
Datoer: 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3
Hertil kommer en heldagssession i stilhed søndag d. 4/3 kl. 9-16.    

Klik her for tilmelding til kurset.

 


 

Holdoversigt 1. kvartal 2018 Jylland:

"Onsdagshold" i Århus - Lukket for tilmelding.
Underviser: Jacob Piet

8 onsdage kl. 17.00 - 19.30, afsæt ekstra tid ved første session (30 min) og sidste session (1 time).
Datoer: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2
Hertil kommer en heldagssession i stilhed lørdag d. 17/2 kl. 9-16. 


Holdoversigt 2. kvartal 2018 jylland:

Orienteringsmøde mandag d. 19. februar 2018 kl. 17 - 18.30 - klik her for tilmelding.

"Tirsdagshold" i Århus - Tilmelding åben.
Underviser: Jacob Piet

8 tirsdage kl. 15.30 - 18.00, afsæt ekstra tid ved første session (30 min) og sidste session (1 time).
Datoer: 6/3, 13/3, 20/3, 3/4, 10/4, 24/4, 1/5, 15/5
Hertil kommer en heldagssession i stilhed lørdag d. 5/5 kl. 9-16.    

Klik her for tilmelding.

 


Pris pr. 1/1 2017

  • kr. 4.375,-
  • kr. 3.702,- for studerende, ledige og pensionister

Det er muligt at opdele betalingen i rater, kontakt os venligst direkte ved ønske om denne mulighed.

Er det kursus i MBSR du ønskede at tilmeld dig ikke at finde eller lukket for tilmelding, kan du skrive dig op til besked om kommende kurserne: "Ja tak, giv mig besked om kommende kursus i MBSR"

Kontakt os ved spørgsmål eller behov for yderligere information.

Kurset er adgangsgivende til optagelse på MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness (DCM).

Du kan finde andre 8 ugers kurser ved at se på oversigten over uddannede fra DCM, eller på Mindfulness foreningens hjemmeside.