God Start – mindfulness til sårbare gravide

Forskningsprojekt


Projekt God start på familielivet er et udviklings- og forskningsprojekt, som skal skabe en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere. Projektet er igangsat i 2019 og er et samarbejde mellem Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital, Dansk Center for Mindfulness, Mary Fonden og Østifterne. 

Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital er et tværfagligt tilbud til sårbare gravide, der har behov for ekstra støtte under graviditeten af sociale eller psykiske årsager, som fx psykisk sygdom, forbrug af rusmidler eller belastende livsbegivenheder. Omkring 800 familier har hvert år et forløb i Familieambulatoriet.
 

Formål


Projektet skal skabe et forløb med udgangspunkt i den enkelte sårbare gravide families behov og udfordringer, som støtter forældrene gennem graviditeten til at skabe trygge og stimulerende rammer for deres kommende barn.

Samtidig opkvalificeres det social- og sundhedsfaglige personale i Familieambulatoriet, så de i endnu højere grad er rustede til at se, rumme og rådgive gravide familier med ekstra omsorgsbehov.

Med afsæt i MBSR-programmet, underviser Dansk Center for Mindfulness sårbare gravide og uddanner sundhedsfagligt personale til at kunne forsætte undervisningen efter projektets afslutning ved udgangen af 2024. 

Metode


Målet er at stå med en model for forløb i Familieambulatoriet, som tilbyder sårbare gravide og deres partnere viden og konkrete redskaber, som gør dem bevidste om egne udfordringer, ressourcer og handlemuligheder og støtter dem til at bryde gamle mønstre og klare hverdagen med et lille barn. Model og metoder vil kunne overføres til andre regioners tilbud til særligt sårbare gravide. 

Dansk Center for Mindfulness har gennem en længere udviklingsproces tilpasset MBSR-forløbet til sårbare gravide og den kliniske kontekst forløbet indgår i, og gennemfører i hele projektperioden både kvalitative og kvantitative forskningsprojekter i relation til forløbet. Der er igangsat en udviklingsproces af et tilsvarende efterfødsels forløb for mor og barn.

Resultater


Mere end 100 gravide har gennemgået MBSR-forløbet i Familieambulatoriet siden projektets start. De foreløbige erfaringer viser at mindfulness-træning til sårbare gravide kan: 

  • Forbedre mental trivsel og nedsætte stress
  • Øge nærvær og skabe fundament for en tryg mor/barn relation
  • Etablere indre tryghed
  • Give redskaber til at håndtere stress
  • Skabe indsigt i, hvad den gravide ønsker at give videre til sit barn.

I 2021 er gennemført det første pilotforsøg. Resultaterne fra pilotforsøget forventes offentliggjort i løbet af 2022. I foråret 2022 startes en ny og større randomiseret undersøgelse op. 
 


”Det giver så meget mening! Det er indbygget i vores arbejde, at der er mange følelser på spil, høj stress, meget stort ansvar og meget lidt indflydelse. Nu har vi fået et redskab, og det er der virkelig brug for!

– Citat fra jordemoder, som er påbegyndt MBSR-forløb for professionelle


”Det skal I bare have kæmpe tak for! Det har gjort en verden til forskel for mig. Håber, flere gravide får denne gave af mere ro i sindet  jeres arbejde gør en forskel”

Citat fra gravid efter MBSR-forløbet


"På mindfulness forløbet lærte jeg at det OK at være bekymret og at jeg ikke skal have det eller være på en bestemt måde”

– Citat fra gravid efter MBSR-forløbet)

”Efter ganske få gange på mindfulness-forløbet mærkede jeg en forandring. Jeg kunne ligesom bedre trække vejret, mærkede ro, og jeg begyndte at forstå min krop meget bedre”

– Citat fra gravid efter MBSR-forløbet


”Mindfulness-træning kan hjælpe sårbare gravide til at være ærligt og kærligt til stede med deres kommende barn. For at være i stand til det skal man som forælder kunne mærke sig selv. Det gælder både de gode og de udfordrende ting, som alle forældre indeholder. Mindfulness-træning er en metode til på en god måde at knytte sig til sig selv og andre og opnå bedre opmærksomhed, humør, empati og robusthed, samt mindre stress og ængstelse”

– Lone Fjorback, centerleder og overlæge på Dansk Center for Mindfulness.


Læs mere

Pressemeddelelser

Videnskabelige artikler

  • S Skovbjerg, A Sumbundu, M Kolls, A Kjærbye-Thygesen & LO Fjorback. The effect of an adapted Mindfulness-Based Stress Reduction program on mental health, maternal bonding and birth outcomes in psychosocially vulnerable pregnant women: a study protocol for a randomized controlled trial in a Danish hospital-based outpatient setting. (2023). https://doi.org/10.1186/s12906-023-04194-3

  • Skovbjerg, S., Birk, D., Bruggisser, S. et al. Mindfulness-based stress reduction adapted to pregnant women with psychosocial vulnerabilities—a protocol for a randomized feasibility study in a Danish hospital-based outpatient setting. Pilot Feasibility Stud 7, 118 (2021). https://doi.org/10.1186/s40814-021-00860-w

Nyheder


Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Sine Skovbjerg

Underviser, forsker

Lektor, ph.d.

sine.skovbjerg@clin.au.dk

Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk