Præsentation til Sundhedsstyrelsen og SIRI: Mindfulness til sårbare gravide

Regeringen har i 2023 vedtaget Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Med handlingsplanen er det regeringens ambition, at færre skal opleve og leve med vold i familien, at færre børn skal vokse op i et hjem med vold, og at forebygge at partnervold eskalerer.

FOTO: colourbox.dk, modelfoto

Handlingsplanen indeholder initiativet ”Tidlig systematisk opsporing og behandlingstilbud til voldsudsatte gravide og nye forældre”. Dette konkrete initiativ er nu blevet forankret i Sundhedsstyrelsen (SST) og gennemføres i et tæt samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

Som led i den nationale afdækning af viden og indsatser på området har SST og SIRI netop været på besøg i Familieambulatoriet Amager og Hvidovre Hospital for at høre om projekt God start på familielivet. God start på familielivet er rettet mod at skabe en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere. Tidlig opsporing og behandlingstilbud til sårbare gravide udsat for partnervold er en af grundpillerne i modellen. MBSR indgår i behandlingstilbuddet og Dansk Center for Mindfulness er partner på projektet.

”Jeg har pga. opvækst med vold ikke kontakt til min familie. Mindfulness har fået mig ud af angst og depression. Jeg var henvist til psykiatrien, det skal jeg ikke nu, fordi mindfulness har lært mig at glædes ved min graviditet og stole på min egen morrolle”
Gravid med 1. barn, MBSR-forløb

Fra Dansk Center for Mindfulness deltog Lone Fjorback og Sine Skovbjerg i mødet og præsenterede sammen med personale fra Familieambulatoriet arbejdet med MBSR til sårbare gravide. Siden det første MBSR forløb for sårbare gravide i 2019 har 270 gravide været igennem et forløb og aktuelt kører et stort forskningsprojekt, som har til formål at undersøge effekten af MBSR til denne gruppe.

”Min mand og jeg vil bryde den sociale arv. Mindfulness har hjulpet mig til at stå fast i mig selv og være tydelig uden at optrappe konflikt”
Gravid med 2. barn, MBSR-forløb

Det er en hjertesag at sikre børn en god start på livet og vi møder gravide i MBSR-forløbene, som på trods af deres egen sårbarhed og de udfordringer det giver i livet, kun ønsker det bedste for deres børn.

”Jeg er selv seksuelt misbrugt, nu tør jeg tro på, at det mønster ikke fortsætter. Mindfulness har lært mig at være i mig selv, jeg er også begyndt at sætte grænser”
Gravid med 1. barn, MBSR-forløb

Læs mere