Kursus i Compassion

Hvad kan jeg få ud af at træne compassion?

Compassion-træningen har særligt fokus på at håndtere ubehagelige følelser og kan hjælpe dig til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Med en systematisk træning af compassion skaber du mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd. Du udvikler redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre.

Hvem kan med fordel træne compassion? 

Hvis du møder megen lidelse på dit arbejde eller i dit privatliv, kan du have særlig gavn af compassion-træning.  Arbejdsmæssigt er compassion-træning relevant for sundhedspersonale, som sygeplejersker, læger og psykologer eller andre, da de dagligt møder lidelse. Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, kan du også have stor glæde af compassion-træning. Mange ledere vælger også at tage kurset for at få redskaberne til at være i forskellige relationer på arbejdspladsen hvor det er vigtigt at kunne rumme andre med compassion og venlighed.  

De “redskaber” og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel i dit privatliv. Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde er noget, du bruge både på arbejdet som privat. 

Formålet med kursus i Compassion

 

Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos os selv og andre.

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer, som alle mennesker oplever, med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker.

Vi undersøger hvilke barrierer, der kan opstå i vores træning, og vi træner evnen til at se og forstå, at vi som mennesker er meget mere ens, end vi er forskellige. Den røde tråd igennem kurserne er, at vi begynder at få en fornemmelse og forståelse for, at vi har muligheden og evnen til at træne vores egen mentale sundhed på en hensigtsmæssig måde. Med tiden kan det medføre, at vi kan bidrage til de problematikker, der er i vores samfund fra et sted i os selv af compassion og medmenneskelighed.

Med den systematiske træning af compassion skaber vi altså mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til os selv og andre. Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft, og social forbundethed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression.

 

Forskning viser, at træning i compassion kan give:

  • Mere glæde
  • Mere ro
  • Større accept af følelser, som de er
  • Selvaccept
  • Tilfredshed med jobbet
  • Blive bedre til at passe på sig selv
  • Compassion for en selv og andre
  • Åbenhed for at modtage compassion fra andre. 

Hvordan foregår kursus i Compassion?

 

Kurset i compassion er et 8-ugers kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed, som indeholder undervisning, diskussioner og små gruppeøvelser. Derudover er der hjemmearbejde à 20-25 minutters varighed. Hjemmearbejde hjælper til at integrere compassion i dagligdagen og opbygge en vane for regelmæssig træning/praksis i compassion.

Ugerne er bygget op som følger:

Uge 1: Compassion og Mindfulness: Det du gør har en betydning!

Vi lægger grundstenen for vores Compassion træning. Vi undersøger vores opmærksomhed – hvor er den henne, hvad har den gang i, er den dømmende eller vurderende?  Vi træner at blive opmærksom ved hjælp af åndedrættet. Denne opmærksomhed skal hjælpe os til at opdage vores egen og andres lidelse.

 

Uge 2: Bevidsthed om Kroppen: Hvordan føles dit hjerte?

Vi arbejder videre fra sindet og tager hele kroppen med – særligt med fokus på det fysiske område ved hjertet. Vi undersøger, om vi kan opdage, at der er Compassion overalt. Hvad sker der, når vi arbejder og møder os selv og omverden ud fra hjertet?

 

Uge 3: Empatisk lidelse vs. Compassion: Du bliver glad af at give

Vi undersøger forskellen mellem empatisk lidelse og compassion. Hvad sker der, når vi bliver overvældet af lidelse i os selv eller andres lidelse, og hvad sker der når vi møder selvsamme lidelse med compassion i stedet for? Hvad vil det sige at give compassion?

 

Uge 4: At være min egen bedste ven: Transformer dårlige omstændigheder til læring

Vi arbejder videre med at undersøge, hvad det vil sige at være sin egen bedste ven. Hvordan ser det egentligt ud, og hvad gør man? Kan man give kærlig venlighed til sig selv, kan man tage i mod det?

 

Uge 5: Compassion for mig selv: Gør hele livet til din Compassion praksis/træning

Vi undersøger, hvad sker der, når man begynder at give compassion til sin egen lidelse? Hvilke barrierer er der, hvad gør man, hvad hvis man gerne vil men ikke mener, man kan? Dette er nogle af de facetter, vi vil undersøge nærmere.

 

Uge 6: Fælles medmenneskelighed: Det kunne ligeså godt være dig

 Vi kigger nærmere på, om man kan give compassion til mennesker, man ikke kender? Kan man give compassion til mennesker, man ikke bryder sig om, eller som har gjort en fortræd? Kan man give compassion til mennesker, som er så anderledes end en selv, at man tænker, at man intet har tilfælles? Kan vi overhovedet forstå, at vi er ens?

 

Uge 7: Aktiv Compassion: Relationer er en disciplin

Vi undersøger, hvad aktiv compassion betyder for os hver især. Hvordan ser det ud for os individuelt – hvad gør man? Hvad kan vi hver især gøre for at ændre systemer og strukturer i vores samfund, i verden, som ikke er hensigtsmæssige? Skal vi?

 

Uge 8: Dedikation: Lev med Lethed i en Vanvittig Verden

Afslutning. Hvad har jeg lært, hvad tager jeg med mig? Hvor vil jeg starte?

Baggrund for kursus i Compassion

 

Forskning i compassion er et helt nyt felt i Danmark. I 2016 testede vi, hvorledes et compassion program ville blive accepteret i den generelle danske befolkning, hvor vi fandt, at der var meget lidt frafald på kurserne, og der var stor gennemførselsrate. I 2017 startede vi et stort randomiseret studie med 161 pårørende, hvor vi undersøgte effekten af compassion træning til pårørende af folk med en psykisk lidelse. Ud fra de erfaringer vi har gjort os, og de forskningsresultater vi har opnået, ved vi at compassion kan trænes. Forskning i hvordan sådanne programmer manualiseres, og hvad de vigtigste komponenter er, mangler stadig at blive undersøgt.

På baggrund af den viden vi fik med at undervise i CCT, har vi udviklet et program, som vi mener bedst understøtter compassion-træningen. Programmet bygger på de sammen principper som i CCT-programmet, men der er større fokus på, hvordan man kan anvende træningen i de daglige svære situationer, som alle mennesker står med store som små. Der er ligeledes større fokus på de barrierer, der kan opstå, når man starter compassion træningen.

Kurset i compassion er udviklet ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness. Kurset er udviklet på baggrund af de mange års erfaring, som centret har med undervise i compassion og mindfulness-baseret træning, og de erfaringer der er blevet gjort som resultat. Kurset er udviklet som et program, der giver en god introduktion ind i træningen af compassion og kærlig venlighed for os selv, vores kære og andre mennesker i verden, og som kombinerer traditionel buddhistisk compassion praksisser med vestlig psykologisk tænkning og forskning.