Compassion

Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet udbyder uddannelse i CompassionUddannelsen er åben for alle, med mulighed for specialisering indenfor følgende områder:

Pårørende

Sundhedsprofessionelle

Ledere


Mental sundhed er alles ansvar, og træning af mental sundhed er relevant for alle. Ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, undersøger vi effekten af træning af mental sundhed med mindfulness og compassion for mennesker i f.eks. sundhedsvæsenet, virksomheder, uddannelsessystemet og forsvaret.

Compassion er evnen til at lindre lidelse. Der er en afgørende evne for alle, der har med mennesker at gøre. Og alle kan gennem træning forbedre evnen til at være der for andre uden at synke ned i håbløshed, fornægtelse eller aggression.

Siden 2016 har vi forsket i compassion og afholdt kurser for private, pårørende, ledere og sundhedspersonale. Derfor er en uddannelse med henblik på at undervise i compassion nu mulig ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Compassion-træning og fokus er anvendt i forskellige psykologiske programmer og retninger både som individuel terapi og som træning på kurser med vægt på forskellige komponenter. Compassion er et gammelt buddhistisk begreb, der går igen i alle visdomstraditioner og religioner, men compassion som psykologisk begreb underlagt vestlig videnskabelig forskning er forholdsvis nyt.

Oprindelse og historie

For ca. 20 år siden mødtes forskere fra vesten og meditationseksperter fra Tibet. Dalai Lama bad forskerne om at undersøge compassion og positive kvaliteter i sindet på samme måde, som de dengang undersøgte negative tilstande i sindet så som stress, angst, depression, vrede og misbrug. På det tidspunkt var ordet compassion ikke nævnt i vestlige lærebøger eller videnskabelige artikler om psykologi. I dag er der over 1000 videnskabelige artikler, der viser, at compassion er en kvalitet, der kan trænes. Det er ikke kun noget, nogen har eller ikke har, men en kvalitet alle kan træne, og alle altid kan forbedre. For små ti år siden begyndte forskellige compassion trænings-programmer at blive udviklet for at give en systematisk og manualiseret bud på, hvordan compassion træningen kunne udbredes i samfundet og organisationer. Et af de programmer, som Dansk Center for Mindfulness var de første til at tilbyde til den danske befolkning i 2016 var Compassion Cultivation Training (CCT), programmet udviklet ved Stanford University i 2009.  

 

Forskning i compassion er et helt nyt felt i Danmark. I 2016 testede vi, hvorledes et compassion program ville blive accepteret i den generelle danske befolkning, hvor vi fandt, at der var meget lidt frafald på kurserne, og der var stor gennemførselsrate. I 2017 startede vi et stort randomiseret studie med 161 pårørende, hvor vi undersøgte effekten af compassion træning til pårørende af folk med en psykisk lidelse. Ud fra de erfaringer vi har gjort os, og de forskningsresultater vi har opnået, ved vi at compassion kan trænes. Forskning i hvordan sådanne programmer manualiseres, og hvad de vigtigste komponenter er, mangler stadig at blive undersøgt.

Kurset i Compassion og uddannelsen i Compassion tager udgangspunkt i mange års erfaring i at undervise i og træne compassion, og mindfulness-baserede interventioner. Det er denne erfaring, som ligger til grund for kurset og uddannelsen, og som alt andet Dansk Center for Mindfulness laver, er det understøttet af forskning.