Compassion

Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet udbyder i starten af 2021 uddannelse i CompassionUddannelsen er åben for alle, med mulighed for specialisering indefor følgende områder:

Pårørende

Sundhedsproffessionelle

Ledere


Mental sundhed er alles ansvar, og træning af mental sundhed er relevant for alle. Ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, undersøger vi effekten af træning af mental sundhed med mindfulness og compassion for mennesker i f.eks. sundhedsvæsenet, virksomheder, uddannelsessystemet og forsvaret.

Compassion er evnen til at lindre lidelse. Der er en afgørende evne for alle, der har med mennesker at gøre. Og alle kan gennem træning forbedre evnen til at være der for andre uden at synke ned i håbløshed, fornægtelse eller aggression.

Siden 2016 har vi forsket i compassion og afholdt kurser for private, pårørende, ledere og sundhedspersonale. Derfor er en uddannelse med henblik på at undervise i compassion nu mulig ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Compassion-træning og fokus er anvendt i forskellige psykologiske programmer og retninger både som individuel terapi og som træning på kurser med vægt på forskellige komponenter. Compassion er et gammelt buddhistisk begreb, der går igen i alle visdomstraditioner og religioner, men compassion som psykologisk begreb underlagt vestlig videnskabelig forskning er forholdsvis nyt.