Stressfri hverdag i jobbet som lærer

Uddannelse til lærerstuderende og forskningsprojekt

Et forskningsprojekt, der skal reducere stress hos kommende lærere i Region Midt. Stressfri Hverdag i jobbet som lærer  er et  uddannelsestilbud til lærerstuderende på Via University College. 

Uddannelsen er en kombination af to forskningsbaserede interventioner:

  1. Et 8-ugers kursus i Mindfulness-baseret stress-reduktion (MBSR), der er et veldokumenteret program, som beviseligt forbedrer mental sundhed og forebygger en række psykiske lidelser.
  2. Undervisning i relationskompetence, som bygger på erfaringer og resultater fra et udviklings- og forskningsprojekt: Relations- kompetence-projektet; et 4-årigt samarbejde med Læreruddannelsen i Aarhus, DPU, folkeskoler i Århus & foreningen Børns Livskundskab.

Projektet er et samarbejde mellem VIA, Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, og Foreningen Børns Livskundskab.

Hvad er formålet?

Mange lærere er stressede. Seneste undersøgelse har vist at mere end 25 % er sygemeldt med stress. Med projektet opnår du redskaber til at håndtere og navigere i en stressende og ofte uforudsigelig hverdag. 

På MBSR-kurset lærer du at opdage dine automatiske reaktioner og mønstre og blive bevidst om dine egne forholdemåder. Træningen hjælper dig til at kunne være i livet, også når det er vanskeligt. Derudover handler Mindfulness også om venlighed og overbærenhed, hvilket er det bedste udgangspunkt for læringsmiljøet i klassen og for den enkeltes trivsel - børns såvel som voksnes. 

Ofte kommer man til at reagere automatisk på måder, som er uhensigtsmæssige over for de børn, man har ansvaret for. Derudover er det også sådanne situationer, der gør det hårdt at være lærer. Det slider på en, når man ikke lever op til sine egne værdier og forventninger; og ikke føler at man hjælper de børn man underviser bedst muligt. Anden del af uddannelsen Undervisning i relationskompetence hjælper dig til at møde eleverne og dig selv på en hensigtsmæssig måde. 

Hvem kan deltage og andet praktisk

Dette kursus er et tilbud til studerende på alle de fire læreruddannelser i VIA. Det kan søges af studerende på de kommende 2., 3., eller 4. årgange. Det er gratis at deltage, men man skal forpligte sig på at komme til undervisningen og bruge tid på træningen.

Fordi modulet er en del af et forskningsprojekt, vil der efter tilmelding til modulet bliver foretaget en randomisering (lodtrækning) af deltagerne. Det betyder, at halvdelen får undervisning i efteråret 2019 og den anden halvdel i foråret 2020.

De dage, hvor du ikke har undervisning, skal du være indstillet på at bruge 45 - 60 min. om dagen, fordi denne forberedelsestid er lige så vigtig for læringen, som selve undervisningen.