Compassion og Forskning

Hvad kan du få ud af Kursus i Compassion og Forskning?

 

 

Compassion er et nyt og stort forskningsfelt. Med dette kursus får du et indblik i den nyeste forskning i compassion. Intentionen med dette kursus er at give en dybere forståelse for forskningen på området indenfor 8 udvalgte temaer. Sideløbende inviters du til at træne compassion. Den specifikke Loving-Kindness Meditation vil være gennemgående på kurset.

Du kan med fordel deltage, hvis du har interesse i compassion og forskning. Ligeledes hvis du overvejer at tage uddannelsen i compassion, eftersom Kursus i Compassion og Forskning er en forudsætning for start på Compassion-uddannelsen. Ønsker du at tage Compassion-uddannelsen bedes du hver uge skrive et kort afsnit (max. 15 linjer) om noget ved den ugentlige tekst som enten gjorde dig nysgerrig, forvirrede dig eller på anden vis skabte en reaktion i dig som læser.

 

Hvordan foregår Kursus i Compassion og Forskning

Kurset i Compassion er et 8-ugers live-online kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed.

Formen vil være den samme fra gang til gang og vil bestå af 2 timer. Hver time består af:
15 minutters oplæg, 15 minutters dialog, 15 minutters meditation og yderligere 15 minutters dialog

Der vil være hjemmearbejde til hver gang, hvor der skal læses mindst en forskningsartikel samt evt. et kapitel i Sharon Salzberg’s bog "Lovingkindness: The Revolutionary Art of Happiness".Det er dog ikke et krav, at bogen købes. De essentielle punkter og sammendrag af hvert kapitel deles af underviserne ved hver mødegang.

Uge 1: Compassion som færdighed, der kan trænes

Uge 2: Compassionfokuseret terapi og Mindful Self-Compassion

Uge 3: Compassion Cultivating Training og Cognitive-Based Compassion Training

Uge 4: Compassion og Neurovidenskab

Uge 5: Compassion i skole og uddannelsessystemet

Uge 6: Compassion i sundhedsssektoren

Uge 7: Compassion til pårørende

Uge 8: Compassion i organisationer

Undervisere vil være Nanja Holland Hansen og Lone Fjorback m.fl.

Baggrund for kurset

Forskningen i compassion og compassion-træning er et relativt nyt felt, og derfor er vores viden og evidens omkring feltet stadig i et ungt stadie. Spørgsmål som: ”Hvad er compassion-træningens relevans for vores mentale sundhed”, ”Hvem kan træne?”, ”Hvem vil få mest gavn af træningen?”, og ”Hvad er mekanismerne?” er bare nogle af de spørgsmål, som feltet mangler at besvare. 

Dansk Center for Mindfulness vil gerne være med til at sikre at compassion og compassion-træning forbliver et område, som ikke bare er ”den næste dille,” men i stedet forbliver et forsknings- og træningsområde, hvor stor seriøsitet og kvalitet hersker. Det er med denne intention i mente, at vi har udviklet kurset Compassion og Forskning.

Om Compassion

Mental sundhed er alles ansvar, og træning af mental sundhed er relevant for alle. Ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, undersøger vi effekten af træning af mental sundhed med mindfulness og compassion for mennesker i f.eks. sundhedsvæsenet, virksomheder, uddannelsessystemet og forsvaret.

Compassion er evnen til at lindre lidelse. Der er en afgørende evne for alle, der har med mennesker at gøre. Og alle kan gennem træning forbedre evnen til at være der for andre uden at synke ned i håbløshed, fornægtelse eller aggression.

Siden 2016 har vi forsket i compassion og afholdt kurser for private, pårørende, ledere og sundhedspersonale. Derfor er en uddannelse med henblik på at undervise i compassion nu mulig ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Compassion-træning og fokus er anvendt i forskellige psykologiske programmer og retninger både som individuel terapi og som træning på kurser med vægt på forskellige komponenter. Compassion er et gammelt buddhistisk begreb, der går igen i alle visdomstraditioner og religioner, men compassion som psykologisk begreb underlagt vestlig videnskabelig forskning er forholdsvis nyt.

Bemærk at et optagelseskrav for at kunne starte på uddannelsen er at have deltaget på live-onlinekurset Compassion og forskning.