Påvirker mindfulness politiske virkelighedsopfattelser?

Forskningsprojekt


Vi mennesker betvivler ofte fakta, der udfordrer vores politiske holdninger, selv når disse fakta kommer fra autoritative kilder og eksperter. Dette medfører, at højre- og venstreorienterede ofte har meget forskellige opfattelser af, hvorvidt centrale påstande i den offentlige debat er sande eller ej. Dette besværliggør gode demokratiske samtaler mellem politiske modstandere. 

Tidligere forskning indikerer, at mindfulness kan øge menneskers evne til at anerkende fakta, der udfordrer deres holdninger. Dette kan skyldes, at mindfulness øger vores evne til at håndtere ubehag associeret med at acceptere fakta, der udfordrer vores verdensanskuelse. Formålet med dette studie er at undersøge, om dette er tilfældet.

Deltagerne i forsøget er deltagere i 8-ugers MBSR-kurser udbudt af undervisere fra hele landet. Data blev indsamlet i efterår og vinter 2020.Projektansvarlige


Filip Kiil

fk@ps.au.dk