Nærvær omkring døende

Forskningsprojekt


Projekt Nærvær og empati-træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende er et forskningsprojekt, hvor Dansk Center for Mindfulness sammen med Foreningen Nærvær omkring Døende tester et specialudviklet træningsprogram, som sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice-medarbejdere.

I arbejdet med livstruede syge og døende er sundhedsprofessionelle ofte dem, der kommer tættest på al den lidelse, der opstår i forbindelse med at være ved at dø. 

Det betyder, at man i sit arbejde er konfronteret med både fysisk, følelsesmæssig, social og eksistentiel lidelse hos patienter og pårørende. 

Konstant at være konfronteret med lidelse kan medføre en ’overinvolvering’ og dermed en følelse af magtesløshed, der kan føre til stress og udbrændthed. Hermed bliver man udsat for ’empati-udmatning’, som det kaldes, når man ikke længere formår at sætte sig ind i patienter og pårørendes livssituation. 

Hospice-medarbejdere er derfor i risikogruppe for mentale sundhedsudfordringer, da arbejdet med døende kan være mentalt og emotionelt belastende. Det tyder derfor på, at det er af stor vigtighed at styrke hospicemedarbejderes evne til at reagere empatisk og at udvise indlevelse, uden at det fører til empati-udmattelse.


Formål


Hospicemedarbejdere er konstant konfronteret med lidelse i deres arbejde: de døendes og de pårørendes. Det kan medføre en ’overinvolvering’ og dermed stress, udbrændthed og empatiudmatning. Derfor har vi til dette forskningsprojekt tilrettelagt et træningsprogram, der styrker det at være nærværende og udvise empati, uden at det i så høj grad belaster den sundhedsprofessionelle personligt.

Metode


Forskningsprojektet bygger på to kendte evidensbaserede interventioner – Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og compassion-træning. Der arbejdes ud fra hypotesen om, at mødet med lidelse kan håndteres, så den virker mindre mentalt belastende ved at træne en venlig opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Herigennem kan evnen til at forblive nærværende og medfølende styrkes, også i svære eller belastende situationer.

Resultater


Læs mere om fremtidige perspektiver m.m. på projektets officielle hjemmeside.Stærk ryg, åbent hjerte – træning af nærvær og medfølelse for hospicemedarbejdere Filmen bygger på viden fra forskningsprojektet "Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle der arbejder med døende", hvor mindfulness (MBSR) er brugt systematisk af sundhedsprofessionelle på tre udvalgte hospice.


Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Nanja Holland Hansen

Underviser, forsker

Aut. psykolog, cert. senior CCT-underviser

nanjahh@clin.au.dk

Hanne Bess Boelsbjerg

Ekstern ph.d.

Interacting Minds Center (IMC), Aarhus Universitet

bess@clin.au.dk