Mindfulness og det grå guld

Tilmeld dig forskningsprojektet 'Mindfulness-baseret mental sundhedstræning og stressreduktion omkring slutningen af arbejdslivet'.  


Et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet vil afprøve mindfulness-træning som et tilbud for mental sundhedsfremme hos danskere i den sidste del af arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter projektet med 3 mio. kroner. 

Er du mellem 60-65 år og erhvervsaktiv kan du tilmelde dig et uforpligtende informationsmøde. Se boksen til højre.

Forskere fra Dansk Center for Mindfulness søger omkring 200 forsøgspersoner - raske danskere mellem 60 og 65 år, som er ansat i en erhvervsvirksomhed i Aarhus-området. Som deltager modtager du et kursusforløb i mindfulness og lærer metoder, du kan bruge både på arbejdet og hjemme.

Der måles umiddelbare resultater på stress, livskvalitet, arbejdstilfredshed osv., og samtidig undersøges - gennem blandt andet hjerne-scanninger - om metoden på længere sigt kan bidrage til at bevare friskhed og mental fitness.

Tiltag ift corona

Vi følger corona-situationen nøje, og er forberedt på at flytte møder og kursusgange over på online-platformen Zoom, hvis situationen tilsiger det.

Alle deltagere kan vælge at deltage online, hvis de selv undervejs i forløbet finder det nødvendigt af sikkerhedshensyn.

Kontakt forskerne for yderligere spørgsmål og usikkerheder. 

Kan mental sundhed trænes?

Projektets baggrund er, at danskernes levealder stiger. Dermed øges vores risiko for på et tidspunkt at udvikle kognitive funktionsnedsættelser og demens. Samtidig er der stigende behov for, at vi højere op i årene bevarer evnen til at bidrage på arbejdspladsen og i samfundslivet.

Ny forskning peger i stigende grad på, at mental sundhed kan bevares og forbedres, når man bliver ved med at mobilisere hjernefunktioner relateret til kognition og stresshåndtering. Deri ligger et stort potentiale og en vigtig opgave: At øge forståelsen af, at vi kan vedligeholde og træne den mentale sundhed – og at gøre disse velunderbyggede metoder tilgængelige.

Dette projekt sigter mod at afprøve en konkret metode: Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR), som allerede er veldokumenteret i generel sundhedsfremme, og som i nye studier har vist potentialer for at bedre kognition og forebygge demens.

Erhvervsaktive danskere på 60-65 år

Vi vil rekruttere 192 erhvervsaktive 60-årige til en undersøgelse, der skal måle effekten ved at sammenligne med en kontrolgruppe. For hver deltager trækkes der derfor lod, om man får MBSR-træningen nu, eller først om to år. På det grundlag kan vi over en to-årig periode undersøge effekter på udvalgte markører for mental sundhed: 

  • Selvrapporteret helbred og trivsel
  • Søvnkvalitet
  • Kognitivt funktionsniveau
  • Autonom nervesystem funktion.

Samtidig vil vi følge effekten på tilfredshed i arbejdet, sygemeldinger og forbliven på arbejdsmarkedet.

Sideløbende vil vil igennem en serie interviews udforske, hvordan det spiller sammen med deltagernes perspektiver omkring den sidste del af arbejdslivet og planer for tilbagetrækning.

Projektets formål

kort sigt er projektets mål:

  • at teste programmets brugbarhed og umiddelbare effekter i målgruppen
  • at undersøge perspektiverne for tilfredshed og evt. længere forbliven på arbejdspladsen
  • at etablere evidensgrundlag for diskussioner og beslutninger om mental sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet.

længere sigt (follow-up efter 2021) skal projektet:

  • undersøge, om mental sundhedstræning fremmer et bedre og mere aktivt ældreliv.