Mindful Soldat – forskningsevaluering af MBSR til veteraner

Forskningsprojekt


Dansk Center for Mindfulness har med støtte fra Soldaterlegatet gennemført fem hold Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) med i alt 75 danske veteraner.

En forskningsrapport udgivet i juni 2020 viser, at danske veteraner før et mental træningsforløb med Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) var så plagede af svær stress, at de havde risiko for øget sygelighed og dødelighed og tegn på psykiatrisk lidelse. Efter forløbet var stressniveauet reduceret til niveauer, hvor risikoen ikke længere var øget. Undersøgelsen dokumenterer, at veteranerne finder mindfulness træning meningsfuldt, og at det giver dem redskaber til et bedre liv.


"Undersøgelsen er vigtig, fordi deltagelse i krig, fredsbevarende missioner eller andre internationale operationer i særlig grad er psykisk og fysisk krævende og stressbelastning derfor et uundgåeligt vilkår. Vi har som samfund et fælles ansvar for at forebygge, behandle og rehabilitere udsendte soldater med de bedst videnskabeligt dokumenterede metoder. Her har vi en metode med videnskabelig dokumentation"

– Lone Overby Fjorback, centerleder og speciallæge i psykiatri ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.


Metode


Fem hold Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) med i alt 75 danske veteraner.

Læs mere om MBSR-programmet her.

Resultater


Resultater fra pilotprojektet viser, at MBSR forbedrer trivsel og reducerer stress, angst og depression. Det underbygger hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændrer sig efter MBSR i områder, som står for regulering af stress. Derfor bruger andre lande i stigende grad MBSR i forsvaret – både som led i forebyggelse og behandling. Det skal vi også gøre i Danmark, hvor veteranerne tager godt imod programmet.

Resultaterne er samlet i en forskningsevaluering, der kommer med anbefalinger til Forsvaret om en fremtidig strategi for såvel forebyggelse som behandling, der kan bidrage til danske soldaters og veteraners mentale sundhed. Anbefalingerne er lavet med udgangspunkt i dansk og international forskning. Veteranernes egen oplevelse af træningsforløbet med MBSR er dokumenteret i en kvalitativ analyse.

Læs forskningsevaluering fra 2020.

Læs rapport fra 2014 med hjernescanninger.

Læs slides fra foredrag i Forsvaret om mindful veteranindsats v/ Lone Overby Fjorback”Mindfulness-træningen her på universitetet har rykket mig mere end mange timers psykologsamtaler. Vi har fået nogle helt konkrete værktøjer, vi kan bruge.”

– Citat fra deltager, som er tidligere udsendt


"Mit følelsesregister er blevet større. Jeg er blevet mere rolig og opmærksom i stedet for bare at reagere.”

– Citat fra deltager, som er tidligere udsendt


”Jeg er en levende reklamesøjle for MBSR. Har forsøgt at meditere i mange år; først nu er det lykkes.”

– Citat fra deltager, som er tidligere udsendt

”Jeg har fået mod på livet igen. Har rent faktisk en tro på, at tingene nok skal blive gode og ’normale’ igen. Det har jeg ikke haft længe – jeg har nærmere haft et negativt syn på verden. Jeg kan også lide mit eget selskab igen og nyder rent faktisk tilværelsen, hvilket nok er en af de allerbedste ting ved dette forløb.”

– Citat fra deltager, som er tidligere udsendt


”Det har været en øjenåbner. Jeg har fået mere ro og overskud”

– Citat fra deltager, som er tidligere udsendt


”MBSR-kurset har givet mig større ærlighed over for mig selv og mine omgivelser.”

– Citat fra deltager, som er tidligere udsendt


Det siger psykologen

Psykolog med mange års erfaring med veteraner i individuel terapi, Charlotte Norby:

Jeg har mødt veteraner, som har været i adskillige, lange individuelle psykoterapeutiske forløb. Til sammenligning er jeg overrasket over den udviklingsproces, jeg har set med veteranerne i MBSR-grupperne. Det har været utroligt bevægende, tankevækkende og livsbekræftende for mig som psykolog og MBSR-lærer.

Mental sundhedsstrategi i Forsvaret

Ansat i Forsvarsministeriets koncern med mange års erfaring og MBSR-underviser, Maria Bingen:

Med de positive erfaringer, der er høstet med MBSR-veteranholdene, er der allerede et godt grundlag for at udviklet mentaltræningen af de ansatte i Forsvaret. Eksempelvis som en del af grunduddannelsen – på lige fod med den fysiske træning.


Tak for samarbejde og støtte til
Projektansvarlige


Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk