Ny ph.d.-afhandling om mindfulness på arbejdspladser

Emilie Hasager Bonde er nu den stolte indehaver af ph.d.-titlen efter et brag af et forsvar den sidste fredag i oktober. Læs mere om projektet her.

FOTO: Privat

Indledning

Den mentale sundhed er udfordret både i Danmark og i resten af verden. Derfor anbefaler internationale organisationer, såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at vi indfører mental sundhedsfremme på arbejdspladser.

Ph.d.-projeket

I deres nyeste rapport om mental sundhed på arbejdet, nævner WHO mindfulness-baserede interventioner som et eksempel på indsatser, der kan fremme medarbejderes trivsel.

Med støtte fra TrygFonden, Sundhedsministeriets satspuljemidler og Velliv Foreningen har Emilie Hasager Bonde i ph.d.-projektet undersøgt muligheden for at implementere en mindfulness-baseret intervention, der inkluderer MBSR eller en tilpasset version af MBSR, i danske arbejdspladskontekster, samt hvordan dette kan påvirke både det mentale helbred og relationer på arbejdspladsen.

Resultater

Resultaterne viser, at det er muligt at implementere sådanne indsatser på danske arbejdspladser, og at det kan påvirke det mental helbred og mentale sundhedsfærdigheder positivt. Derudover påvises det også, at hvis man implementerer mindfulness på et organisatorisk niveau på en arbejdsplads, kan det påvirke det psykosociale arbejdsmiljø positivt.