Compassion for professionelle Internat I

Internat I henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med træning i compassion.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 1. juni 2023, kl. 13:00 - søndag 4. juni 2023, kl. 14:00

Sted

Aarhus, Toldboden

Arrangør

Center for Mindfulness

Beskrivelse Compassion Internat I

Compassion Internat I er en organisk gennemgang af det 8-ugers manualiserede Træning i compassion-kursus (TIC). Dvs. du er "deltager", og du gennemgår programmet og deltager i øvelserne og sparrer med de andre, som om I er deltagere i programmet.

Internat I bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Internat 1 strækker sig over fire sammenhængende dage, med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af compassion mellem hvert af forløbets elementer.

Formål

Internat I har til formål at give en erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i compassion-programmet, herunder udforskning af de grundlæggende formelle compassion-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i TIC-programmet. Det er også på dette internat, at fordybelse af egen compassion-praksis starter, og det vil være et gennemgående element under hele forløbet.

Målgruppe

Compassion Internat I henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med træning i compassion. 

Deltagerforudsætninger

 • Vi opfordrer interesserede med forskellige baggrunde til at søge om plads på forløbet. Der er ingen formelle uddannelseskrav, men du skal være forberedt på at have en daglig compassion-praksis og kunne læse og forstå opgaver på universitetsniveau i psykologi, filosofi, etik, og pædagogik.
  Ideelt udviser du:
  Entusiasme for compassion-træning og undervisning i compassion
  Intention om at undervise det 8 ugers Træning i compassion-kursus (TIC) på kort og lang sigt
  Tilknytning til en gruppe eller miljø, hvor man planlægger at undervise i compassion
  Nysgerrighed på andres og egen læring
  Fremragende lytte-, kommunikations- og faciliteringsevner
  Personlig meditationspraksis

   
 • Færdiggørelse af et 8-ugers TIC kursus som deltager
  Aktiv deltagelse i minimum ét 8-ugers TIC kursus, der varetages af en godkendt/registreret TIC lærer.
 • Færdiggørelse af et 8-ugers CFE kursus
  I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre et 8-ugers i Compassion, Forskning og Evidens-kursus, kan forudsætningerne imødekommes ved at CFE-kurset gennemføres ved først kommende mulighed efter start.  

   
 • En daglig meditationspraksis og deltagelse i et mindfulness meditationsretreat 
  Det er klart en fordel at kende til en eller anden form for kontemplativ praksis og meget gerne have denne integreret i dit liv i en eller anden grad. Er meditation meget nyt for dig, vil underviserne på et tidspunkt i forløbet opfordre dig til at tage på et meditationsretreat. 

Undervisningsform

Compassion Internat I er oplevelsesorienteret med fordybelse i de forskellige guidede compassion-øvelser og centrale temaer. Kurset er en blanding af oplæg, erfaringsbaseret læring, gruppedialog, 1:3 udveksling, meditation og yoga.

Undervisere og kvalifikationer

Hovedansvarlige er Nanja Holland Hansen (aut. Psykolog og ph.d. i compassion) og Lone Overby Fjorback (speciallæge og ph.d. i mindfulness).

Kursusbevis

Ved tilstedeværelse ved alle elementer i dagenes program udleveres kursusbevis, når kurset er gennemført.

Fakta

 • Dato og tidspunkt: 1. - 4. juni 2023                       
 • Ansøgningsfrist: 30. april 2023
 • Varighed: Internat I afholdes som 4 dages internat
 • Sted: Danmark
 • Pris: 8.614 kr. for undervisningen + tillæg for forplejning, ca. 1.450 kr. inkl. moms. 
 • Deltagerantal: 14 – 20 personer
 • Sprog: Dansk

Ingen eksamen eller udprøvning.

Bemærk! Vil du med på forløbet, skal du gerne to måneder før Internat I starter ansøge om en plads. Det gør du ved at udfylde følgende formular