Samarbejdspartnere

Dansk Center for Mindfulness samarbejder med:

Center for Mindfulness ved Brown University v. MBSR-grundlægger Jon Kabat-Zinn

Oxford Mindfulness Centre v. Oxford University

Center for Healthy Minds v. hjerne- og meditationsforsker Richard Davidson

Center for compassion and altruism research and education, Stanford Universitet

Sara Lazar Lab v. Harvard Medical School

Mind and Life Institute

Interacting Minds Centre v. Aarhus Universitet

Terapihaven Narcadia v. Københavns Universitet

Persona Film

Mind Online