Om Dansk Center for Mindfulness

Dansk Center for Mindfulness arbejder for, at alle mennesker er i stand til at leve så godt som muligt, klare livets udfordringer og bidrage til fællesskabet.

Forskning viser, at vi med Mindfulness kan fremme kvaliteter som tilgivelse, medfølelse, opmærksomhed og venlighed - hos den enkelte og i samfundet. Dermed kan vi øge den generelle trivsel.

Dansk Center for Mindfulness forsker i stress og stressreduktion, så vi som samfund kan blive klogere på, hvordan vi bedst fremmer den mentale sundhed.

Vi arbejder for at øge samfundets ambitioner inden for sundhed og trivsel, i overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål for 2030. Vi mener, at vi kan nå det mål ved at indføre veldokumenterede metoder til mentaltræning i uddannelsessystemet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

Centeret afholder evidensbaserede kurser i mindfulness og compassion og uddanner international certificerede undervisere. Mindfulness-uddannelsen er akkrediteret af Center for Mindfulness i USA som den eneste i Danmark. Den henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med evidensbaseret mindfulness.

Centeret er forankret som selvstændigt center under Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Vi blev etableret i 2013 med bevilling fra TrygFonden.