Dansk Center for Mindfulness

Dansk Center for Mindfulness er forankret som et selvstændigt forskningscenter under Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Vi forsker i træning af mental sundhed, der fremmer mindfulness og compassion.

Mindfulness er bevidsthed, det er en måde at være opmærksom på, som har vist sig at øge vores sundhed. Resultatet af mindfulness er compassion. Compassion er defineret som evnen til at reducere lidelse. 

Træning af mental sundhed kan øge trivsel, reducere stress, forebygge depression og nedsætte risikoen for sygdomme. Og mental træning kan trænes, ligesom vi træner fysisk sundhed. 

Dansk Center for Mindfulness arbejder for at øge samfundets ambitioner inden for sundhed og trivsel, i overensstemmelse med FN’s verdensmål. Vi mener, at vi kan nå det mål ved at indføre veldokumenterede metoder til mentaltræning i uddannelsessystemet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser.

  • Første bølge af mindfulnessforskning har dokumenteret, at stress kan reduceres.
  • Anden bølge viste, at mindfulness kan anvendes i behandling af sygdomme.
  • Tredje bølge er igang med at undersøge, hvordan træning i mindfulness og compassion kan anvendes til at skabe lighed i sundhed, social retfærdighed, lige muligheder til alle og stoppe diskrimination.  

Centeret afholder evidensbaserede kurser i mindfulness og compassion og uddanner international certificerede undervisere. Vi har forskningsprojekter med gravide, børn og unge, virksomheder, ældre, pårørende og patienter med stress, angst, depression og PTSD.

Dansk Center for Mindfulness blev etableret i 2013 af centerchef, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d. Lone Overby Fjorback. Vi er nu en tværfaglig forskningsgruppe indenfor folkesundhed, neurovidenskab, psykologi, medicin og filosofi.