Hanne Voldby Jensen, selvstændig psykolog med ydernummer

Testimonial | Forløb for professionelle i MBKT og MBSR


Hanne Voldby Jensen, selvstændig psykolog med ydernummer og specialist i sundheds-psykologi, mener at Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) kan tilbyde en dobbelt gevinst i privat praksis. Forløb for professionelle i MBKT udbydes af Dansk Center for Mindfulness, og vi har interviewet Hanne for at høre om hendes overvejelser og erfaringer med MBKT i privat praksis.

"Jeg synes ikke, at jeg bliver så udtrættet som behandler, når jeg kører mindfulness-grupper"

Hvorfor blev det MBKT?

For 6 år siden var jeg på udkig efter et gruppebaseret program til stressramte medarbejdere. Det var vigtigt, at jeg kunne finde en metode, der var evidensbaseret, og som var praktisk mulig at implementere inden for en kortere tidsramme og så skulle den kunne tilpasses alle typer af medarbejdere.  Her faldt jeg over MBSR (Mindfulness-baseret stressreduktion) forløbet for professionelle, som blev udbudt af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Og det blev min vej videre til MBKT.

Jeg tog det 2-årige forløb for professionelle i MBSR* hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. Og inspireret af MBSR tog jeg efterfølgende det 2-årige forløb for professionelle i MBKT*. (*Forløbet er ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser og derfor ikke omfattet af en studieordning)

Det jeg faldt for ved MBSR og MBKT var, at alle klienter kan være med. Det kræver ingen særlige forudsætninger i forhold til f.eks. refleksionsniveau eller egen indsigt for deltagelse. Det kræver, at man har lyst til at deltage og kan afsætte tid til hjemmearbejde. Det er inkluderende og ligeværdigt.

Jeg vil gerne være med til at rulle MBKT ud

Jeg har været nybegynder (og skeptisk) i forhold til det kognitive, da jeg primært har interesseret mig for de psykodynamiske og eksistentielle terapier, men i MBKT fandt jeg et behandlingsprogram, som tog udgangspunkt i den kognitive terapi, men som på bedste vis også integrerer elementer fra andre grene af psykologien.

Hvilken forskel gør det for dig?

MBKT har gjort en stor forskel både i min professionelle rolle og for mig selv. Jeg havde aldrig mediteret før, men har nu fået min egen mindfulness-praksis. Jeg bruger hver dag opmærksomhedstræning og mindfulness-øvelser, og jeg oplever, at det blandt andet hjælper mig til at være til stede i mine samtaler og også forebygger stress. Jeg synes ikke, at jeg bliver så udtrættet som behandler, når jeg kører mindfulness-grupper.  Og det er dét, jeg mener med en dobbeltgevinst. 

”Det er en win-win for klienten og psykologen,” siger Hanne med et glimt i øjet.

Det er en dobbeltgevinst, at jeg også selv praktiserer mindfulness

Og så medtænker man kroppen som en ressource. Kroppen er en aktiv medspiller i behandlingen. Jeg møder mange i min klinik, hvor overtænkning, bekymringer og katastrofetanker giver anledning til utrolig meget lidelse. Og en måde at begynde at reducere denne lidelse på er at genetablere en kontakt til kroppen og det træner man blandt andet i MBKT. Det har også været hjælpsomt for mig, for som psykolog kan man være også være meget i sit hoved hele tiden.

Hvordan afvikler du MBKT-grupper i din praksis?

Jeg kører MBKT hold i 8 uger á 2 timers varighed. Hvis klienten har en henvisning fra egen læge, så koster det ”1 klip” ud af de 12 konsultationer. Der er faktisk billigere for både klienten (og samfundet), hvis man deltager i et gruppeforløb frem for et individuelt forløb. Så der er rigtig god grund til at tilbyde gruppeforløb i privat praksis.

Det kræver ikke særligt udstyr og selve gruppesessionen forløber som en almindelig gruppesession, dvs. man sidder på stole, og har almindeligt tøj på. Der indgår i nogle af sessionerne en liggende bodyscan, og de gange tager klienterne et liggeunderlag med. 

Den største udfordring har indtil videre været at rekruttere klienter. Klienter søger ikke gruppetilbud som første valg af behandling, på trods af at gruppeterapi er veldokumenteret som behandlingsmetode. Så indtil videre har jeg rekrutteret deltagere til mine gruppeforløb hos klienter, der er startet i et individuelt forløb, men hvor klienten og jeg sammen har vurderet, at det vil give mening at overgå til et gruppeforløb.

MBKT-programmet består også af en heldagssession i stilhed mellem session 6 og 7. Jeg er stadig ved at tage stilling til, hvordan jeg får det til at passe i min praksis.

Jeg synes, at det skal give mening både for klienten, psykologen og samfundet

 

Hvad er dine ønsker for fremtiden?

At gruppebehandling bliver mere efterspurgt!

Jeg vil gerne være med til at rulle MBKT ud.  Det er evidensbaseret, rammer tidsånden, forener flere forskellige psykoterapeutiske retninger og det kræver ikke særlige forudsætninger for deltagerne, dvs. alle kan være med.

Rent lavpraktisk, så kunne jeg ønske mig at komme i kontakt med andre yder-nummerpsykologer, der laver grupper, fx MBKT eller MBSR. Det kunne både være i form af individuel sparring eller vi kunne lære noget af hinanden som faggruppe om, hvordan man planlægger og afvikler grupper.

Om Hanne

Psykolog Hanne Voldby Jensen driver en psykologklinik i Hillerød. Hun tilbyder MBKT hold både med fysisk fremmøde og online.
Hanne er en af vores ambassadører for MBKT i privat praksis.
Hvis du har nogle spørgsmål til Hanne om MBKT og privat praksis eller har lyst til at indgå i et netværk af psykologer, med interesse for MBKT og MBSR, så kan du kontakte Hanne på mail:
hannevoldbyjensen@gmail.com