Anne Sophie Bauer, 47 år, psykolog

Testimonial | Forløb for professionelle i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)


Anne Sophie Bauer er 47 år og bor i Esbjerg. Hun er uddannet psykolog og arbejder for Esbjerg Kommune. Hun har indtil videre været på et 8-ugers adgangsgivende MBSR-kursus, et seminar og et fem-dages stilhedsretreat. 

Om at begynde på forløb for professionelle i MBSR

Der har altid været noget i mig, der har ledt efter, hvad meningen med det her liv mon kan være. Før i tiden har jeg kigget på religiøse mennesker og opfattet dem som mere lykkelige. Fordi de troede på noget, der virkede til at give dem en tillid til livet og ro. Som 15-årig forsøgte jeg at bilde mig selv ind, at jeg troede på Gud. Men det virker ikke rigtigt, når man ikke virkelig gør det. Ved at starte på forløb for professionelle i MBSR er det lykkedes mig at finde noget, der giver mening – men nu er det noget inde i mig selv. Og det giver ro at vide, at det hele tiden har været der. Jeg er ikke nødt til at finde det udenfor. I en gud eller religion for eksempel. Jeg kan bare vende mig opmærksomt til mig selv og bevidstheden om, at jeg er lige her, lige nu: Så mærker jeg meningen igen.

Om at være i tvivl

Jeg har været i tvivl, om jeg skulle tage forløb for professionelle i MBSR, og meget af min tvivl har faktisk ligget der. Jeg oplevede, at jeg kunne blive irriteret, når andre talte om meditationspraksis og mindfulness som noget religiøst. Men pludselig fik jeg en opdagelse af, at jeg ikke behøvede at lukke af for det, blive irriteret eller komme i tvivl om mit valg af den grund. For andres forestillinger har ikke noget med mig at gøre. Jeg har været overrasket over, hvor hurtigt mindfulness-praksissen er blevet en del af mig. Det her med ikke at dømme og drage hurtige konklusioner – give slip på sine faste overbevisninger og så bare se, hvad der sker lige nu. Dét er en enorm befrielse.

"Det er jo en lang proces, når hjernen skal opbygge nye baner – du går heller ikke bare i fitness i tre uger, og så er du bodybuilder. På MBSR forløb for professionelle lærer vi, at mindfulness er en måde at leve på, ikke kun noget du lærer at undervise i. Det virker ikke autentisk at stå og undervise i at være mindful, hvis ikke du selv ved, hvad det er." 

Hvorfor tage forløb for professionelle i MBSR?

Jeg udarbejder forældrekompetencerundersøgelser, og det er et job, der følelsesmæssigt er rigtig hårdt. Jeg havde brug for at skabe noget balance i mit liv. Se, at der også sker gode ting. Jeg vidste egentlig godt, at mindfulness var vejen for mig, da jeg tidligere har taget en kortere mindfulness-uddannelse. Jeg lærte meget på den, men fordybelsen manglede. Den strakte sig kun over et halvt år, og jeg følte ikke, at jeg nåede at få mig selv med. Det er jo en lang proces, når hjernen skal opbygge nye baner – du går heller ikke bare i fitness i tre uger, og så er du bodybuilder. På MBSR forløb for professionelle lærer vi, at mindfulness er en måde at leve på, ikke kun noget du lærer at undervise i. Det virker ikke autentisk at stå og undervise i at være mindful, hvis ikke du selv ved, hvad det er.

Jeg kan rigtig godt lide, at der både er fokus på det videnskabelige og på din egen meditationspraksis. Der er et højt fagligt niveau og en god ligevægt af videnskab og personlig udvikling.

Hvad vil du bruge forløb for professionelle i MBSR til?

Jeg har altid haft lyst til at hjælpe andre mennesker. Men synes jeg skal blive ved med at hjælpe dem. Det virker så midlertidigt. Jeg vil gerne hjælpe dem til at kunne være med det, der er. Hvis jeg kunne give dem mere vedvarende redskaber, så de kan hjælpe sig selv, ville det være bedre. Det ville give folk mere trivsel på længere sigt. Jeg vil også gerne selv opnå mere trivsel i livet. Være mere tilstede, så jeg har det godt med livet. Uanset, hvad der kommer. Jeg føler mig faktisk allerede i stand til at møde det hele – også alt det svære. Jeg er overrasket over, hvor hurtigt i løbet af forløbet, jeg er nået dertil. Men hver gang jeg er afsted, lærer jeg noget nyt, og hver gang opdager jeg mere glæde ved livet. Så jeg er bestemt ikke klar til at stoppe nu. Det er jo spændende det her liv, og jeg glæder mig til at se, hvad der sker i hvert øjeblik, der er.