Samtaler

Vi tilbyder individuelle samtaler med psykolog

Et grundvilkår ved at være menneske er, at vi vil møde lidelse, miste nogen vi holder af, blive syge og en dag skal her fra. Vi kan sidde fast i gamle mønstre, følelsesmæssige tilstande eller modvilje i forhold til virkeligheden, som kan være svære at vriste sig fri af eller at acceptere. Der kan derfor være behov for hjælp og støtte til den proces.

Det kan være, at du er i gang med et mindfulness- eller compassion-baseret kursus eller er ved at følge et professionelt forløb, og der dukker problemstillinger op til overfladen, hvor du har brug for en mere individuel kontakt og støtte fra en psykolog for at kunne arbejde med det.

Det kan også være, at du bare godt kunne tænke dig et samtaleforløb, hvor fundamentet er mindfulness- og compassion-baseret eller noget helt tredje.

Vi tilbyder derfor mulighed for individuelle samtaler ved autoriseret psykolog Heidi Berg Nielsen eller  autoriseret psykolog Susanne Bruggisser, som tager afsæt i dig og dit liv. Det kan være, at du har en konkret problemstilling, som du ønsker at arbejde med. Måske er der vanskeligheder ved dit følelsesliv, såsom angst, depression eller stress. Eller det kan være, du ønsker at få en bedre relation til dig selv eller andre.

Formålet med samtalen er at hjælpe med at skabe mere klarhed, så du bedre kan træde frem, som den du allerede er og derved skabe forandringer i dit liv.

Kontakt Heidi Berg Nielsen på heidi.berg@clin.au.dk eller Susanne Bruggisser på susannebruggisser@clin.au.dk, hvis du ønsker at høre mere.Heidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR- og MBKT-underviser, ACT, IGP


Heidi varetager kurser i MBSR, MBKT og undervisning på tilsvarende professionelle forløb. Heidi har været en af nøglepersonerne i ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor vi uddannede 250 lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser.


Susanne West Bruggisser

Autoriseret psykolog, specialist i psykopatologi, MBSR- og TIC-lærer og MBKT-underviser


Susanne West Bruggisser varetager kurser i MBSR, MBKT og undervisning på MBKT forløbet for professionelle. Susanne har omfattende specialviden med klinisk psykologi og mindfulness-baseret behandling fra ansættelser i psykiatrien, tværfaglige smertecentre på universitetshospitaler og fra privat praksis.