Samtaler

Vi tilbyder individuelle samtaler med psykolog

Et grundvilkår ved at være menneske er, at vi vil møde lidelse, miste nogen, vi holder af, blive syge og en dag skal herfra. Vi kan sidde fast i gamle mønstre, følelsesmæssige tilstande eller modvilje i forhold til virkeligheden, som kan være svære at vriste sig fri af eller at acceptere. Der kan derfor være behov for hjælp og støtte til den proces.

Det kan være, at du er i gang med et MBSR-kursus eller er ved at uddanne dig til underviser, og der dukker problemstillinger op til overfladen, hvor du har brug for en mere individuel kontakt og støtte for at kunne arbejde med det.

Det kan også være, at du bare godt kunne tænke dig et terapiforløb, hvor fundamentet er mindfulness-baseret, eller noget helt tredje. 

Vi tilbyder derfor mulighed for individuelle psykoterapeutiske samtaler ved autoriseret psykolog Heidi Berg Nielsen eller  autoriseret psykolog Susanne Bruggisser, som tager afsæt i dig og dit liv. Det kan være, at du har en konkret problemstilling, som du ønsker at arbejde med. Måske er der vanskeligheder ved dit følelsesliv, såsom angst, depression eller stress. Eller det kan være, du ønsker at få en bedre relation til dig selv eller andre.

Formålet med terapien er at hjælpe med at skabe mere klarhed, så du bedre kan træde frem som den, du allerede er, og derved skabe forandringer i dit liv. 

Kontakt Heidi Berg Nielsen på heidi.berg@clin.au.dk eller Susanne Bruggisser på susannebruggisser@clin.au.dk, hvis du ønsker at høre mere.Heidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR- og MBKT-underviser, ACT, IGP


Heidi varetager kurser i MBSR, MBKT og uddannelse af undervisere. Heidi er en af nøglepersonerne i ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor vi uddanner 250 lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser.


Susanne West Bruggisser

Autoriseret psykolog, specialist i psykopatologi, MBSR-lærer


Susanne West Bruggisser har omfattende specialviden med klinisk psykologi og mindfulness-baseret behandling fra ansættelser i psykiatrien, tværfaglige smertecentre på universitetshospitaler og fra privat praksis.