For kommuner

En af kommunens mange opgaver er at forebygge

Det vigtigt at benytte de programmer, der er mest veldokumenterede. Det er programmer som Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), hvor der er lavet mere end 100 videnskabelige studier, der har dokumenteret effekten.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) har vist sig at forebygge tilbagefald af depression lige så effektivt som medicin, og det koster ikke mere.

Som kommune er det muligt at samarbejde med Dansk Center for Mindfulness om at forebygge sygdom og fremme borgernes mentale sundhed. Dette er en garant for at benytte metoder, der er effektive og kvalitetssikrede.

Det er meget vigtigt, at samfundet investerer i interventioner med højeste grad af videnskabelig dokumentation. Vores forskning har vist, at der er manglende systematik i stresstiltag i Danmark 

https://mindfulness.au.dk/fileadmin/mindfulness.au.dk/Artikler/Manglende_systematik_af_stresstiltag.pdf.

De fleste interventioner er kun undersøgt videnskabeligt en enkelt gang. Men der er højeste grad af videnskabelig dokumenteret effekt af programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), som er undersøgt mange gange, af forskellige forskningsgrupper i videnskabeligt dokumenterede lodtrækningsforsøg publiceret i systematiske oversigtsartikler og meta-analyser, der viser at:

Danske evalueringer, der ikke har en kontrolgruppe, kan vise effekt, der faktisk ikke er større end den effekt, der ses af at stå på venteliste. Det har vi vist i dette danske studie, som desuden viser, at det er muligt at lave forskning af høj kvalitet i danske kommuner https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08470-6.

Eksempler på samarbejde

  • Aarhus kommune Sundhed og Omsorg har henvist stressede borger til Dansk Center for Mindfulness. Vi har dokumenteret, at borgerne styrkede deres mentale sundhed og fik mindre stress og bedre trivsel.
  • Sygemeldte borgere i Aarhus, Syddjurs, Køge og Lejre kommune får tilbudt MBSR. Kommunerne henviser til MBSR-undervisere uddannet ved Dansk Center for Mindfulness.   

Derfor er det vigtigt, at kommuner vælger kvalitetssikrede metoder

Kurser købt gennem os er en garant for kvalitet samt mulighed for at inkludere før- og eftermålinger. Hvis en kommune vil vælge det bedst dokumenterede program til at styrke mental sundhed og nedbringe symptomer på stress, angst, depression og smerter, skal de vælge standardiseret mindfulness, der er dokumenteret i oversigtsartikler og metaanalyser.

Hvis en kommune vil bidrage til forskning og få viden, om det de gør, faktisk har effekt, kan vi sammen lave lodtrækningsforsøg og lave økonomiske beregninger. Det er vigtigt, at offentlige midler går til at tilbyde flest mulige borgere bedst dokumenteret behandling til den bedste pris. MBSR er generelt billigere og bedre end andre behandlinger, fordi træningen er intensiv og veldokumenteret, og fordi der kan være mange deltagere på hvert hold.